background preloader

Research in education

Facebook Twitter

School of Education Johns Hopkins University The Naturalist Intelligence. By Bruce Campbell Dr.

School of Education Johns Hopkins University The Naturalist Intelligence

Howard Gardner added the Naturalist Intelligence to his list in 1996. It is the first addition to the original seven. This intelligence has to do with observing, understanding and organizing patterns in the natural environment. A naturalist is someone who shows expertise in the recognition and classification of plants and animals. Examples of naturalists might include George Washington Carver, Rachel Carson, Charles Darwin, or a child who skillfully sorts and classifies rocks, insects, shells, or dinosaurs. Johns Hopkins University: New Horizons for Learning. Welcome to New Horizons for Learning - a leading web resource for identifying and communicating successful strategies for educational practice.

Johns Hopkins University: New Horizons for Learning

The Johns Hopkins School of Education does not vet or endorse any information contained on the New Horizons website. Information posted on New Horizons prior to January 1, 2014 can be repurposed as long as the repurposing party provides attribution to the original author of the material being used. Information posted on New Horizons after January 1, 2014 is considered open access information and can be repurposed without attribution to the original author. In all cases, attribution should be given to the New Horizons website. For questions, contact soe.externalaffairs@jhu.edu. New! Vol.X No. 2, Special Edition: Focus on Autism Vol. It's Here! We just launched an exciting initiative to provide educators with an efficient technology resource database that is teacher-tested.

Vision Click here to see our complete vision. Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Environmentální výchova/Cíle environmentální výchovy – Enviwiki. Cíle stanovené RVP ZV[editovat] Rámcový vzdělávací program, v 6. kapitole věnované průřezovému tématu Environmentální výchova, nevytyčuje cíle environmentální výchovy, ale tzv.

Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Environmentální výchova/Cíle environmentální výchovy – Enviwiki

„přínosy a tématické okruhy“. Stanovení samotných cílů je tak ponecháno na pedagogovi, popř. škole (v rámci ŠVP). Očekávané přínosy environmentální výchovy dělí RVP ZV do dvou oblastí: oblast vědomostí, dovedností a schopností, oblast osobnostní. European Journal of Ecopsychology. Český portál ekopsychologie - Všechny články » Jak přežít v přírodě. Foto: OakleyOriginals / flickr.com (Creative Commons) Ačkoliv obsah následujícího příspěvku není nikterak děsivý, možná název článku evokuje v některých z vás různé představy… Netýká se však ani uvíznutí člověka v rozlehlé pustině bez jídla, pití a mobilního spojení, ani střetu člověka s medvědem nebo jiným zvířetem, ani snahy zraněného člověka živit se plody v přírodě a čekat, zda se dostaví pomoc včas, ani skautských oddílů.

Český portál ekopsychologie - Všechny články » Jak přežít v přírodě

I když poslední možnost má k obsah článku asi nejblíže. Před časem jsem vycestovala 1500 km severně za poznáním tamního předškolního vzdělávání. Po dvou a půl hodinách letu se letadlo chystalo přistát v norském Trondheimu. S klesajícím letadlem stoupala moje zvědavost a těšení se na novou zemi, její kulturu a především návštěvu mateřské školy. Děti tráví čas především v přírodě Nově postavená budova mateřské školy v klasickém norském stylu je prostorná a její členitost působí velmi příjemně. Český portál ekopsychologie - Všechny články » Proč si děti nehrají venku? Foto: Renata Diem / flickr.com (Creative Commons) Čím to je, že se pořád krátí čas, který děti tráví hraním venku?

Český portál ekopsychologie - Všechny články » Proč si děti nehrají venku?

Když čtete zahraniční výzkumy, setkáte se nejčastěji s pěti důvody, které tento nepříznivý trend vysvětlují. Zaprvé, dřív se ty zajímavé věci děly venku, dnes to nejdůležitější probíhá on-line. Už několik let se mluví o závislosti (nejen) dětí na obrazovkách (screen addiction), ať už se jedná o TV, PC hry, sociální sítě, více či méně chytré telefony. Čím více jsme on-line, tím méně jsme venku. Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školách. Další řešené projekty Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání(GAČR 406/05/0188) Vedoucí řešitelka projektu Prof.

Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školách

RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. Přírodovědecká fakulta UP tř. 771 46 Olomouc. University Portal > Courseware > KFI > FRP > Study materials. Studentské práce. Lesní mateřské školky jsou v České republice novým fenoménem, který přitahuje rozsáhlou pozornost studentů/tek a odborníků/nic z různých oborů.

Studentské práce

Rádi bychom vám proto usnadnili orientaci a na této stránce nabídli: • přehled vysokoškolských prací na téma lesních školek (pokud jste takovou práci úspěšně dokončili, pošlete nám ji, prosím), • náměty pro vaše připravované seminární, ročníkové, bakalářské, diplomové a doktorské práce, O projektu Kořeny předškolní výchovy. První fáze výzkumu na začátku školního roku 2011/12 byla podpořena grantem Ministerstva životního prostředí.

O projektu Kořeny předškolní výchovy

Přinesla řadu zajímavých informací o tom, jak lesní mateřské školy ve srovnání s klasickou MŠ fungují, jak je vnímají rodiče a co umí děti ve školkách. Na konci tohoto školního roku byla sesbírána data od dětí a rodičů ze zapojených mateřských škol. Cílem bylo zjistit, co dětem rok v mateřské škole přinesl a zda se dovednosti a a názory rodičů dětí z lesních a klasických MŠ liší. Jedná se o první odborný a nekomerční výzkum svého druhu v České republice. Shrnutí závěrů: Jdeteven.cz VĚDA O PŘÍNOSECH PŘÍRODY. Člověk jako živočišný druh strávil venku v přírodě převážnou část své historie.

jdeteven.cz VĚDA O PŘÍNOSECH PŘÍRODY

Tehdy jistě ani nedávalo smysl se ptát, k čemu je takový pobyt venku dobrý. Až donedávna potom panovalo všeobecné přesvědčení, že pobyt venku v zeleni a na čerstvém vzduchu je pro zdraví člověka prospěšný, a nebylo vůbec třeba pro to hledat vědecké důkazy. Dnes stojíme na dějinné křižovatce. Poprvé v historii se z člověka stal převážně městský druh, pohybující se v převážně jím vytvořeném prostředí a trávícím podstatně více času mezi čtyřmi zdmi místností zíráním do elektronických obrazovek médií než venku přítomností v reálném přírodním světě.

Online database of thesis - FKG, Brno. Výsledky 1 – 10 z 916 (0,226 sekund) | Skrýt možnosti Organizování zimní školy v přírodě na 1. stupni ZŠ (Lucie Doubravská)

Online database of thesis - FKG, Brno

Český portál ekopsychologie - Studie. Veľtrh ekologickej výchovy. Hledani-flow-rocenka-inflow-2008.pdf. Children & Nature Network (C&NN) Forest Schools Research. The latest research on Forest School in education. Summary_of_research__1232027963 - summary_of_research__1232027963.pdf. Didaktické základy - konštruktivizmus. Rochovska konštruktivizmus v prírodovede. Prírodovedné moduly Chocholoušková. FS England and Wales. Evaluation of Forest School: Phase 2 - England. FC Wales - Woodlands for Learning - Pentre Forest School Research (Wales) The following is an executive summary from a report on research carried out at Pentre Forest School in 2006. This research captures the benefits of Forest School for mainstream primary school children and assesses different evaluation methods for Forest School Leaders and participants.

A full report is available from ffion.hughes@forestry.gsi.gov.uk. Forest School: a marvellous opportunity to learn - SERG_Forest_School_research_summary.pdf. Can Forest School Act as a Spur to Better Quality Outdoor Experiences - Reflection-Knight.pdf. Report of parliament. Forest schools. The Natural Environment as a Playground for Children. Physical activity - Physical Activity at Forest school_tcm4-597067.pdf.

Are we creating problems for the future? Children, young people and the concept of ‘nature deficit disorder’ - trees_and_society_Apr2010_OBrien.pdf. Boys and girls reflection of a 6 week FS programme.pdf. Manual - Worcs Forest School Research Academic Journal.pdf. English books. Are children allowed to manage.