background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Skolutveckling lärande och lärarrollen. Bild-konststilar-pp-2. PP-Historia-religion-%C3%85K-4. Åk 4 Årstaskolan. Idag börjar vi vårens stora projekt i svenska.

Åk 4 Årstaskolan

Varje torsdag kl 8.15 presenteras ett uppdrag som ska utföras. Efter ca. 12 veckor har alla en egenskriven dagboksroman i sin hand. Mer detaljer om arbetet kommer. Nu till veckans uppdrag. Läs och diskutera kompendiet med dagboksexempel som vi har mejlat till er (helklass).Diskutera hur man skriver roligt. Huvudpersonen: Jaget som skriver dagboken. 9-13 år. Kompisen: Hänger med på det mesta som händer huvudpersonen. Reserven: Kan vara ett syskon, en granne eller en kompis som huvudpersonen hänger med i brist på annat sällskap eller för att hen är tvungen.

Antagonisten: Någon ondskefull typ som gör livet surt för alla, speciellt för huvudpersonen. Idolen: Den stora kärleken, den lokala rockstjärnan eller någon annan som huvudpersonen ser upp till. Ordningen: Barn eller vuxen som tycker att det viktigaste i världen är att allt är i sin ordning. Gänget: Ett läskigt gäng. Plattform BFL - Hem. Bokomslag på bloggen – vad får man publicera? Hur är det egentligen med upphovsrätten på bokomslag?

Bokomslag på bloggen – vad får man publicera?

Får man publicera ett bokomslag hur man vill på sin blogg? Webbstjärnan har undersökt saken och svaren är många. Efter supportsamtal med en lärare som driver en bokblogg visar det sig att samtliga förlag nedan tillåtit henne att publicera bokomslag i samband med bokrecension. För säkerhets skull: dubbelkolla genom att skicka ett mejl eller slå en pling till berört förlag. Vi på Webbstjärnan har märkt att det är många bidrag som innehåller bokrecensioner, och i vissa fall är de rena bokbloggar. Vi började fundera på hur det ligger till med upphovsrätten till de bokomslag som ofta publiceras i samband med bokrecensioner. Enligt Norstedts förlagsgrupp (där bland annat Rabén & Sjögren ingår) är det fritt fram att publicera deras bokomslag på sin sajt utan att be om tillstånd, så länge omslaget ”återges i anslutning till en recension”.

Bonnierförlagens böcker är det lite knepigare med. Vi vet att det här låter knepigt. Bilder - upphovsrättsguide för lärare. Mina drömmars föräldramöte. Förstelärare i Svedala. Jag har ibland undrat var slöjdprocessen slutar.

Förstelärare i Svedala

I klassrummet? I hemmet? Eller kanske någon annanstans? Som pedagog har du kontroll över de olika delmoment som förväntas hända i klassrummet. För slöjdens del oftast kedjan inspiration => idé => skiss => arbetsplan => praktiskt genomförande => utvärdering och uppföljning. I januari hade jag varit föräldraledig i ett år och även om jag fått signaler om att klassen jag skulle ha inte fungerade riktigt som man kunde önska, hade jag nog inte tagit dessa signaler på tillräckligt stort allvar. Fortsätt läsa En resa mot trivsel och lärande. Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla. På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa.

Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla

Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier. Det är en helt vanlig tisdag morgon. Vi smyger in i 2:ans klassrum där en skrivlektion precis börjat. Eleverna och läraren sitter tillsammans på en stor matta på golvet, ingen av dem tar någon notis om vår entré, utan fokus är på den minilektion som precis startat. Då läraren inleder med att visa en kom-ihåg-lista på smartboarden och brygga dagens minilektion till gårdagens arbete förstår vi snart att eleverna är i en bearbetande fas i sitt skrivande och att dagen kommer att ägnas åt att skriva titlar till egenförfattade texter.

Vi tar också chansen att titta närmare på vad eleverna arbetar med och får se hur de provar minilektionens innehåll på egen hand. Språklig stöttning i gymnasieskolan: Skrivmallar till prov i historia. Idag har våra ettor på samhällsprogrammet haft prov på de stora revolutionerna i kursen Historia 1b.

Språklig stöttning i gymnasieskolan: Skrivmallar till prov i historia

Min kollega Freddy och jag bestämde oss för att skapa skrivmallar till frågorna för att dels underlätta för elevernas skriftliga produktion och dels för att skapa tankestrukturer för dem. Många av våra elever har svenska som ett andraspråk och även om de har tillägnat sig kunskaper har de ofta stora svårigheter överföra sina kunskaper till skrift. Vissa har även svårt att strukturera sin tankar i skrivandet och skapa en logisk disposition i sina texter. Att använda sig av skrivmallar kan därför vara ett bra sätt att stötta sina elever i tanke- och skrivprocessen vid prov eller uppsatsskrivning. Att låta eleverna arbeta med skrivmallar vara gynnsamt för alla elever som tycker det är motigt att skriva, inte bara för andraspråkselever.

Så här såg frågorna och mallarna ut: 1a. Skrivmall till fråga 1a Jag vill förklara vilka orsaker som gjorde att ………………….. uppstod. Historiaprov såhär? #2 - Välkommen till verkligheten. Efter att ha jobbat lite övergripande med förståelse för historiebegrepp och tidslinjer så har vi nu arbetat med klassikern ”Vasatiden”.

Historiaprov såhär? #2 - Välkommen till verkligheten

Vi inledde med en liten läxa, vilket om inget annat gav en del intressanta föräldrakommentarer: Enligt författaren Jan Mårtensson är #1523, #1632 samt #1718 vanliga portkoder* på Östermalm. Lämna en rimlig förklaring till varför du tror att det är så? Det fanns ingen lärobok över till oss, så jag har valt att arbeta med olika källor och på köpet fått bra diskussioner om källkritik. Vi har läst, funderat, diskuterat. Det har varit givande och intressant. Nedan hittar du provet såsom jag formulerade det, utifrån hur min kollega Cecilia Skarke formulerat sitt prov året innan (tack för att delade med dig!).