background preloader

Miljø/Klima

Facebook Twitter

New Wind Turbine Generates Electricity Without Rotating Blades. This new wind turbine wobbles elegantly in the wind, generating electricity without rotating blades.

New Wind Turbine Generates Electricity Without Rotating Blades

“It looks like asparagus,” says David Suriol, one of the founders. A Spanish company called Vortex Bladeless has produced a wind turbine that takes advantage of the vortices produced when wind moves around an obstacle. If you put any object in the path of the wind, it will create an undulating vortex behind the barrier. This is a problem that has plagued engineers for years: bridges have fallen due to wind eddies. Vortex Bladeless engineers have designed their turbine to take advantage of this vortex.

There are many advantages to the new Vortex design: It is cheaper to manufacture than current pinwheel turbines. New wind technology, however, always receives some skepticism: Most wind-harvesting technologies only work at a fraction of their most efficient output. Read this next: Antarctic Ice Shelf Set To Collapse Within A Century. Sebastião Salgado: The silent drama of photography. Danmarks Naturfredningsforening - 100 års naturkamp (af Rune Engelbreth Larsen) Af Rune Engelbreth Larsen Danmarks Naturfredningsforening har siden 1911 forsvaret Danmarks naturværdier imod alle odds - et essay om foreningens historie og kampe ...

Danmarks Naturfredningsforening - 100 års naturkamp (af Rune Engelbreth Larsen)

Over en million mennesker tager hvert år turen til Danmarks nordligste punkt, spidsen af Skagens Odde, hvor bølgerne fra Kattegat og Skagerak tørner sammen. Hav og himmel, sand og vind. Måger og måske glimtet af en sæl. Meget andet er her ikke at se, men ikke desto mindre er det en dragende fornemmelse at stå med fødderne i hvert sit hav midt mellem elementerne.

At vi i dag kan stå lige dér, uforstyrret af sommerhuse, elmaster og andre naturskæmmende konstruktioner, kan vi takke Danmarks Naturfredningsforening for. I 1936 var der planlagt 1.000 sommerhus-grunde, men Danmarks Naturfredningsforening skred ind for at frede det unikke område, og da riget fattedes penge (også dengang), rejste man selv de fornødne midler gennem en landsindsamling. Hvorfor? Den 21. april 1911 PH's korstog mod fredningssagen Det tabte land Sisyfos? ‎viden.jp.dk/binaries/an/8186.pdf. ‎viden.jp.dk/binaries/an/8186.pdf. Danmarks Naturfredningsforening - 100 års naturkamp (af Rune Engelbreth Larsen) n85re.AuSt.79.jpg (620×413) Mennesket - hvad gør vi nu? Klimaændringernes onde cirkel på indlandsisen kan være endnu ondere. Jason Box taler om en ’feedback multiplikator’.

Klimaændringernes onde cirkel på indlandsisen kan være endnu ondere

Dvs. en proces, der forstærker en selvforstærkende proces. Box, fremtrædende amerikansk klimaforsker med ekspertise i den grønlandske indlandsis’ afsmeltning, tiltræder 1. januar en stilling som forskningsprofessor ved GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, og med sig har han helt nye opsigtsvækkende forskningsresultater. Den ny forskning, som Jason Box netop har præsenteret på årsmødet i American Geophysical Union, dokumenterer, hvordan sodpartikler fra tundra- og skovbrande kan føres med vinden til Arktis og bl.a. lejre sig på Grønlands indlandsis.

Det kan accelerere den i forvejen tiltagende sommerafsmeltning af isen. »Da jeg var på vej til Grønland i juni, var overskrifterne fulde af historier om de store skovbrande i Colorado, min hjemstat. Albedoen er et mål for en overflades evne til at reflektere solens energi. Multiplikatoren ’Crowdsourcing’ Dansk kødspiser-rekord er en katastrofe for klimaet  Reducèr din vandregning. Hvorfor spare på vandet?

Reducèr din vandregning

Vi har generelt godt drikkevand i Danmark, men vandressourcerne er knappe. Det skyldes, at vi flere steder i dag pumper mere vand op, end der tilføres i form af regnvand. Derudover har man de senere år måttet lukke vandboringer på grund af forurening fra sprøjtemidler og nitrat. Men ud over at det er godt samfundssind at spare på vandet, er det også godt for din pengepung. Blot små investeringer og ændringer af dine daglige vaner kan give besparelser i dit vandforbrug på op til 25 procent, og det er noget, der kan ses på vandregningen. Hvad koster vand? [LiveBook] Ingeniøren : 20.4.2012, nr. 16, 1. sektion. Tilmeld Ren Energi. Grøn mad er et opgør med det ubæredygtigt elitære. Sociolog Ulla Holm skrev for nylig i en klumme i Information, at kritikerne af det industrielle landbrugs kødproduktion har en 'aristokratisk længsel' efter 'afsværgelse af moderniteten' og en 'præmoderne fortid'.

Grøn mad er et opgør med det ubæredygtigt elitære

Hun mener, at 'autenticitet er blevet elitens våben i kampen mod den økonomisk og kulturelt underprivilegerede del af befolkningen'. Det er naturligvis problematisk, hvis bæredygtig mad bliver et projekt kun for eliten. Men spørgsmålet om 'elitær mad' skal ikke kun ses i et nationalt og sociologisk perspektiv. Det bør også betragtes i et globalt og naturvidenskabeligt perspektiv. I 2006 udgav FNs fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) en rapport med den sigende titel 'Livestock's Long Shadow'.

Disse rapporter er ikke blevet skrevet, for at eliten med dem i hånden skal fordømme massernes fordærvede forbrugsvaner. Den intensive husdyrproduktions ressourcespild er en helt central del af konceptet 'moderne landbrug'. Madhierarki glorificerer kødet.