background preloader

Eng

Facebook Twitter

Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen? Cut-up poesi är ett sätt att skapa dikt av ord som redan finns.

Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen?

Man klipper upp texter som redan är skrivna och begreppet cut-up kommer från engelskans ”klippa upp” Begreppet myntades av den dadaistiske poeten Tristan Tzara så tidigt som 1916. Många musiker och författare har sedan dess använt tekniken då de skrivit låttexter. Grundidén är att man skapar något nytt genom att bryta mot de normer som säger att skapandet ska ske på ett visst sätt. Här kan ni lyssna på hur David Bowie har använt sig av tekniken. Bowie brukade skriva ner ett stycke som beskrev ett ämne.

En annan musiker som inspirerades av cut-up tekniken var Curt Kobain. Charlie and the chocolate factory - Kimstudies. English Grammar Exercises. Träna lässtrategier med kortfilmer på engelska. Jag städade bland filmerna hemma och hittade en DVD med kortfilmer.

Träna lässtrategier med kortfilmer på engelska

Jag läste på baksidan och tänkte att dessa måste ju vara bra att använda som utgångspunkt för att träna lässtrategier. Filmerna är korta nog att hålla intresset uppe och det ges många ledtrådar att tolka budskap och göra kopplingar till sig själv, andra filmer eller böcker och världen. Jag visar här hur jag gick vidare i min tanke och fick ett uppslag att undervisa utifrån. Jag satte mig på Pinterest och såg att jag inte var den enda läraren som sett möjligheten. jag började skapa ett dokument med länkar på filmer, frågor för diskussion samt tänkbara skrivuppgift.

Av en slump hamnade jag på en lärarblogg skapad av Jamie Speed och jag har varit in på den i andra sammanhang då den innehåller en hel del bra material. Jag gjorde för något år sedan ett arbetsblad för läsning men det fungerar även för film. Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen? Lässtrategier i engelska: ställa frågor till texten – Hanna Fjeld. I princip all läsning i mitt klassrum är gemensam läsning, oavsett om vi läser på engelska eller svenska.

Lässtrategier i engelska: ställa frågor till texten – Hanna Fjeld

Eleverna läser alltså oftast samma texter för att kunna ha ett gemensamt textunderlag att diskutera och analysera. Vi läser på olika sätt: tystläsning, högläsning, replikläsning, gruppläsning, ja, det varierar. Under året ligger ett antal läspass inplanerade. Då läser vi skönlitteratur. English Worksheets. Word order English S-V-O, place and time. Grammar exercises: word order.

Sara Bruuns klassrum: Film. Homework for Wednesday 22nd of January is to watch this film and make sure you understand the phrases.

Sara Bruuns klassrum: Film

Before you fly away with your text take a look at the things below. Perhaps you find something you need to work more with. (The phrases below are made by Mia Smith and her pupils year 9 Herrgårdsskolan, Gothenburg) STARSVariation and vocabulary Your language is varied. You vary your language well. Clarity and coherence Your text has good flow. Word order. SVOMPT - word order in English.

SVOMPT rule is one of the most important rules in English.

SVOMPT - word order in English

If students learn to follow this rule, their English will improve dramatically, and they will be understood. The 50 most important English proverbs. The 50 most important English proverbs What are proverbs?

The 50 most important English proverbs

Every culture has a collection of wise sayings that offer advice about how to live your life. These sayings are called "proverbs". Storybird - Artful Storytelling. ESL Printable Grammar and Vocabulary Worksheets and Exercises For Kids. Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith. Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare.

Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith

I det här inlägget vill jag inte lägga fokus på om, utan på hur, men inte på själva läxan, utan på hur den förhörs. Glosor förhörs på många olika sätt i skolan. Det klassiska är att eleven skriver ner orden var för sig, antingen som läraren säger dem eller som de står på ett papper eller i ett digitalt responsverktyg. Jag har själv använt metoden, men har sedan länge övergivit den av den enkla anledningen att den tar tid från lektionen.

Och vår lektionstid är dyrbar, det vi gör på lektionerna ska utveckla och inspirera, eleverna ska lära sig saker. Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen? Think, pair, share - ett lektionsförslag att sno rakt av ! Think, pair, share är en metod som jag ofta använder mig av.

Think, pair, share - ett lektionsförslag att sno rakt av !

På svenska kallar vi den EPA- Elev, Par, Alla. Jag tycker att det är en väldigt bra metod för att få eleverna att prata och våga diskutera. Lotta Karlsson, Fröken Flipp, beskriver i sin blogg hur hon använder EPA i sin SO-undervisning: Mitt flippade klassrum. Metoden fungerar i alla ämnen så fort eleverna kan skriva! Här kommer ett lektionsförslag för engelskundervisningen år 6-9. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska sk... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska sk...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det.

I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Inspirational Stories For Children. This is a story about the importance of being persistent and never giving up, no matter how many failures you have experienced in the past.

Inspirational Stories For Children

A man was spending his holiday in Africa. One day he watched the elephants passing by. To his great surprise these giant strong animals were being held only by a small rope, tied to their front leg. Obviously, they could easily run away any moment. However, they did not. Teach them English. Chicken soup teenage soul. Free printable third grade reading comprehension worksheets. Grade 3 Reading Comprehension Use these free, printable worksheets to practice and improve reading comprehension, vocabulary and writing. Included are fiction and non-fiction passages at a grade 3 level. All worksheets are pdf files. Our worksheets complement our K5 Reading and K5 Spelling programs. Check out our 14-day free trial.