background preloader

POKEMON JAKT

Facebook Twitter

Beskrivning av Pokemon jakt.

Börja med att skriv dit varje enskild kod på baksidan av varje enskild pokemon figur(se facit bild). Därefter laminera bilderna och klipp ut varje figur som man sedan hänger överallt på skolgården eller en skog.Barnen får sedan leta reda på varje pokemon och skriva upp varje enskild kod på sitt papper bredvid rätt pokemon.

Har barnen sedan hittat alla pokemon och skrivit rätt kod så får de en pokemon boll som belöning. Pok√©mon inbjudan. Pok√©bollar. Pokedexmall.