background preloader

POKEMON MATTE

Facebook Twitter

Här finns 82 olika Pokémons och klistrat dit en siffra, mellan 100-2000, på dess baksida. Eleverna delar upp Pokémons så de får lika många. De lägger dem i "pokebollen" och tar upp en i taget.

Den elev som vars Pokémon har högst siffra vinner den andra elevens Pokémon. De tränar taluppfattning och mängdlära.

Passar för en åk 3. Pokemon7 2. Pokemon6. Pokemon5. Pokemon4. Pokemon3. Pokeball. Pokemon1. Pokemon2.