background preloader

30

Facebook Twitter

Creamy Cashew Cool Celery Dip. Tagliatelle ze szparagów z pietruszkowym pesto. Do­brze wi­dzi­cie, to żadna li­te­rów­ka w ty­tu­le!

Tagliatelle ze szparagów z pietruszkowym pesto

Po­ni­żej znaj­dzie­cie prze­pis nie na ma­ka­ron z do­dat­kiem szpa­ra­gów, a na ta­glia­tel­le przy­go­to­wa­ne z cien­ko po­cię­tych zie­lo­nych szpa­ra­gów w zie­lo­nym pesto. Przy po­mo­cy kla­sycz­nej obie­racz­ki można z ła­two­ścią po­kro­ić wa­rzy­wa w dłu­gie, cien­kie wstąż­ki po­dob­ne do ma­ka­ro­nu ta­glia­tel­le – śmia­ło zo­bier­kuj­cie tak cu­ki­nię, mar­chew­kę albo ma­jo­we szpa­ra­gi. Wy­star­czy mocno do­ci­skać obie­racz­kę, a po­wsta­łe obier­ki wrzu­cać szyb­ko do miski z lodem i solą, dzię­ki czemu szpa­ra­go­we pa­secz­ki zro­bią się kru­che i so­czy­ste. Do tego łycha pie­trusz­ko­we­go pesto i lek­kie, bez­glu­te­no­we ta­glia­tel­le go­to­we! Szparagowe tabbouleh. Thai Curried Noodles with Broccoli and Tofu Recipe. Nutritional information Serves 6 30 minutes or fewer This creamy, golden noodle dish is modeled after the Thai dish khao soi, which combines sweet, spicy, and sour flavors in one bowl.

Thai Curried Noodles with Broccoli and Tofu Recipe

Ambasadorka kampanii. Z początkiem czerwca rozpoczyna się prawdziwe owocowo-warzywne eldorado.

Ambasadorka kampanii

W warzywniakach i na placach targowych aż mieni się od kolorów, a sezon na dojrzałe jarzyny i słodkie owoce zaczyna się na dobre. Owocem, po który sięgamy najczęściej na przełomie wiosny i lata są oczywiście truskawki. Hawaiian-Style Sweet-and-Sour Roasted Pineapple and Bell Peppers Recipe. Nutritional information Serves 6 This tropical medley is a fresh alternative to a vegetable side dish.

Hawaiian-Style Sweet-and-Sour Roasted Pineapple and Bell Peppers Recipe

To stretch it into a main dish for four, top with 1 cup of roasted cashews and serve it over steamed rice. 3 cups cubed fresh pineapple 1 medium red bell pepper, cubed (1 ½ cups) 1 medium red onion, cut into thin wedges (1 ½ cups) 1 Tbs. toasted sesame oil 1 Tbs. vegetable oil 1 Tbs. dark or light brown sugar 1 Tbs. sweetened coconut flakes, optional 1 Tbs. lime juice 1. Cuban Black Bean and Potato Soup Recipe. Nutritional information Serves 6 30 minutes or fewer The distinctive flavor of this soup comes from a sofrito, a puréed mix of onions, garlic, and bell peppers.

Cuban Black Bean and Potato Soup Recipe

Crunchy Green Tahini Salad Recipe. Nutritional information Serves 4 30 minutes or fewer Surprise!

Crunchy Green Tahini Salad Recipe

Meatless “Meatloaf” Sandwiches Recipe. Nutritional information Makes 1 loaf (8 slices) Poultry seasoning is a savory blend of sage, thyme, marjoram, pepper and sometimes cloves, which adds hearty flavor. ¼ cup walnuts 2 stalks celery, finely chopped (about 1 cup) ½ medium onion, finely chopped (about ¾ cup) 2 green onions, thinly sliced (about ⅓ cup) 2 cloves garlic, minced (about 2 tsp.) 1 10-oz. pkg. firm tofu, drained 1 12-oz. pkg. soy crumbles 1 ¼ cups quick-cooking oats 3 Tbs. low-sodium soy sauce 2 Tbs. ketchup, plus additional 2 Tbs. for topping 1 Tbs.

Meatless “Meatloaf” Sandwiches Recipe

Makaron sojowy smażony z kurczakiem i warzywami. Sojaturobie: Quinoa ze szpinakiem i pieczarkami. Nie popisuję się ostatnio ani na blogu ani w kuchni, za to namiętnie ćwiczę aparat.

sojaturobie: Quinoa ze szpinakiem i pieczarkami

Doszłam do wniosku, że warto zaznajomić się z nieco większą liczbą przycisków i funkcji poza 2, którymi do tej pory się posługiwałam. Wiem, że wiele opcji pozostanie da mnie tajemnicą i Annie Leibovitz ze mnie nie będzie, ale ciekawią mnie możliwości pokazania tej samej rzeczywistości w różny sposób. Tymczasem prosta i szybka potrawa: quinoa, szpinak i pieczarki. Sojaturobie: Potyczki kulinarne z moim udziałem, trochę zdjęć i przepisy. W sobotę 21.04.2012 w Warszawie w VegeMieście odbyły się potyczki kulinarne w ramach "Tygodnia Weganizmu" organizowanego przez Empatię, w których miałam okazję uczestniczyć jako drużyna gotująca :) Początkowo byłam z lekka zestresowana, pierwszy raz uczestniczyłam w publicznym gotowaniu, gdzie składniki sypałam prosto z opakowania, właściwie bez proporcji, a na ręce patrzył zgromadzony tłum, ale było nieźle:) Był ze mną mój dream- team ;) niegotujący (mąż) i za- dużo- podskakująca (córa), którzy bardzo mi pomogli, niegotujący stwierdził, że lepienie kotletów jest proste (hej!)

sojaturobie: Potyczki kulinarne z moim udziałem, trochę zdjęć i przepisy

, a córcia cały czas dopominała się o kolejne zadania :) Dzięki, kochani! Cieszę się ogromnie, że mogłam poznać Karolinę z bloga Temperature i Agatę z Ilovetofu, szefostwo Empatii: Darka Gzyrę i Kasię Biernacką oraz kilka innych fajnych osób, z którymi udało mi się zamienić kilka słów. Jadłodajnia otwarta! :) It doesn't taste like chicken. Uszka ze szpragami. Orec­chiet­te to typ ma­ka­ro­nu po­cho­dzą­cy z Apu­lii w po­łu­dnio­wych Wło­szech.

Uszka ze szpragami

Jego nazwa do­słow­nie ozna­cza uszka i po­cho­dzi oczy­wi­ście od kształ­tu – ma­lut­kie, spłasz­czo­ne klu­ski przy­po­mi­na­ją wy­glą­dem mi­nia­tu­ro­we uszy. A co naj­waż­niej­sze dla ro­śli­no­żer­ców to fakt, że orec­chiet­te są jed­nym z naj­lep­szych ma­ka­ro­nów do wa­rzyw i jar­skich sosów. Tra­dy­cyj­nie w Apu­lii ore­chiet­te po­da­je się z dzi­ki­mi bro­ku­ła­mi, w Sa­len­to ob­le­wa się je po­mi­do­ro­wym sosem sugo, w oko­li­cach Ne­apo­lu można spo­tkać je w to­wa­rzy­stwie zie­lo­ne­go grosz­ku, a na Sy­cy­lii z mnó­stwem dzi­kie­go kopru.

Współ­cze­śni, wło­scy ku­cha­rze nie­zwy­kle chęt­nie ser­wu­ją je też z kur­ka­mi, bobem lub wła­śnie szpa­ra­ga­mi. Dla­cze­go ten ma­ka­ron tak do­brze pa­su­je do wa­rzyw i lek­kich, ro­ślin­nych sosów? Chopstickchronicles. Rain Drop Cake seems to be super popular dessert nowadays because of its delicious taste and its unique look! So what is Rain Drop Cake? It’s a jelly-like dessert made from mineral water and agar powder. It’s clear like a rain drop and has a slightly tasteless but sweet flavour that goes perfectly with soy powder and brown sugar sauce (“kuromitsu” in Japanese). It’s a very low calorie dessert and also healthy! Bolognese Sauce Recipe. Nutritional information 6 Servings Here's a satisfying tomato sauce that will add a hearty, wholegrain flavor to any pasta or lasagna dish. 8 oz. whole-grain tempeh 2 Tbs. olive oil 1 medium onion, finely chopped 2 cloves garlic, minced 1 Tbs. soy sauce or tamari 28-oz. can crushed tomatoes in puree 1 cup tomato purée 2 Tbs. chopped fresh basil or 2 tsp. dried 2 Tbs. chopped fresh parsley 2 tsp. dried oregano 1 small bay leaf 1.

Using your hands, crumble tempeh into fine pieces. Vegetarian Italian Pasta. Nutritional information Serves 8 30 minutes or fewer This simple Italian combination is tasty on its own, or it can be filled out with roasted or steamed vegetables. 25 Vegan Recipes for the Grill. Lekko jak hel: Fasolowa pasta kanapkowa z chilli i żurawiną. W zeszłe wakacje, podczas Targu Śniadaniowego w Sopocie, miałam przyjemność prowadzić warsztaty z przygotowywania roślinnych past na chleb. Tydzień wcześniej obiecałam sobie, że będę próbować wszystkiego, żeby moja fasolowa pasta "wyrywała z papci" i miała swój niepowtarzalny charakter. Po kilku próbach okazało się, że najlepszym sposobem na kremową fasolową jest żurawina i świeża papryczka chilli. Lekko jak hel: Kanapki z pieczonym burakiem, awokado i wędzonym tofu. Wegańskie kanapki i nuda? Przy odrobinie inwencji nie ma takiej możliwości. Poza kolorowymi pastami (np. z czerwonej fasoli, chilli i żurawiny) mamy mnóstwo różnych możliwości na wkłady do kanapek, a dziś pokazuję Wam swoją ulubioną piknikową wersję.

Dzieląc się takim drugim śniadaniem ze sceptykami roślinnej diety, na pewno zdobędziecie mocny punkt na swoje konto. A wiadomo przecież, że najlepszą formą perswazji w tym temacie jest pyszny poczęstunek. Tutaj wszystko jest na swoim miejscu - słodki pieczony burak, wędzony posmak tofu, kremowe awokado i chrupiąca zielenina.