background preloader

Θέρμανση

Facebook Twitter

Βιβλιοθήκη - Μονοξείδιο του άνθρακα CO. Ψηφιακή αντιστάθμιση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης. Εισαγωγή.

Ψηφιακή αντιστάθμιση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης

Κατά την σύνταξη της μελέτης θέρμανσης ενός κτιρίου, ο μελετητής μηχανολόγος υπολογίζει τις "θερμικές απώλειες" κάθε χώρου, και στη συνέχεια διαστασιολογεί τα θερμαντικά σώματα που καλούνται να καλύψουν τις απώλειες αυτές. Σύμφωνα με τις αρχές της θερμοδυναμικής και της μετάδοσης θερμότητας, οι "θερμικές απώλειες" εξαρτώνται από την θερμομόνωση του κτιρίου και την εξωτερική θερμοκρασία. Όσο πιο καλά μονωμένο είναι το κτίριο, τόσο μικρότερες οι απώλειες, όσο μεγαλύτερη η διαφορά θερμοκρασίας μέσα και έξω από το κτίριο, τόσο μεγαλύτερες οι απώλειες. Για ένα συγκεκριμένο κτίριο λοιπόν με συγκεκριμένη θερμομόνωση και συγκεκριμένη εσωτερική θερμοκρασία (π.χ. 20oC) , οι θερμικές απώλειες κάθε στιγμή εξαρτώνται από την εξωτερική θερμοκρασία. Οσο μικρότερη είναι αυτή, τόσο μεγαλύτερες οι απώλειες του σπιτιού εκείνη την στιγμή.

Ακόμη και στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων με αυτονομία, η θερμοκρασία χώρου δεν παραμένει σταθερή, αλλά ταλαντώνεται γύρω από το σημείο ρύθμισης. ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε. - Θέρμανση - κλιματισμός - Θεσσαλονίκη. Η επιλογή θερμοστάτη χώρου, δεν είναι πάντα μια απλή υπόθεση, ειδικά όταν η εγκατάσταση που θέλουμε να ελέγξουμε λειτουργεί και σε θέρμανση και σε ψύξη, ή όταν έχουμε πρόσθετες απαιτήσεις.

ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε. - Θέρμανση - κλιματισμός - Θεσσαλονίκη

Για να βοηθηθούμε στην επιλογή, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα βασικά για τους θερμοστάτες χώρου: Θερμοστάτη χώρου, ονομάζουμε την διάταξη που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της θερμοκρασίας ενός χώρου. Η αίσθηση της θερμοκρασίας χώρου είναι υποκειμενική και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η υγρασία, η εξωτερική θερμοκρασία και φυσικά από τις προτιμήσεις κάθε ανθρώπου. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι π.χ. αισθάνονται καλύτερα σε υψηλότερες θερμοκρασίες χώρου, σε αντίθεση με άτομα μικρότερης ηλικίας που μπορεί να αισθάνονται ακόμη και δυσφορία σε υψηλές θερμοκρασίες χώρου. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διακύμανση της θερμοκρασίας χώρου είναι ενοχλητική, αφού το ανθρώπινο σώμα αντιλαμβάνεται την διαφορά θερμοκρασίας 1οC σαν "ζέστη / κρύο"

ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε. - Θέρμανση - κλιματισμός - Θεσσαλονίκη. Εισαγωγή. .Τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, δημιουργήθηκε πολύ μεγάλος θόρυβος γύρω από τους λέβητες πέλλετ και πάρα πολλά άρθρα εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, άρθρα πολλές φορές γραμμένα από ανθρώπους άσχετους με τον χώρο της θέρμανσης.

ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε. - Θέρμανση - κλιματισμός - Θεσσαλονίκη

Δεν είναι λίγοι οι «επαγγελματίες» που έσπευσαν να καταδικάσουν το πετρέλαιο στην αφάνεια και να προβλέψουν ένα μέλλον γεμάτο με λέβητες και εστίες πέλλετ, ενώ ακόμη χειρότερα, πολλοί μη – επαγγελματίες, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για δουλειά, και «κατασκεύασαν» εγκαταστάσεις πέλλετ πολύ χαμηλού κόστους, πολλές φορές άκρως επικίνδυνες για την ασφάλεια των χρηστών. Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τα υπέρ και τα κατά της επιλογής του καυσίμου πέλλετ σαν καύσιμο θέρμανσης, καθώς και τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουμε κατά την εγκατάσταση ενός τέτοιου λέβητα για να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του. Τι είναι το πέλλετ Φυσικά χαρακτηριστικά πέλλετ.

Οι κύλινδροι pellets έχουν διάμετρο 6-8 mm και μήκος περίπου 40mm. Βιβλιοθήκη - ΦΕΚ 631-Δ/85 Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης. Βιβλιοθήκη - Αυτόματος πλήρωσης. Για την πλήρωση με νερό μιας εγκατάστασης θέρμανσης με κλειστό δοχείο διαστολής, χρησιμοποιούμε διατάξεις που ονομάζουμε αυτόματους πληρωτές.

Βιβλιοθήκη - Αυτόματος πλήρωσης

Ο αυτόματος πληρωτής είναι ένα όργανο που επιτρέπει στο νερό να περάσει από την πλευρά υψηλής πίεσης (δίκτυο ύδρευσης) στην πλευρά χαμηλής πίεσης (δίκτυο θέρμανσης) μέχρι η πλευρά χαμηλής πίεσης να φτάσει το όριο του έχουμε ρυθμίσει εμείς στον πληρωτή. Ο αυτόματος πλήρωσης τοποθετείται στην εγκατάσταση σε συνδυασμό με μια βαλβίδα αντεπιστροφής που εμποδίζει το νερό (που εισήλθε μέσω του πληρωτή στο δίκτυο) να επιστρέψει στο δίκτυο ύδρευσης σε περίπτωση διακοπής της ύδρευσης. Βιβλιοθήκη - Δοχεία διαστολής σε εγκαταστάσεις θέρμανσης. Στις συνήθεις εγκαταστάσεις θέρμανσης, το εργαζόμενο μέσο (το μέσο που μεταφέρει ενέργεια) από την πηγή (λέβητας, τζάκι, αντλία θερμότητας) στους εναλλάκτες (θερμαντικά σώματα, στοιχεία fan coil, δάπεδο ενδοδαπέδιας) είναι το νερό.

Βιβλιοθήκη - Δοχεία διαστολής σε εγκαταστάσεις θέρμανσης

Το νερό της εγκατάστασης, υπόκειται σε μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές, όταν τίθεται εντός και εκτός λειτουργίας η εγκατάσταση. Σε κρύα εγκατάσταση, το νερό έχει θερμοκρασία περίπου 20oC ενώ όταν θερμανθεί, αποκτά θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 90οC, ανάλογα με το είδος της πηγής. (π.χ ξυλολέβητες). Οπως γνωρίζουμε από τη φυσική, όλα τα υλικά, όταν θερμαίνονται διαστέλλονται, και όταν ψύχονται συστέλλονται και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το νερό μιας εγκατάστασης θέρμανσης: Οταν το νερό θερμαίνεται, αυξάνεται ο όγκος του. Οι συντελεστές διαστολής όγκου του νερού για κάθε θερμοκρασία είναι αυτοί που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και τα ποσοστά αναφέρονται στην ποσοστιαία μεταβολή του όγκου του νερού, σε σχέση με τον όγκο που έχει στους 10oC.

Βιβλιοθήκη - Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης. Μια πλήρης συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1.

Βιβλιοθήκη - Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Λέβητες Η συντήρηση των λεβήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Γενικά η συντήρηση των λεβήτων περιλαμβάνει: Συντήρηση επί τόπου Η συντήρηση του λέβητα επί τόπου κυρίως αναφέρεται στον καθαρισμό της διαδρομής των καυσαερίων. Στους λέβητες αερίου με πτερυγιοφόρους αυλούς, πρέπει να γίνει προσεκτικός καθαρισμός μεταξύ των πτερυγίων, έτσι που να μην εμποδίζεται η διέλευση των καυσαερίων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λέβητα, πρέπει κάθε 15 μέρες, για λέβητες υγρών καυσίμων, ή κάθε 6 μήνες για λέβητες αερίων καυσίμων, να ελέγχεται η θερμοκρασία των καυσαερίων στην έξοδο του λέβητα. Εάν διαπιστωθεί αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων στην έξοδο του λέβητα σε σχέση με αυτή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής ή αυτή που έχουμε με τον λέβητα καινούργιο ή καθαρό κατά: 40 οC για ισχύ έως 100 kW 35 οC για ισχύ 100 kW - 250 kW 30 οC για ισχύ μεγαλύτερη των 250 kW.

Βιβλιοθήκη - Μετρήσεις και ρυθμίσεις καυστήρων πετρελαίου και αερίου. Mετρήσεις & ρυθμίσεις για τη βελτιστοποίηση του βαθμού απόδοσης και την προστασία του περιβάλλοντος KΩNΣTANTINOΣ ΠAΣΠAΛAΣ, Hλ.

Βιβλιοθήκη - Μετρήσεις και ρυθμίσεις καυστήρων πετρελαίου και αερίου

Mηχανολόγος Mηχ. Tμήμα Mηχανολόγων Mηχ. AΠΘ Tα προβλήματα της διαχείρισης της ενέργειας και της μόλυνσης του περιβάλλοντος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αλληλένδετα. Pύθμιση ισχύος του καυστήρα. Βιβλιοθήκη - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ.