background preloader

Pedda

Facebook Twitter

What every teacher should know about ... memory. There is a wealth of psychology research that can help teachers to improve how they work with students – but academic studies of this kind aren’t always easy to access, or to translate into the realities of classroom practice.

What every teacher should know about ... memory

This series seeks to redress that, by taking a selection of studies and making sense of the important information for teachers. No one study or journal can provide a definitive answer, but they can help offer some guidance. Some of the studies I will choose in these articles are iconic, some quirky, some are large scale, and some have a small sample size. But all of them look to help answer the question: how can we help our students do better at school?

We begin with a study on memory. Long-term learning How do our students learn? This study is one of the most thorough and comprehensive appraisals on strategies that students employ to improve their memory. What are the main findings? Two techniques were rated as being very effective for improving long-term memory: Betygsinflation och missförstånd. Skolverket gick den 2:a maj ut med ett förtydligande och en utvidgad tolkning av begreppet “till övervägande del” som används för betygen D och B. Det dröjde inte länge innan rubrikerna i tidningarna gav intrycket att det nu blivit mycket lättare att få höga betyg.Det dröjde heller inte många timmar innan missuppfattningarna kring förtydligandet började cirkulera. Inte blev det bättre idag (22/5) när SVT.se publicerade en artikel om att betygen skapar oro och irritation. I artikeln står: “Elever som har ”vissa välutvecklade kunskaper” på A- eller C-nivå utan att klara alla moment på den nivån ska kunna få B respektive D.”

Detta stämmer inte. Det är fortfarande så att alla kunskapskrav för E och C måste vara uppfyllda i sin helhet. Skolans urinvånare måste förstå. Vi pratar om att skolan och dess urinvånare (lärare och skolledare) måste flippa klassrum, öppna dörrar, samarbeta, bedöma för lärande, bygga relationer.

Skolans urinvånare måste förstå

Vi läser John Hattie och Dylan Wiliam och många andra skolforskare som säger i princip samma sak: lärande är sociokonstruktivistiskt. Det händer när en individs världsbild möter en annan individs världsbild och någon form av reflektion sker. Education. Samlade intryck och idéer. Puentedura – förändrad undervisning, en-till-en och SAMR-modellen.

– Det går inte att sätta ny teknik i lärares händer och tänka ”that’s it”.

Puentedura – förändrad undervisning, en-till-en och SAMR-modellen

Teknik i sig ger inte några förbättrade resultat, säger skolforskaren Dr. Ruben R. Puentedura. Han har precis börjat föreläsa i en fullpackad föreläsningssal. Platsen är Stockholm och SETT-dagarna. – Varför använder vi teknik? – Dessutom behöver vi modeller som hjälper lärare att forma sitt tänkande kring teknik och användandet av teknik, baserat på potentialen som tekniken har. Puenteduras presentation från föreläsningen Teknik var som helst, när som helst Puentedura förtydligar att han pratar ur aspektet där varje elev har en dator eller datorplatta (en-till-en) . – Men vad kan vi kan åstadkomma och vad vi ska sträva efter att åstadkomma. Fortsättningsvis går Puentedura igenom forskning som bedrivits från 60-talet och framåt om barn och teknik. Dramatiska resultat – Om tekniken används på passande sätt kommer barnet inte att lära sig multiplikationstabellen bättre, snabbare eller mer korrekt. "The Big 5 saknar tyngd" Undervisningen i skolan bör utgå från de ämnesspecifika förmågor som avslutar kursplanernas syftestexter.

"The Big 5 saknar tyngd"

Dessa uttrycker en kärna av vad varje skolämne ska utveckla hos eleverna. Både det centrala innehållet och kunskapskraven vilar i de ämnesspecifika förmågorna. Men universitetslektorn Göran Svanelid har lagt fram ett alternativt förfaringssätt som fått stor spridning och uppmärksamhet. I Pedagogiska magasinet (nr 4/11) – och även i Grundskoletidningen (nr 4/11) – presenterar han under rubriken ”The Big 5” fem generella förmågor som han menar att både undervisningen och bedömningen i alla ämnen bör utgå från. Skolvåren.se - Home. En blogg som nästa bara tar upp det som inte fungerar i skolan, eller det som jag är kritisk till. Sällan eller aldrig tar jag upp alla fantastiska lärare och underbara elever. OBS: Detta är en blogg, alltså en digitaliserad dagbok – I. Publikationer. Framsida. New: Bloom's Taxonomy Planning Kit for Teachers.

March 28, 2014 Somebody shared with me this wonderful Bloom's Taxonomy Planning Kit for Teachers and want you to have a look as well.

New: Bloom's Taxonomy Planning Kit for Teachers

The image is huge and so can't upload it here but you can use the provided link to access the original version. The reason why I am sharing this work here is because it provides a new way to think about Bloom's Taxonomy. In Bloom's Taxonomy Planning Kit, you will be offered with a variety of key words, action verbs, outcomes and questions related to each of the thinking levels in the taxonomy. Main - TeachThought.

Learning Theory v5. Undervisningstänk.jpg. Edudemic - Education Technology Tips For Students And Teachers. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Lix räknare. Dokumentationsverktyg - The big 5.