background preloader

Ove-uppgifter

Facebook Twitter

Att möta en bok - En man som heter Ove. Kom igång med QR-koder - Cloud QR. Kom igång med QR-koder Att arbeta med QR-koder kan vara ett både spännande och enkelt sätt att upptäcka ny information. Det kan kännas lite magiskt att se vad som döljer sig bakom dom märkliga fyrkanterna i QR-koden. Cloud QR - Cloud QR. Malinsklipp EN MAN SOM HETER OVE Bok vs Film Analys & Samtal. BOKPROJEKT En man som heter Ove #visomkännerOVE BOKPROJEKT Britt-Marie var här #jagvarhär.

Malinsklipp Dikten om Ove. Arbetsuppgift ove. BOKPROJEKT En man som heter Ove #visomkännerOVE BOKPROJEKT Britt-Marie var här #jagvarhär. Malinsklipp Vad skulle Ove ha sagt om Twitter? Malinsklipp BOKSAMTAL #1 OM EN MAN SOM HETER OVE.