background preloader

Learning

Facebook Twitter

Learn
book
tutorial

AiSD Wyklad5 dzienne. Algorytmy i Struktury Danych - Sito Eratostenesa. Jedyną parzystą liczbą pierwszą jest 2.

Algorytmy i Struktury Danych - Sito Eratostenesa

Zatem wszystkie pozostałe liczby parzyste ( 4, 6, 8, ... ) już nie mogą być pierwsze. Utwórzmy tablicę S, której elementy będą reprezentowały kolejne liczby nieparzyste, począwszy od 3. Poniżej przedstawiamy początkowe przypisania indeksów liczbom nieparzystym. Komórka o indeksie i oznacza liczbę o wartości 2i + 1. Np. komórka 7 reprezentuje liczbę 2 × 7 + 1 = 15. Liczba o wartości k jest reprezentowana przez komórkę ( k - 1 ) / 2.

Z poprzedniego algorytmu pamiętamy, że pierwszą wyrzucaną wielokrotnością jest zawsze kwadrat liczby podstawowej. Zauważ, że kolejne wielokrotności liczby 3, które są reprezentowane w tablicy, znajdują się w niej w odstępach co 3: Oznaczmy przez p odstępy pomiędzy wielokrotnościami, a przez q pozycję kwadratu liczby, której wielokrotności usuwamy z tablicy. Po usunięciu tych wielokrotności tablica S nie będzie zawierała dalszych liczb podzielnych przez 3. Zapiszmy: Znów zapiszmy: Zatem możemy zapisać wzór rekurencyjny: 610 Free Online Programming & Computer Science Courses You Can Start This February. Eight years ago, universities like MIT and Stanford first opened up free online courses to the public.

610 Free Online Programming & Computer Science Courses You Can Start This February

Today, close to 1,000 schools around the world have created thousands of free online courses, popularly known as Massive Open Online Courses or MOOCs. I’ve compiled this list of 680+ such free online courses that you can start this month. For this, I leveraged Class Central’s database of over 15,000 online courses. I’ve also included each course’s average rating. I’ve sorted these courses into the following categories based on their difficulty level: BeginnerIntermediateAdvanced Courses that are being offered for the first time are marked as [NEW]. Many of these courses are completely self-paced. PTC - Układy cyfrowe - Online Demo. Strona główna - plukasiewicz.net. Home. Home - My Visual Studio. Kalkulator macierzy.

Wirtualna Uczelnia. Problem wydawania reszty - Implementacja w C/C++ - Algorytmy i Struktury Danych. PowerShell Explained. (2) Windows Server #2: Active Directory: konta, grupy, profil mobilny. Kurs C++ odc. 1: Pliki projektu, pierwszy program. Technical documentation, API, and code examples. Expert Summit 2017 – All about Microsoft technologiesEXPERT SUMMIT 2017 – All about Microsoft technologies. Microsoft Braindumps - Pass Exams with Microsoft Exam Dumps. Products and Services What kind of products are available on BrainDumps.com?

Microsoft Braindumps - Pass Exams with Microsoft Exam Dumps

Braindumps.com brings you the new Testing Engine which will assist you to prepare for, and pass your exams, guaranteed. Testing Engines are fully loaded with hundreds and thousands of questions and answers 100% guaranteed to help you pass. Each Braindumps.com paid subscription permits the owner to install and authorize the Testing Engine of up to ten different exams in one month. What kind of file formats do you use? Your Testing Engine is a Microsoft Windows-based Java application and requires a version of the JRE to be installed before, or during the exam installation process. Testing Engine What are the features of your Testing Engine?

The Braindumps.com Testing Engine is a fully customizable exam and test taking environment to best prepare you for the actual testing event. How long are you subscriptions to the Testing Engine? Each monthly subscription is good for exactly 30 days. Is my computer powerful enough? Skillpipe - MS Server - Sign In. Protel 99 SE Free Download. Protel 99 SE Free Download Latest Version Setup for windows.

Protel 99 SE Free Download

It is used by engineers for designing electronic circuit schemas, PCB layout and simulations. Protel 99 SE Overview Protel 99 SE is an application that is used for the designing electronic schematic and PCB layout. Schematic simulations can also be run with this application. The application can be run on almost all Windows versions ranging from Windows 95 to Windows 8. The application is very easy to use. Ścieżka: Certyfikowany Programista / Ścieżki kariery - StrefaKursów.pl - kursy i szkolenia on-line. Programowanie i Technologie.

Dzisiejszy post będzie trochę inny niż zwykle, a zainspirowany został pytaniami, jakie od czasu do czasu dostaję poprzez email, np.: „(...) przymierzam się do rozpoczęcia przygody z C# i technologiami .NET.

Programowanie i Technologie

Obecnie znam w stopniu średnio-zaawansowanym język XXX (...) Czy mógłbyś mi polecić jakieś książki lub artykuły, które pomogłyby mi na starcie?” Niestety od razu zaznaczę, żadna sugestia typu: „Przeczytaj TO i wystarczy” nie padnie tutaj, więc jeśli ktoś szuka panaceum na tego typu problem (niemal, że egzystencjalny) niech zakończy czytanie już tutaj!

Minister Zdrowia ostrzega: Nauka jest procesem ciągłym i żadnego panaceum nie ma! Ostrzegałem, więc mam nadzieję, że zostali już tylko Ci, co chcą przeczytać moje dalsze wynurzenia na ten temat. Przyznam, że trudno mi coś jednoznacznie polecić jakiś konkretny utwór, który ułatwi naukę jakiegoś konkretnego języka programowania, dlaczego?