background preloader

Guropuro

Facebook Twitter

PLN

Hvorfor Vurdering For Læring? Hvordan følelser påvirker læring? Hva fremmer læring? Elevenes læring. Boktips: "Embedded Formative Assessment" av Dylan Wiliam. "Embedded Formative Assessment" (2011, Solution Tree Press) er en bok jeg har gledet meg til å lese.

Boktips: "Embedded Formative Assessment" av Dylan Wiliam

Jeg har fulgt med på Dyan Wiliams ideer og har skrevet om hans metoder her på bloggen tidligere i innlegget Bedre uten å rekke opp hånda.Dylan Wiliam er forsker tilknyttet Universitetet i London, han har skrevet en rekke bøker og er en ettertraktet foredragsholder. Han jobber med lærere i Nord-Amerika, Storbritannia og mange andre land for å utvikle en effektiv, forskningsbasert formativ vurderingspraksis.

Han besøkte Norge i 2010 i forbindelse med satsingen Vurdering for læring: Vurdering for læring.

VFL i praksis - Eksempler.

Tilnærming til VFL - Hva er lurt å tenke på?