background preloader

Medeltiden

Facebook Twitter

Forntiden och antiken. Kritisk granskning av folkvandringarna Svårtolkade benämningar Det är romarna som inför begreppen ”germaner, kelter, galler” när de vill skapa ett slags ordning och reda på norra Europa.

Forntiden och antiken

Det är också de som namnger olika grupper av germaner. ”Germanien” blir främst en beteckning på området öster om Rhen och norr om Donau, d.v.s. de av romarna nästan outforskade trakterna bortom imperiets gränser, ”limes”. Har placerar de sachsare, angler, langobarder, rugier, gautoner, burgunder, vandaler, markomanner, ostrogoter, visigoter etc. i var sina områden. Vad dessa olika människor själva räknade sig som och kallade sig vet vi inte. Vandrande folk eller härjande rövarband Att hela befolkningar bröt upp ett visst år – till exempel beroende på missväxt och svält – för att vandra in i romerska riket verkar osannolikt. Moderna forskare har blivit alltmer ense om att det var härjande rövarband med blandad sammansättning som stod för ”folkvandringarna”. Fler oklarheter. Historia åk 7 Medeltiden ord. Historia åk 7 Medeltiden ord. Islägg- medeltida skridsko. Kort svensk språkhistoria.

Det har hänt mycket i svenskan under historiens lopp.

Kort svensk språkhistoria

Det kan man se om man jämför en runinskrift med en nutida text. Perioder Samtidigt med vikingatidens början (omkring 800) kan man urskilja svenska som eget språk. Den första perioden (omkring 800–1225) kallas den runsvenska tiden, eftersom inskrifter med runor är de egentliga skriftliga källorna då. Så följer klassisk fornsvenska (cirka 1225–1375), yngre fornsvenska (cirka 1375–1526), äldre nysvenska (1526–1732) och yngre nysvenska (1732–). Här följer några viktiga förändringar på olika områden. Uttal Diftonger försvann i runsvensk tid: stain blev till sten. Skrift Runskriften ersätts av latinsk skrift under klassisk fornsvensk tid; bokstäverna æ och ø ersätts av ä och av ö under yngre fornsvensk tid; bokstaven å införs i äldre nysvensk tid. Böjning Böjningssystemet har förenklats sedan fornsvenskan.

Lånord och påverkan Med kristendomen (900-talet) kom ord från latin som mässa och kloster och grekiska som kyrka och biskop. Viktiga händelser. Med Ahmed i medeltiden: Brott. Med Ahmed i medeltiden: Hygien. Med Ahmed i medeltiden: Mat. Med Ahmed i medeltiden: Sjukdom. Med Ahmed i medeltiden: Synd. Med Ahmed i medeltiden: Tro. Med Ahmed i medeltiden: Yrken. Medeltid. Medeltiden. Landsbygd och städer Det medeltida samhället baserades på jordbruk.

Medeltiden

I Europa var nio tiondelar av befolkningen bönder medan de resterande livnärde sig på jordbrukets produkter. Under den senare delen av medeltiden ökade produktionen inom jordbruket vilket medförde att folkmängden ökade. Runt hela Europa växte det fram städer, varav många hade stora katedraler och universitet. De europeiska städerna var ganska små jämfört med många storstäder i andra världskulturer vid den här tiden, men de europeiska städerna var å andra sidan desto fler. Ökad handel i slutet av medeltiden I slutet av medeltiden ökade handeln i både omfattning och geografisk utsträckning samtidigt som organiseringen av handeln genomgick en betydande utveckling.

Kyrkan och religionen styrde människornas liv på medeltiden Kyrkan och den katolska kristendomen hade ett enormt inflytande över medeltidens människor vilket i mångt och mycket formade deras liv och sätt att tänka. Medeltiden. Medeltiden. Medeltiden. Medieval. When we think about the Medieval Period or the Middle Ages we often have a romanticised image of what life was like.

medieval

Cinema is largely responsible for us associating such images with the period. Some of the common images of this period include knights in shining armour, lavish banquets, wandering minstrels, kings, queens, bishops, monks, and pilgrims. In reality, however, life in the Middle Ages, was not necessarily so glamorous. The Medieval period is generally considered to extend from the fifth century to the fifteenth century in Western Europe. Living Conditions: People tended to live in small communities and there was a central lord or master. Stem. Health: As the populations of medieval towns and cities increased, the hygienic conditions began to worsen this lead to an increase in the rate of diseases. Clothing: Most clothes wore made from wool and underwear was usually made from linen. Some women were known as witches. Sades to the Holy Land. Möt medeltiden - innehållsförteckning.

Prisomräknare från medeltiden till 2100. Prisomräknare från medeltiden till 2100 Tillbaka till Historia.se Knappa in en summa pengar, valutaenhet (före 1873 hade Sverige andra valutaenheter än kronan), året då denna summa pengar berör samt det år för vilket penningvärdet ska beräknas.

Prisomräknare från medeltiden till 2100

Decimaltecken måste skrivas i punktform. Glöm inte att fylla i alla fält. Jämförelsen görs med två metoder: 1) hur mycket varor och tjänster som kunde köpas mätt med konsumentprisindex, 2) hur mycket arbetad tid som kunde köpas av löntagare/manlig industriarbetare/hantlangare mätt med ett löneindex. Nu finns även en internationell prisomvandlare (på engelska): Hur mycket motsvarade 100 zloty år 1980 i dagens penningvärde?

Av Rodney Edvinsson,(docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet)