background preloader

Geografi

Facebook Twitter

SO-S Geografi.

Befolkning

Klimat och miljö. UCDP - Uppsala Conflict Data Program. Freedom House. Gapminder on Vimeo. Världskoll - Koll på läget i världen. Världslandbron (8): Aralsjön. Aral Sea: The sea that dried up in 40 years - BBC News. Images of Change - Climate Change: Vital Signs of the Planet. Strävbågar reducerar bullret i gaturummet - Biofil stadsutveckling. Det konstanta stadsbullret är mer än ett störningsmoment i vardagen, det är ett rejält folkhälsoproblem.

Strävbågar reducerar bullret i gaturummet - Biofil stadsutveckling

Men det finns lösningar! Genom olika gröna inslag längs våra hus och vägar skulle bullret kunna dämpas, på samma gång som biodiversiteten ökar och luften blir renare. Upplevelsen av tystnad är något en stadsbo upplever med andakt. Men faktum är att ro och stillhet är mer än en lyx. Fler dör till följd av störd sömn och stressrelaterade sjukdomar orsakat av buller än i trafikolyckor. Välkommen till Geologisk. Pedagogknappen är ditt stöd när du arbetar med materialet.

Välkommen till Geologisk

Till varje övning finns det en lärarhandledning. Där finner du en genomgång av övningens olika delar, hur du kan använda länkar och tillhörande filmer (se nedan). Övningarnas uppläggVarje övning innehåller flera olika steg och uppgifter.

Kartor

GIS. GunnMap 2 - Global Chart Tool. Geocube - The world of Geography at your fingertips. Mapping News by Mapperz. Videos, articles, and tips to help you succeed, from the world's leading experts. Mapping News by Mapperz. Geography appeals to a wide audience due to the fact that it both influences and is influenced by a staggering number of subjects.

Mapping News by Mapperz

History, politics, earth sciences, anthropology, archaeology, social sciences, technology and myriad other disciplines all contribute to geography as a cohesive whole. Unsurprisingly, the internet overflows with blogs that analyze the topic and its close relationship with every other discipline imaginable. Readers pining to learn everything they can have plenty of free, wonderfully diverse resources available to quell their thirst for information.

Peruse everything they have to offer – and don’t forget to check out the contributions of other blogs who sadly did not end up on this list, likely due to a slower update schedule. Just because they didn’t end up here doesn’t mean that they don’t have anything valuable to offer! Full List of the Best 50 Blogs: 1 National Geographic Blog Central 2 Matt’s Geography Blog 3 Newgeography.com 4 The Urbanophile. - Sections - Earth Web Site. Johans geografilänkar - Geografilänkar. Real time world statistics. Global Data index. Seterra/ geografispel. The game Europa: länder is available in the following languages: Seterra finns även som app för Android, iPhone och iPad !

Seterra/ geografispel

I appen kan du följa dina egna framsteg via topplistorna, du kan spela utan internetförbindelse och du slipper se reklam! (Androidversionen finns både i en betalversion utan reklam och i en reklamfinansierad gratisversion). Seterra är ett gratis geografispel som lär dig länder och huvudstäder i hela världen. Detta är onlineversionen som är skriven i HTML5 och fungerar i den senaste versionen av de flesta webbläsare, t ex Safari, Firefox och Google Chrome, samt Internet Explorer 9 och senare. Sökord: Blindkarta, spel, utbildningsspel, kartspel, geografi, prov, test, kartövningsprogram, online, samhällsorientering, läxa. World. Geografi.nu - Foton från alla länder i världen. Webbmagistern/ Geografi.

Landguiden - länder i fickformat. Geoclopedia. Free Powerpoints - Rivers of the World. Landforms - World Geography - Free Presentations in PowerPoint format, Interactive Games & Activities. Chapter_14%20%20River%20Systems%20and%20Landforms. Plate Tectonics - Earth Like a Puzzle - Children learn about plate tectonics, earthquakes, and volcanoes at this site in Scripps Institution of Oceanography.

By Nan Criqui Most people know that Earth is moving around the Sun and that it is constantly spinning.

Plate Tectonics - Earth Like a Puzzle - Children learn about plate tectonics, earthquakes, and volcanoes at this site in Scripps Institution of Oceanography

But did you know that the continents and oceans are moving across the surface of the planet? Volcanoes and earthquakes as well as mountain ranges and islands all are results of this movement. Less than 100 years ago, many scientists thought the continents always had been the same shape and in the same place. A few scientists noted that the eastern coastline of South America and the western coastline of Africa looked as if they could fit together. Putting the Puzzle Together... National Geographic Young Explorer (Student Magazine) - April 2013. Maps & Graphs - Nordregio. The World Factbook. People from nearly every country share information with CIA, and new individuals contact us daily.

The World Factbook

If you have information you think might interest CIA due to our foreign intelligence collection mission, there are many ways to reach us. If you know of an imminent threat to a location inside the U.S., immediately contact your local law enforcement or FBI Field Office. For threats outside the U.S., contact CIA or go to a U.S. Embassy or Consulate and ask for the information to be passed to a U.S. official. Please know, CIA does not engage in law enforcement.

In addition to the options below, individuals contact CIA in a variety of creative ways. If you feel it is safe, consider providing these details with your submission: Your full name Biographic details, such as a photograph of yourself, and a copy of the biographic page of your passport How you got the information you want to share with CIA How to contact you, including your home address and phone number. Huvudsidan - Globalis.se. Geografilärarnas Riksförening.