background preloader

En läsande klass

Facebook Twitter

Att läsa mellan raderna utifrån bild. Idag när jag ägnade morgonen åt att läsa de texter som vi valt ut till projektet En Läsande klass dök jag på en så bra bild.

Att läsa mellan raderna utifrån bild

En bild som "tvingar" läsaren att läsa mellan raderna. D v s att hämta ledtrådar i text och bild, dra slutsatser och koppla till det som man tidigare har läst. På Touras blogg skrev hon någon gång i höstas ett inlägg om hur man bara genom bilder kan bedöma om elever kan läsa mellan raderna. Det där satte fart på mina tankar redan då men det var först i dag när jag dök på denna bild som det blev uppenbart för mig hur bra det faktiskt går arbeta med lässtrategier och att bedöma läsförståelse utifrån en bild. I denna bok som heter "Gamen Polly rymmer" av Mats Wänblad får vi möta Ebba och hennes kompis Boris Monstersson.

De spelar fotboll och öppnar fönstret för att de blir så svettiga. En suverän film om läsfixarna av Marie Trapp. En suverän film om läsfixarna av Marie Trapp. Hur börjar man? En fråga som dyker upp om och om igen på vår facebooksida "En läsande klass" är hur börjar man när man vill introducera "Läsfixarna" i sin elevgrupp.

Hur börjar man?

Min första kontakt med läsförståelsestrategier fick jag genom Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse". Jag upplevde att denna bok gav mig verktyg samt att den var bra att ha som teoretisk forskningsbakgrund. Mitt tips är därför att läsa denna bok eller delar av den som första steg. Därefter så går det att hitta otroligt mycket bra tips på nätet och något kanske du kan hitta här på denna blogg.

Som alltid måste man pröva och göra tipsen, arbetssättet till sitt eget. Jag kan ju bara skriva om hur vi gjort i vår undervisning och hur vi har lagt upp arbetet i ELK. Så här gör vi; Vi har några introduktionslektioner där vi försöker få med eleverna i tanken: Läsa är att tänka. När det sedan är dags att arbeta mer grundligt med en strategi i taget har vi valt att starta med Spågumman. Nu är det inte långt kvar! Marie och Elisabeth. Vi introducerar Reportern. Läsförståelsestickor. Olika filmer om lässtrategier. Detektiven. Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring.

Animerad saga med text som man kan läsa samtidigt som man lyssnar och tittar.

Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring

Lill-Zlatan och hennes morbror fikar, går och simmar och gör roliga saker tillsammans. Men en dag dyker Steve upp hos morbror. Då blir Lill-Zlatan svartsjuk. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Bli sams. Megakillen i dubbeltrubbel. Slagsmal. Gamen polly rymmer. Basta vanner. Jattarna anfaller. Att läsa mellan raderna utifrån bild. En suverän film om läsfixarna av Marie Trapp. En läsande klass. Läsande klass. Vill du bli en expertlsare?

Att läsa mellan raderna. Filmen om läsfixarna. Hur skriver man en faktatext? Läsförståelsestrategin - Att göra inferenser - YouTube#t=144. Läsförståelsestrategin - Att ställa frågor. Läsförståelsestrategin - Att göra textkopplingar. Läsförståelsestrategin- Att förutspå. Läsförståelsestrategin - Att skapa inre bilder. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. Bildpromenad med Läsfixarna. Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad".

Bildpromenad med Läsfixarna

Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse. Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Jag tänkte att detta måste jag testa och sagt och gjort så letade jag upp en av våra fina pdfer i "En läsande klass".

Ett textutdrag hämtat från Moni Nilssons bok " Bästa vänner" som är en lättläst bok med många fina bilder. Jag tog upp pdf-utdraget på vår smartboard och visade inte eleverna första sidan utan den sida som följer där vi kan se två barn stå på en balkong med en fantastisk utsikt. Eleverna fick förutspå vad boken skulle kunna handla om utifrån bilden med balkongen och förslagen var många. Bara utifrån bilderna kunde vi förstå berättelsen på djupet och diskutera innehållet. Lässtrategier. Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt.

Det här läsåret har jag arbetat med ”En läsande klass” och låtit det arbetet få ta ganska mycket tid i anspråk.

Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt

Just nu fokuserar vi på lässtrategin som fått namnet ”cowboyen”, dvs förmågan att sammanfatta det viktigaste i en text. I det arbetet erbjuder”En läsande klass” i form av t.ex. ”Först – sedan – slutligen” goda stödstrukturer för att hålla den röda tråden, men jag har uppmärksammat en helt annan sak som skapar svårigheter för eleverna när de ska göra sammanfattningar av det lästa, åtminstone så länge det handlar om skönlitteratur. Allt för ofta, när jag t.ex. ber en elev sammanfatta förra kapitlet av en högläsningsbok, får jag inte höra min elev sammanfatta kapitlet, utan snarare återberätta det.

Det tar lång tid, det blir krångligt och varje liten detalj är med. De elever som varit frånvarande när kapitlet lästes, och för vilka sammanfattningen är extra viktig, tröttnar på att lyssna efter en stund. Nästa gång ja. Läxa Läsfixarna. Läsfixare-bokmärke. Lässtrategier framsida. Läslogg s1. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s10 Cowboy - Spågumma. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta.

Läslogg s12 Stjärnläsaren. Berättelseschema Cowboyen.