background preloader

Peste porcine africaine - veille en Pologne

Facebook Twitter

PARLEMENT EUROPEEN - Réponse à question P-007703-16 African swine fever epidemic in Poland. PIG PROGRESS - 2015 - How POland controls African swine fever. MINROL_GOV_PL 28/10/16 Conclusions from the Ministerial Conference on African swine fever Warsaw, Poland, 28 October 2016. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 17, No. 4 (2014), 665–672 Epidemiology of African Swine Fever in Poland since the detection of the first case. NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE 12/11/15 Présentation : Current status on African Swine Fever in Poland. CDC EID - Volume 22, Number 7—July 2016 PDF Version[PDF - 41.63 MB - 192 pages] Au sommaire notamment: African Swine Fever Epidemic, Poland, 2014–2015.

Author affiliations: National Veterinary Research Institute, Puławy, Poland Suggested citation for this article Abstract.

CDC EID - Volume 22, Number 7—July 2016 PDF Version[PDF - 41.63 MB - 192 pages] Au sommaire notamment: African Swine Fever Epidemic, Poland, 2014–2015

General Veterinary Inspectorate via OIE - 2014 - African swine fever in Poland Management of wild boar population. African Swine Fever Epidemic, Poland, 2014–2015 - Volume 22, Number 7—July 2016. DG SANCO 16/04/15 PL Poland - Animal health - African swine fever. PIG333 07/11/14 Epidemiology of African Swine Fever in Poland. African Swine Fever (ASF) in Eastern Europe African swine fever (ASF) at present poses the biggest threat for pig production in Eastern and Central Europe.

PIG333 07/11/14 Epidemiology of African Swine Fever in Poland

The present epidemic in this region of Europe started in 2007 in Poti, Georgian, Black Sea harbor, from where the virus spread to other territories of Georgia, and next, to Armenia, Russian Federation, Belarus, Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. ASF and its control measures in Poland In Poland, monitoring, surveillance and diagnostic investigations of ASF cases are being conducted by the State Reference Laboratory at the National Veterinary Research Institute in Pulawy. In 2011-2013, prior to detection of the first case of ASF in Poland, there were performed tests of 2124 samples from pigs and 13063 samples of wild boar. Tab. 1. Annual Meeting of National Swine Fever LaboratoriesAnnual Laboratories Pulawy Poland, 18/05/10 Présentation: Report of activitie.

NATIONAL VETERINARY RESEARCH INSTITUTE, PULAWY, POLAND - 2012 - Présentation : ASF prevention and control in Poland: update on c. FARMER_PL - Dernières actualités sur la veille ASF en Pologne. MAZOWIECKIE_PL 18/11/13 Afrykański pomór świń – działania prewencyjne w regionie. Wojewoda Jacek Kozłowski oraz Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

MAZOWIECKIE_PL 18/11/13 Afrykański pomór świń – działania prewencyjne w regionie

Posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie afrykańskiego pomoru świń. Wyznaczenie miejsc zapasowych do utylizacji trzody chlewnej zarażonej afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz udostępnienie z rezerwy celowej 25 mln złotych, które mogą zostać wykorzystane na walkę z wirusem – to główne tematy posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Choroba jest niegroźna dla ludzi, ale bardzo zakaźna i śmiertelna dla świń i dzików. Zgodnie z analizą europejskich ekspertów ryzyko przeniesienia wirusa ASF (African Swine Fever) poprzez żywe świnie oraz dziki, wynosi w Polsce 69 proc.

Jest ono szczególnie wysokie w okresie jesienno – zimowym, dlatego jeszcze w sierpniu wojewoda mazowiecki na wniosek głównego lekarza weterynarii wyznaczył obszar zagrożenia afrykańskim pomorem świń. [traduction automatique : la prévention dans la région] REGIONALNA_TVP_PL 24/10/13 Afrykański pomór świń zagraża Polsce. [traduction automatique : la peste porcine africaine menace la Pologne] GAZETA_PL 11/09/13 Afrykański pomór świń zbliża się do Polski. "Bardzo wysokie prawdopodobieństwo". W ocenie hiszpańskich naukowców ryzyko przeniesienia się choroby poprzez dziki na świnie jest najwyższe w Polsce ze wszystkich krajów bałtyckich i wynosi 69 proc.; największe jest w listopadzie i w grudniu.

GAZETA_PL 11/09/13 Afrykański pomór świń zbliża się do Polski. "Bardzo wysokie prawdopodobieństwo".

Wiceszef Inspekcji Weterynaryjnej na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa zaznaczył jednak, że choroba może pojawić się w każdym okresie. "Zbliża się do naszych granic" Choroba ta nie jest groźna dla ludzi, ale pociąga za sobą duże straty materialne. Jak mówił Jażdżewski, gdyby w Polsce pojawiła się ta choroba, to straty materialne wynikałyby nie tylko z konieczności wybicia stad, ale jeszcze większe spowodowałby zakaz eksportu trzody i wieprzowiny na rok lub nawet kilka lat.

W najgorszym scenariuszu straty w ciągu kilku lat wyniosłyby od 600 mln zł do 3 mld zł. Choroba ta od 2007 r. jest w Rosji, w 2012 r. pojawiła się na Ukrainie, a w tym roku oficjalnie odnotowano dwa ogniska afrykańskiego pomoru świń na Białorusi. 16 tys. dzików Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? [traduction automatique : La peste porcine africaine ; "Très forte probabilité»] WILNO WILENSZCYZNA 16/01/14 Afrykański pomór świń zbliżył się do granic kraju.

Litwa zwróciła się o pomoc finansową do Unii Europejskiej w wysokości ponad 3 mln euro na zabezpieczenia przed afrykańskim pomorem świń.

WILNO WILENSZCYZNA 16/01/14 Afrykański pomór świń zbliżył się do granic kraju

Wniosek Litwy zostanie rozpatrzony w lutym na posiedzeniu ekspertów Komisji Europejskiej. Litwa ubiega się o dofinansowanie monitoringu trzody chlewnej i dzików oraz środki dezynfekcji. W ubiegłym roku KE przyznała Litwie na ten cel około półtora miliona euro. Pod koniec roku w rejonie wileńskim w strefie przygranicznej z Białorusią ubito 419 świń. 158 osób zwróciło się z prośbą o rekompensatę.

Na ten cel wydano ponad 78 tys. Zdaniem kierownik działu rolnego administracji samorządu rejonu wileńskiego Lucjany Binkiewicz prewencyjne działania były uzasadnione. Lucjana Binkiewicz Zagrożenie chorobą afrykańskiego pomoru świń najbardziej dotknęło rejon solecznicki. Stanislovas Lebedis (1) Stanislovas Lebedis przypomina, że decyzja o przymusowym ubijaniu świń mocno uderzyła w drobnych gospodarzy rolnych.

[traduction automatique : la peste porcine africaine s'est approchée des frontières du pays]