background preloader

Hannahotanen

Facebook Twitter

Hanna Hotanen

Extra English episode 1 Hectors arrival (part1) Sökresultat: Engelska - UR Skola. ITK2016 Turun normaalikoulun esitys Johanna, Markus, Sara, Katri. Timeline. Because there are so many details to the styling, this is not exactly simple, but, if you have some technical capacity, you can override TimelineJS's CSS rules and have complete control over the look of the timeline.

Timeline

For details, see Using the TimelineJS CSS selectors. You will need to be able to instantiate the Timeline in javascript on your own page. (There is no way to override the CSS using the iframe embed.) Then, either in <style> tags in that page, or in an external stylesheet, you can specify CSS rules changing some or all of TimelineJS's default presentation. The basis of TimelineJS's styles are in these files, which use the Less CSS preprocessor. Time For Kids. ITK2014 ilmiöpohjainen kielenoppiminen. DOP oppimispolkuja: PROJEKTEJA. Kuusimäen koulu Suomen kaupungit-projekti toteutettiin Kuusimäen koulun kolmannella luokalla pääosin maaliskuussa 2016.

DOP oppimispolkuja: PROJEKTEJA

Projekti aloitettiin Suomi-aiheisena helmikuussa, mutta aihetta rajattiin suppeammaksi, koska alkuperäinen projekti ei toiminut. Oppilaat tekivät pareittain itse valitsemistaan kaupungeista esittelyvideot iMoviella. Elokuvan tekeminen oli luokalle uusi ja mieleinen asia. Oppilaat harjoittelivat projektissa myös tiedon ja kuvien etsintää netistä. Oppilaiden videot julkaistiin koulussa käytävän seinällä olevaan karttaan liitettyinä QR-koodeina. Opettajista projektiin osallistuivat luokanopettaja ja englanninopettaja. Luonnon talvehtiminen Lappeen 2D Matti Kähkönen Teimme jo viime syksynä yhden täysin mönkään menneen projektin. Oppilaiden oman ajattelun ja aivotyön herättely oli meidän projektissa keskeisintä ja siihen käytettiin suurin osa ajasta. Yhteistyössä porukat kasattiin talvehtimistyylin mukaan, joka osoittautui melko lailla hyväksi. Silmäprojekti Yhdeksäsluokka Koulu?

Design-Oriented Pedagogy: Design-suuntautuneen pedagogiikan soveltaminen museo-objekteihin ankkuroituvassa oppimisessa. Henriikka VartiainenFTItä-Suomen yliopisto Yhteiskunnan muutos on asettanut haasteen kehittää oppijoissamme sellaisia tietoja ja taitoja, joita nykyajan sekä tulevaisuuden yhteiskunta heiltä odottaa.

Design-Oriented Pedagogy: Design-suuntautuneen pedagogiikan soveltaminen museo-objekteihin ankkuroituvassa oppimisessa

Julkisessa keskusteluissa on viime aikoina noussut esiin etenkin niin sanotut 21. vuosisadan taidot. Niissä painottuvat kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu, kyky tehdä yhteistyötä sekä taito hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Lapsiamme ja nuoriamme tulisi tukea kasvamaan luoviksi, verkostuneiksi ja yhteisölliseen ongelmanratkaisuun kykeneviksi kansalaisiksi, jotka kontribuoivat yhteiseen hyvään. Samankaltaiset näkökulmat näyttäisivät nousevan esiin myös valmisteilla olevassa uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa.

Viime aikoina on myös enenevässä määrin ryhdytty tuomaa esille sitä, että oppimista tapahtuu todella luokkahuoneen seinien ulkopuolellakin. Näihin haasteisiin osaltaan vastaamiseksi tutkimusryhmässämme on kehitetty design-suuntautunutta pedagogiikkaa. Abitti for Dummies. Lyhytosoite: 51.fi/abittifordummies Tweak-A-bitti Oma Abitti Peruskokeen luominen Kuvan ja pienen äänitiedoston lisääminen PDF, video, isompi äänitiedosto.

Abitti for Dummies

Memory and Learning: The Groundwater Principle. Updated August 01, 2016.

Memory and Learning: The Groundwater Principle

How do you know if you are really learning when you study? First, it's important to know the difference between memorizing for the short term and actual memory making -- the process which leads to learning. Many students spend much of their study time memorizing information. While that does lead to some positive effect, memorization does not really equate to quality learning. To learn, you must study to make memories. The basic steps of memory making involves the following: receiving and encoding informationprocessing that informationstoringusing and retrieving the information So What Does This Have to Do with Groundwater?

Arviointi

What’s the most satisfying job in the world? You’d be surprised. Why do we work?

What’s the most satisfying job in the world? You’d be surprised

Why do we drag ourselves out of bed every morning instead of living lives composed of one pleasure-filled adventure after another? What a silly question. We work because we have to make a living. Sure, but is that it? But Is It Art? A New Study Suggests That Even 'Experts' Can't Tell.

Tools for teachers

Clips for the classroom. Lukion englanti. Lukion englanti/facebook. Fun! Vinkkejä opetukseen. Voluntary work. Käy vielä läpi.