background preloader

LEKAR/ÖVNINGAR

Facebook Twitter

Vikten av lek
"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper." LGR11 - kapitel 1

General och spion regler. Presentationslekar. Är ni 52 stycken på ert kalas eller fest?

Presentationslekar

Då är detta en bra lek (obs, passar även för färre) Att införskaffa: 1 Kortlek ev .13 pennor ev. 13 pappersbitar Gör så här: Blanda korten ordentligt. Lekar - FSI - Lekbanken. Olofjonsson-lekrum.se - Välkommen. Pausrörelsekort2.pdf.

RASTLEKAR

Retorik Övningar.pdf. 1999 - 2014 Din lekplats på nätet! - Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar.