background preloader

Pedda

Facebook Twitter

Betygsinflation och missförstånd. Skolverket gick den 2:a maj ut med ett förtydligande och en utvidgad tolkning av begreppet “till övervägande del” som används för betygen D och B. Det dröjde inte länge innan rubrikerna i tidningarna gav intrycket att det nu blivit mycket lättare att få höga betyg.Det dröjde heller inte många timmar innan missuppfattningarna kring förtydligandet började cirkulera. Inte blev det bättre idag (22/5) när SVT.se publicerade en artikel om att betygen skapar oro och irritation. I artikeln står: “Elever som har ”vissa välutvecklade kunskaper” på A- eller C-nivå utan att klara alla moment på den nivån ska kunna få B respektive D.” Detta stämmer inte. Det är fortfarande så att alla kunskapskrav för E och C måste vara uppfyllda i sin helhet. Vad gäller? Det Skolverket gick ut med var inga nyheter. Fortfarande gäller för betyget D att hela kunskapskravet för betyget E ska vara uppfyllt och att kunskapskravet för betyget C är uppfyllt till övervägande del.

Sprid informationen. Skolans urinvånare måste förstå. Vi pratar om att skolan och dess urinvånare (lärare och skolledare) måste flippa klassrum, öppna dörrar, samarbeta, bedöma för lärande, bygga relationer.

Skolans urinvånare måste förstå

Vi läser John Hattie och Dylan Wiliam och många andra skolforskare som säger i princip samma sak: lärande är sociokonstruktivistiskt. Det händer när en individs världsbild möter en annan individs världsbild och någon form av reflektion sker. Utgångsläget är en relation och effekten är utveckling. Och så trillar vi likt förbaskat ner i den gamla klosterskolegropen gång på gång. ”Läraren ska kunna mer än eleven”. ”Läraren ska katederundervisa och både ställa frågorna och kunna alla svaren”. ”Endast så får läraren tillbaka den auktoritet som hen borde ha”.

Skolan är uppbyggd utifrån en klassisk makthierarki; den som vet mest bestämmer och sätter agendan. Det som nämligen är på väg att hända är en skiktning inom skolväsendet, där de som nyttjar ett utökat kollegium via sociala medier just nu i hög fart rusar ifrån dem som inte gör det. Education.

Samlade intryck och idéer. Puentedura – förändrad undervisning, en-till-en och SAMR-modellen. – Det går inte att sätta ny teknik i lärares händer och tänka ”that’s it”.

Puentedura – förändrad undervisning, en-till-en och SAMR-modellen

Teknik i sig ger inte några förbättrade resultat, säger skolforskaren Dr. Ruben R. Puentedura. Han har precis börjat föreläsa i en fullpackad föreläsningssal. Platsen är Stockholm och SETT-dagarna. – Varför använder vi teknik? – Dessutom behöver vi modeller som hjälper lärare att forma sitt tänkande kring teknik och användandet av teknik, baserat på potentialen som tekniken har. Puenteduras presentation från föreläsningen Teknik var som helst, när som helst Puentedura förtydligar att han pratar ur aspektet där varje elev har en dator eller datorplatta (en-till-en) . – Men vad kan vi kan åstadkomma och vad vi ska sträva efter att åstadkomma. "The Big 5 saknar tyngd". Undervisningen i skolan bör utgå från de ämnesspecifika förmågor som avslutar kursplanernas syftestexter.

"The Big 5 saknar tyngd"

Dessa uttrycker en kärna av vad varje skolämne ska utveckla hos eleverna. Både det centrala innehållet och kunskapskraven vilar i de ämnesspecifika förmågorna. Men universitetslektorn Göran Svanelid har lagt fram ett alternativt förfaringssätt som fått stor spridning och uppmärksamhet. I Pedagogiska magasinet (nr 4/11) – och även i Grundskoletidningen (nr 4/11) – presenterar han under rubriken ”The Big 5” fem generella förmågor som han menar att både undervisningen och bedömningen i alla ämnen bör utgå från. Genom att räkna de förmågor som nämns i de ämnesspecifika förmågorna och kunskapskraven finner Göran Svanelid att analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmågan att hantera information och begreppslig förmåga är de mest förekommande.

Skolvåren.se - Home. En blogg som nästa bara tar upp det som inte fungerar i skolan, eller det som jag är kritisk till. Sällan eller aldrig tar jag upp alla fantastiska lärare och underbara elever. OBS: Detta är en blogg, alltså en digitaliserad dagbok – I. Publikationer. Framsida. New: Bloom's Taxonomy Planning Kit for Teachers. March 28, 2014 Somebody shared with me this wonderful Bloom's Taxonomy Planning Kit for Teachers and want you to have a look as well.

New: Bloom's Taxonomy Planning Kit for Teachers

The image is huge and so can't upload it here but you can use the provided link to access the original version. The reason why I am sharing this work here is because it provides a new way to think about Bloom's Taxonomy. In Bloom's Taxonomy Planning Kit, you will be offered with a variety of key words, action verbs, outcomes and questions related to each of the thinking levels in the taxonomy. Here is the link of the original chart, try to zoom it in to make it legible. Main - TeachThought. Learning Theory v5. Undervisningstänk.jpg. Edudemic - Education Technology Tips For Students And Teachers. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Lix räknare. Dokumentationsverktyg - The big 5.