background preloader

SKRIVA

Facebook Twitter

Berattelseschema_cowboyen. Arkivet_Sprk_Drake.pdf. Diktovningar. Att skriva en novell. Det första jag vill säga om novellskrivandet är att det är en kreativ process som inte låter sig rutas in.

Att skriva en novell

Men precis som med alla andra kreativa processer (skapa musik, måla tavlor, etc) behöver man först lära sig hantverket. Man lär sig att skriva noveller genom att läsa noveller, men framförallt genom att skriva noveller. Om du är fullständig nybörjare på att skriva noveller har jag ett kom-igång-tips. Sex- och samlevnadsundervisning inom ämnet Svenska och Svenska som andraspråk. Genom litteraturundervisningen ska eleverna ges möjlighet att vidga sina vyer, lära sig förstå andra människor och sig själv, få diskutera livsfrågor och se omvärlden från olika perspektiv.

Sex- och samlevnadsundervisning inom ämnet Svenska och Svenska som andraspråk

I litteraturen återkommer tankarna kring kärlek, kön, sexualitet och relationer i åtskilliga verk och dessa teman finns representerade i alla litterära epoker och genrer. Genom att eleverna får föra diskussioner om livsfrågor utifrån litteraturen, kan undervisningen uppnå syftet att eleverna ska utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. I samhällsdebatten återkommer ständigt frågor som berör jämställdhet, sexualitet och relationer. I svenskundervisningens arbete kring olika texttyper kan undervisningen på olika sätt knyta an till vardagliga händelser och underlag kan hämtas ur aktuella debatter i samhället. Deckarskolan - P3 Kultur.

KAMRATREPSONSMALLAR FÖR SKRIVNING VID FORMATIV BEDÖMNING

Pedagogisk planering i Skolbanken: Stiltransponering. Genrepedagogik i Rinkeby. Bilaga_5.pdf. ZickZackPedagogPlanering_ak5. ROMANPROJEKT. Attachment(14) Checklista skriva faktatext. Skrivschema. Narrativ genre. Skrivschema med karaktärer, problem och lösning.