background preloader

Hannahotanen

Facebook Twitter

Hanna Hotanen

Test Your Vocabulary Online With VocabularySize.com – Free tools to measure your students' vocabulary size.

Listening

ABIkurssi. ENA7. TeachingEnglish Jukebox. ENA10 - Grammar course. ENA1. ENA2. ENA3: Art+Culture. ENA4. ENA5: Science+technology. ENA6: Studying and working. ENA8: Speaking. Forum – Learn English – Fluent Land. Extra English episode 1 Hectors arrival (part1) Sökresultat: Engelska - UR Skola. ITK2016 Turun normaalikoulun esitys Johanna, Markus, Sara, Katri. Timeline. Because there are so many details to the styling, this is not exactly simple, but, if you have some technical capacity, you can override TimelineJS's CSS rules and have complete control over the look of the timeline. For details, see Using the TimelineJS CSS selectors. You will need to be able to instantiate the Timeline in javascript on your own page.

(There is no way to override the CSS using the iframe embed.) Then, either in <style> tags in that page, or in an external stylesheet, you can specify CSS rules changing some or all of TimelineJS's default presentation. The basis of TimelineJS's styles are in these files, which use the Less CSS preprocessor. Time For Kids. ITK2014 ilmiöpohjainen kielenoppiminen.

DOP oppimispolkuja: PROJEKTEJA. Kuusimäen koulu Suomen kaupungit-projekti toteutettiin Kuusimäen koulun kolmannella luokalla pääosin maaliskuussa 2016. Projekti aloitettiin Suomi-aiheisena helmikuussa, mutta aihetta rajattiin suppeammaksi, koska alkuperäinen projekti ei toiminut. Oppilaat tekivät pareittain itse valitsemistaan kaupungeista esittelyvideot iMoviella. Elokuvan tekeminen oli luokalle uusi ja mieleinen asia. Oppilaat harjoittelivat projektissa myös tiedon ja kuvien etsintää netistä. Oppilaiden videot julkaistiin koulussa käytävän seinällä olevaan karttaan liitettyinä QR-koodeina.

Opettajista projektiin osallistuivat luokanopettaja ja englanninopettaja. Luonnon talvehtiminen Lappeen 2D Matti Kähkönen Teimme jo viime syksynä yhden täysin mönkään menneen projektin. Oppilaiden oman ajattelun ja aivotyön herättely oli meidän projektissa keskeisintä ja siihen käytettiin suurin osa ajasta. Yhteistyössä porukat kasattiin talvehtimistyylin mukaan, joka osoittautui melko lailla hyväksi. Silmäprojekti Yhdeksäsluokka Koulu? Design-Oriented Pedagogy: Design-suuntautuneen pedagogiikan soveltaminen museo-objekteihin ankkuroituvassa oppimisessa. Henriikka VartiainenFTItä-Suomen yliopisto Yhteiskunnan muutos on asettanut haasteen kehittää oppijoissamme sellaisia tietoja ja taitoja, joita nykyajan sekä tulevaisuuden yhteiskunta heiltä odottaa.

Julkisessa keskusteluissa on viime aikoina noussut esiin etenkin niin sanotut 21. vuosisadan taidot. Niissä painottuvat kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu, kyky tehdä yhteistyötä sekä taito hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Lapsiamme ja nuoriamme tulisi tukea kasvamaan luoviksi, verkostuneiksi ja yhteisölliseen ongelmanratkaisuun kykeneviksi kansalaisiksi, jotka kontribuoivat yhteiseen hyvään. Viime aikoina on myös enenevässä määrin ryhdytty tuomaa esille sitä, että oppimista tapahtuu todella luokkahuoneen seinien ulkopuolellakin.

Näihin haasteisiin osaltaan vastaamiseksi tutkimusryhmässämme on kehitetty design-suuntautunutta pedagogiikkaa. Toisaalta valmiiseen kulttuuriin sosiaalistumisen sijaan nykyaikaa luonnehtivat nopeasti muuttuva yhteiskunta ja ennakoimaton tulevaisuus. Abitti for Dummies. 14.3.17: Opiskelijoille: Tee itse Abitti-muistitikku, ruudunkaappaus Abittissa, sovellusten harjoittelu 17.3.: Opiskelijoille: Lisää Okularista 5.4.: Tweak-A-bitti: toimii myös Firefoxissa 4.6.: Bittiniilo (entinen Tweak-A-bitti) maksulliseksi 4.6.: Sivuduuni-editori, AbixAbitti (entinen AbittiApuri) 3.9.: lisää ohjeitä opiskelijoille (check lists ym.) Tulossa: - linkit tehtäviin - kuuntelukoe, jossa kuuntelumäärä on rajoitettu Lyhytosoite: 51.fi/abittifordummies Tweak-A-bitti Oma Abitti Peruskokeen luominen Kuvan ja pienen äänitiedoston lisääminen PDF, video, isompi äänitiedosto Videon upottaminen suoraan tehtävään Liitetiedostoon linkittäminen Koko aineisto kokeeseen Valmis koe tikulle Kokeen aloittaminen Opiskelijan näkymä Vastaukset talteen + korjaaminen ja palautus Tulostaminen Kokeen / harjoituksen kopiointi Valvojan ohjeet Lähteet & linkit Huom - nämä ohjeet ovat lähinnä kieltenopettajille ja reaaliopettajille.

Bittiniilo muuttuu maksulliseksi 5.6.2017 alkaen. Käytä selaimena CHROME tai FIREFOX!! 1. 2. Memory and Learning: The Groundwater Principle. Updated August 01, 2016. How do you know if you are really learning when you study? First, it's important to know the difference between memorizing for the short term and actual memory making -- the process which leads to learning. Many students spend much of their study time memorizing information. While that does lead to some positive effect, memorization does not really equate to quality learning. To learn, you must study to make memories. The basic steps of memory making involves the following: receiving and encoding informationprocessing that informationstoringusing and retrieving the information So What Does This Have to Do with Groundwater? Groundwater is the water that exists beneath the surface of the earth, and it is the essential supply for sustaining life on earth. If you can understand how the groundwater system works to sustain and grow life on the planet, you will better understand how memory making works to sustain and grow your knowledge base.

How Groundwater Works.

Arviointi

Tools for teachers. Clips for the classroom. Lukion englanti. Lukion englanti/facebook. Fun! Vinkkejä opetukseen. Voluntary work. Käy vielä läpi. Speaking activities. ENA. The Science Museum And The Natural History Museum Are Fighting On Twitter, And It's Amazing. London has two of the most glorious and wonderful museums the world has ever seen: the Natural History Museum – full of dinosaurs and volcanoes – and the Science Museum, full of bright lights, rockets and shiny things. It’s difficult to say which is best, but a Twitter user @Bednarz decided to ask them anyway. “Who would win in a staff battle between @sciencemuseum and @NHM_London,” he queried. “What exhibits/items would help you be victorious? #askacurator Marvelously, both institutions took the call. Forget the Civil War between the Avengers – this is the one you really want to pay attention to.

So what say you, Natural History Museum (NHM)? The Science Museum wasn't having any of that. Shots fired. Robot wars. What the fresh hell is that? It's all getting a bit apocalyptic here. Hmm, not so sure about this one, Science Museum. Who doesn't love a good eruption every now and again? Bringing a water pistol to a firefight? Nice soundtrack. Won't someone please think of the children? Too late.

Yläkoulu

Listen to English and learn English with podcasts - ENpodcast. TEDxESL | ESL discussion material based on TED talks. QUIZ: Can You Name These Parts Of The Body? - Offbeat. The Moomin Guide to Identity and Belonging: Tove Jansson’s Vintage Philosophical Comics on Why We Join Groups and Seek Community. Khanacademy.