background preloader

Koulumaailma

Facebook Twitter

Oma dokkari updated. Make and Do ESL Printable Worksheets and Exercises. Online Teaching: Kubbu. GeoGuessr - Let's explore the world! Ry - Elokuvanlukutaito. Timeline JS - Beautifully crafted timelines that are easy, and intuitive to use. Bizarre Children's Book - Mister Dog. 45 kirjaa pojille. Miten saada pojat lukemisen imuun?

45 kirjaa pojille

Tätä on pohdittu viime aikoina valtakunnallisessa mediassa, ja samaa mietitään myös kirjastossa. Nuorten kanssa työskentelevät kirjastolaiset listasivat 45 kirjaa tai kirjasarjaa, joiden avulla lukukynnys madaltuu. Pedagoginen informaatikko Heli Eboru Vantaan kaupunginkirjastosta houkuttelee työkseen sekä poikia että tyttöjä lukemaan. Hän antaa lukuvinkkejä yläkouluikäisille ryhmille, joita kutsutaan koulun kautta kirjastoon. Poikien lukemisharrastuksen kannustamiseen liittyy ihan samanlaisia asioita kuin tyttöjenkin, mutta tutkimusten mukaan Suomessa nimenomaan poikien lukutaito osoittaa heikentymisen merkkejä. – Viidennen ja kuudennen luokan vaiheilla pojille tapahtuu jotakin. Eboru toteaa, että monet lukevat kyllä tekstejä yläkouluikäisinäkin, mutta tekstit eivät ole välttämättä kovin pitkiä eikä lukeminen pitkäjänteistä.

Matala kynnys ja roolimalleja – Moni nuori pelaa, ja sitä kautta voisi houkutella lukemaan muitakin tekstejä kuin pelejä. J.K. Lyseon koulun mysteerimetsästys 2014. Oppilaskunnan hallitus järjestää koulussamme mysteerimetsästyksen!

Lyseon koulun mysteerimetsästys 2014

Johonkin koulun lokerikoista on piilotettu 2 leffalippua ja kosolti karkkia. Palkinnon saa se, joka ensimmäiseksi selvittää: 1. Kaapin numeron 2. Pelillistämisideat, omat ja muiden oppimispelit - IdeaScalen tarjoama. ART. Www.nmi.fi/julkaisut/ilmaiset-materiaalit/tyorauha-kaikille-opas-ohjaajalle. Printables List. New Minecraft Mod Teaches You Code as You Play. Like many nine-year-olds, Stanley Strum spends a lot of time building things in Minecraft, the immersive game that lets your create your own mini-universe.

New Minecraft Mod Teaches You Code as You Play

The game has many tools. But Stanley is one of many players taking the game a step further by building entirely new features into the game. And, more than that, he’s also learning how to code. He’s doing this with a tweak to the Minecraft game, called LearnToMod. Modifications like this, called “mods,” are a big part of the game’s runaway success. Strum is one of 150 students who are now tinkering with LearnToMod, an educational add-on teaches you the basics of programming while creating tricks and tools that you can use within the Minecraft. Learning by doing - leikkejä ja pelejä englannin opetukseen. Toiminnalliselle opetukselle olennaista on tehdä oppilaista aktiivisia toimijoita.

Learning by doing - leikkejä ja pelejä englannin opetukseen

Opetus hyödyntää ryhmää, on vuorovaikutteista, mahdollistaa mielikuvituksen sekä luovuuden käyttöä ja lisää huomaamatta tuntiopetuksen fyysistä aktiivisuutta. Toiminnallinen opetus aktivoi tehokkaasti oppilaita psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Toimiminen on lapselle luontainen tapa kokea ympäristöä ja oppia uutta. Matikkamatskut-blogi. Jussa Lehtinen. Peruskoulupesula. Mohiomap Turns Evernote, Google Drive, And Dropbox Accounts Into Mind Maps. Like many other people, I use Evernote as an information dump.

Mohiomap Turns Evernote, Google Drive, And Dropbox Accounts Into Mind Maps

Despite my best efforts to keep things organized with multiple notebooks and tags, my account has become almost as unwieldy as an overstuffed filing cabinet, with stacks of PDFs, web clippings, and notes going back years. That’s why I was intrigued by Mohiomap, a web app that turns your Evernote into mind maps. Mohiomap also recently added support for Google Drive and Dropbox accounts. Mohiomap, which has received seed funding from investors in New Zealand, where it is based, currently uses a freemium model.

Plickers! Technology Awesomeness! Hi guys!

Plickers! Technology Awesomeness!

It's Debbie from over at K is for Kinderrific. Authentic video in the classroom: Ireland II. My second example of utilising authentic video in the EFL classroom is based on the same 50-minute travel video as my first.

Authentic video in the classroom: Ireland II

Of course, one can apply this to any video, but this time I will stick with Ireland. How I do it now will, however, differ from my last post because now I’ll concentrate on the language and vocabulary awareness in detail (but I wouldn’t use both methods on the same video in the same class, though). Terapiapsi.fi - kosketuksen taikaa - Etusivu. SANNAN OPESIVUT. Englanti. Lukio-opetukseen motivointi pelin avulla - Seurakuntaopisto / Uskonnonopetus.fi. Opitaan pelaamalla! Kokeilimme Riihimäen lukiossa uskonnon opettamista tuntipelin avulla. Kurssin alussa Opiskelijat jaettiin 3-5 hengen ryhmään ja vastuisiin tietyistä kirjan kappaleista. Kunkin tunnin alussa vuorossa oleva ryhmä tuli luokan eteen tekemään kysymyksiä. Muut opiskelijat kirjoittivat omissa pikkuryhmissään vastaukset paperille. Pikatarkistus tehtiin niin, että ryhmät tarkistivat toistensa vastaukset ja antoivat pisteet sen mukaan mitä vastuuryhmä oikeiksi vastauksiksi kertoi.

Opiskelijat antoivat omalla nimellään palautetta kurssin lopussa. Erityisesti ilahdutti, että uskonnon läksyjä oli luettu kotona, jopa tunti yhdellä kertaa. Kilpailullisuutta kannattaa kokeilla, mutta kolmenkymmenen opiskelijan ryhmässä on luotettava siihen, että iso osa kurssin sisällöstä hoituu tällä menetelmällä. GeoGuessr - Let's explore the world! WordSift - Visualize Text. Kieli ja kirjallisuus. Eriyttäminen on jokaisen opettajan velvollisuus. BYOD tukee oppilaiden yksilöllistä oppimista.

Eriyttäminen on jokaisen opettajan velvollisuus.

Oppilasmäärä ryhmissäni vaihtelee 11 ja 22 välillä. All Published Literature Quizzes and Games. Exponential Learning. Miksi museo antaa kuviaan käyttöön Flickrissä ja Kuvia kaikille -sivustolla. Suomen valokuvataiteen museo avasi tällä viikolla pienen osan kaikkiaan yli 3,6 miljoonan kuvan kokoelmastaan Flickr-yhteisöpalvelusivustolla ja omalla Kuvia kaikille -sivustollaan.

miksi museo antaa kuviaan käyttöön Flickrissä ja Kuvia kaikille -sivustolla

Kyseessä oli museossa pitkään harkittu päätös, jota pohjustettiin mm. vuosi sitten museolla järjestetyllä Purku-klubin keskustelulla, jossa käsiteltiin kuvallisen kulttuuriperinnön avaamisen kysymyksiä. Museon kuvien vapaata käyttöä painottavien ratkaisujen taustalla ovat pohdinnat kulttuuriperinnön merkityksestä, demokratiasta sekä museon roolista julkisrahoitteisena organisaationa.

Kulttuuriperintö on elävää vain, jos sillä on merkitystä kansalaisille, ja merkityksellistä se voi olla silloin, kun se on saavutettavaa ja sitä on mahdollista käyttää erilaisilla tavoilla. Oppia - Home. Kirjoitusalusta.fi - Se helpompi vaihtoehto! “Kasvoiko Babyloniassa perunoita?”

Tähän kysymykseen ja moneen muuhun kaivoivat vitoset tietoja rakentaessaan omaa babylonialaista tai egyptiläistä yhteiskuntaansa Minecraftissa.

“Kasvoiko Babyloniassa perunoita?”

Tehtävänanto ja työskentely. Sähköä oppimiseen! Storybird - Artful storytelling. Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä - vinkkejä teknologian käyttöön opetuksessa! Most Popular Countries In The World To Visit [MAP] World Geography Games - Let's play and learn about the world. Yksilöllinen oppiminen eri oppiaineissa alakoulussa – käytännön esimerkkejä ja konkretiaa.

”Syksyn aikana oppilaiden opiskelumotivaatio on kohonnut selvästi koko luokalla. Kaikki se aika, mikä ennen meni työrauhan saavuttamiseen, käytetään nyt ryhmäkeskusteluihin aiheesta opettajan kanssa tai ryhmän kesken.” Teksti ja kuvat: Markus Humaloja Vitosluokkani Veromäen koulussa Vantaalla on opetellut yksilölliseen oppimiseen tähtäävää työskentelytapaa syyslomalta lähtien.

Luokka on ihan tavallinen yleisopetuksen luokka, jossa on vajaa parikymmentä oppilasta. Luokka on edistynyt työtavan oppimisessa hienosti ja jo nyt kevätlukukauden alussa on nähtävissä suuria etuja verrattuna entiseen opettajajohtoisempaan työskentelyyn. Kurssi alkaa. Suunnitelmat ensimmäiselle kerralle (2h): Esittäytyminen ja motivaation selvittäminenKurssin sisällöt, toimintatavat, aikataulut ja arviointiKurssialustalle (Facebook) pääsy ja ensimmäinen tehtävä Facessa kommentoiden. Ohjauksen materiaalia alakoulun opettajille. World Geography Games - Let's play and learn about the world. Jaa jotain -päivä. Matleena jakoi idean kakun koristeluun vuonna 2013. Olemme kuvanneet Creative Commons -wikissä Jaa jotain -päivän tapausselostuksessa, kuinka oppisisältöjä voi jakaa. Sama ohje julkaistiin myös ensimmäisen Jaa jotain -päivän ohjeistuksena Suomen Creative Commons -blogissa ja tässä tuo ohje hieman editoituna: 1. Valitse tuotos, jonka haluat julkaista ja jakaa.

Sen tulisi olla kokonaan sinun itsesi tekemäsi. 2. 3. Kielenopettajan eTabbi. NordicEdu. Toisille opettaminen - Mobiilisovellukset opetuksessa. Tinytap-sovellus sopii yksinkertaisten drillaavien pelien ja tehtävien luomiseen. Opettaja voi tehdä oppilaalle pelillisiä tehtäviä, mutta myös oppija voi tuottaa niitä toisille oppijoille. Sovelluksessa kuvat (valokuvat, piirrokset, valmiit kuviot ja kuvat) ja ääni (mikitetty ääni) liitetään tehtäviksi. Sovellus omatoimisesti lisää taustalle musiikin ja palkitsevan animaation, joka näytetään tehtävän suorittamisen jälkeen. Tehtävistä koostuu kirjanen, joka näkyy etusivulla kirjahyllyssä. Sovelluksessa on käytettävissä perustarvikkeet tehtävien luomiseen. Tehtäviin on valittavissa valmiita taustoja, tekstejä, tekstipohjia, huudahduksia, kuvia, piirroshahmoja, 3D-kuvioita... Mieti, mitä kysyt.Valitse kuvat ja hahmot tukemaan kysymystäsi.Sijoita kuvat ja hahmot paikoilleen.

Kieli pelittää. 1. Digital Dialects Miten pelataan: Pelejä sanaston harjoitteluun eri tasoisille opiskelijoille. Pelit on jaettu aihepiireittäin sekä taitotasoittain. Pelien avulla harjoitellaan sanojen ääntämisasua, kuullunymmärtämistä sekä oikeinkirjoitusta. Millle kurssille sopii: Alkeistason pelejä on sivustolla selvästi runsaammin kuin edistyneemmille suunnattuja pelejä. An Illustrated Book of Bad Arguments.

Vakavasti otettava koulu. Saimme Timo Jantusen kanssa valmiiksi kirjamme Iloa kouluun. Lähdimme siitä että ilo kuuluu kouluun, sekä oppilaille että opettajille, ja ehkä varsinkin opettajille. Opettajien on vaikea kehittää osaamistaan ja omaa kouluyhteisöään ilman iloa ja sen kantamaa innostusta. Opettaja on vastuussa ilon tuomisesta opetukseensa ja siihen ryhmään, jota opettaa.

Julkaisuseminaarissa Timo puhui siitä, miten jo Topelius käsitti, että oppimisen korkein muoto on harrastuneisuus, nyt kai sanomme että koulutuksen päämäärä on elinikäinen oppiminen. Oppimisen ilo tukee tätä harrastusta ja sen syntyä. Tumblr_md5dhgeqrg1qax99wo1_500.png (500×731) Modals.jpg (1600×1001) Kaupunkisuunnistusta historian jäljillä mobiililaitteiden avulla. Marraskuu 3, 2013 Tekijä Petri Lassi Torilla historiallisen tvt-suunnistuksen edellä, olosuhteet ja puitteet kohdillaan. Ilma oli kaunis ja oppilaat oppimishaluisia. Pidä suomi siistinä. Opeblogi.

Opetusmenetelmät

Opetuksessa käytettävät sovellukset. Käyttäytymisen haasteet. Historia. Arviointimenetelmät.