background preloader

Θέρμανση

Facebook Twitter

Εργαλεία. Έχουμε δημιουργήσει μία βιβλιοθήκη με συνήθεις τυποποιημένες διατομές για να γνωρίζετε το βάρος αυτών που θα επιλέξετε.

Εργαλεία

Η βιβλιοθήκη μας ενημερώνεται διαρκώς με νέες διατομές, άλλα ενδέχεται να βελτιωθεί και ο τρόπος εισαγωγής δεδομένων, αφού δεχόμαστε διαρκώς προτάσεις για βελτιώσεις. Μη διστάσετε να στείλετε και τη δική σας πρόταση μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Υπολογισμός Αμοιβής Μηχανικού Υπολογισμός Αμοιβών Μελέτης, Επίβλεψης, Τοπογραφικου, Φορολογικών, ΙΚΑ κλπ, και παραγωγή των εντύπων της άδειας όπως απαιτούνται για την Πολεοδομία. Παραμετροποιήσιμοι συντελεστές (τιμές ζώνης, συντελεστές κλπ) και πλήρης παραμετρικότητα για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης (νέα κατασκευή, προσθήκη, αποτύπωση) Στόχος του προγράμματος είναι η ουσία των υπολογισμών για υπολογισμό αμοιβής συνήθων εργασιών.

Το πρόγραμμα εξάγει αποτελέσματα συμβατά με το ΤΕΕ μέχρι και το τελευταίο δεκαδικό. Κόστος τακτοποίησης με τον Ν.3843/2010 Εφαρμογή υπολογισμού προστίμου με τον Ν.4010/2011. Νέα σελίδα 1. Θερμομόνωση δαπέδου Επί εδάφους - ΡΙΖΑΚΟΣ Γ. Κ. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΟΝΩΣΗ, ΔΟΜΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Θερμομόνωση δαπέδου επάνω σε έδαφος Σε περίπτωση ενός ισογείου, που πατά επάνω στο έδαφος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία των υλικών έναντι της υγρασίας εδάφους με την κατάλληλη τοποθέτηση της στεγανοποιητικής στρώσης.

Θερμομόνωση δαπέδου Επί εδάφους - ΡΙΖΑΚΟΣ Γ. Κ. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΟΝΩΣΗ, ΔΟΜΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Επάνω στο έδαφος διαστρώνεται αμμοχάλικο και λιθορριπή πάχους περίπου 20cm, που διακόπτει τη συνέχεια των τριχοειδών αγγείων του χώματος. Στην περίπτωση διάστρωσης λιθορριπής, ένα φύλλο πολυαιθυλενίου, θα αποτρέψει τη διείσδυση του σκυροδέματος στα διάκενα της λιθορριπής. Κατόπιν διαστρώνεται πλάκα σκυροδέματος καθαριότητας. Επάνω στην εξομαλυντική στρώση τοποθετείται υγρομόνωση αποτελούμενη από δύο ή περισσότερες στρώσεις ασφαλτικών μεμβρανών. Στη συνέχεια τοποθετείται η θερμομονωτική στρώση και επάνω σε αυτήν η φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

Για την θερμομονωτική στρώση προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOPOR BT EPS 150, ISOPLAK BT EPS 150, ISOPOR EPS 150 και ISOCOAT BT EPS 80 στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Θερμανση. · Υπολογισμος του μονοσωληνιου συστηματος o ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΦΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: o ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. o ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. o ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ: o ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: o ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ: o ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ: o ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ: Υπολογισμός κατάκορφης στήλης: Στο μονοσωλήνιο σύστημα με την έννοια "κατακόρυφη στήλη" νοείται το δίκτυο των σωληνώσεων που αρχίζει από τον λέβητα και καταλήγει στον ακραίο συλλέκτη του μονοσωλήνιου συστήματος.

Θερμανση

Ο υπολογισμός της κατακόρυφης στήλης γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) Η ταχύτητα διέλευσης του νερού να μη υπερβαίνει την τιμή 0,4-0,50 m/sec διότι για μεγαλύτερες τιμές προκύπτει και μεγάλη πτώση πίεσης και θόρυβος στις σωληνώσεις. β) Η συνολική πτώση πίεσης του κατακόρυφου δικτύου να μη υπερβαίνει την τιμή των 2 mΣΥ. Αν Η (mΣΥ) η συνολική πτώση πίεσης της κατακόρυφης στήλης ισχύει η σχέση: ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε. - Θέρμανση - κλιματισμός - Θεσσαλονίκη. Εισαγωγή. .Τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, δημιουργήθηκε πολύ μεγάλος θόρυβος γύρω από τους λέβητες πέλλετ και πάρα πολλά άρθρα εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, άρθρα πολλές φορές γραμμένα από ανθρώπους άσχετους με τον χώρο της θέρμανσης.

ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε. - Θέρμανση - κλιματισμός - Θεσσαλονίκη

Δεν είναι λίγοι οι «επαγγελματίες» που έσπευσαν να καταδικάσουν το πετρέλαιο στην αφάνεια και να προβλέψουν ένα μέλλον γεμάτο με λέβητες και εστίες πέλλετ, ενώ ακόμη χειρότερα, πολλοί μη – επαγγελματίες, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για δουλειά, και «κατασκεύασαν» εγκαταστάσεις πέλλετ πολύ χαμηλού κόστους, πολλές φορές άκρως επικίνδυνες για την ασφάλεια των χρηστών. Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τα υπέρ και τα κατά της επιλογής του καυσίμου πέλλετ σαν καύσιμο θέρμανσης, καθώς και τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουμε κατά την εγκατάσταση ενός τέτοιου λέβητα για να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του. Τι είναι το πέλλετ Φυσικά χαρακτηριστικά πέλλετ. Οι κύλινδροι pellets έχουν διάμετρο 6-8 mm και μήκος περίπου 40mm. Καπνοδόχος. Ψηφιακή αντιστάθμιση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης. Εισαγωγή.

Ψηφιακή αντιστάθμιση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης

Κατά την σύνταξη της μελέτης θέρμανσης ενός κτιρίου, ο μελετητής μηχανολόγος υπολογίζει τις "θερμικές απώλειες" κάθε χώρου, και στη συνέχεια διαστασιολογεί τα θερμαντικά σώματα που καλούνται να καλύψουν τις απώλειες αυτές. Σύμφωνα με τις αρχές της θερμοδυναμικής και της μετάδοσης θερμότητας, οι "θερμικές απώλειες" εξαρτώνται από την θερμομόνωση του κτιρίου και την εξωτερική θερμοκρασία.

Όσο πιο καλά μονωμένο είναι το κτίριο, τόσο μικρότερες οι απώλειες, όσο μεγαλύτερη η διαφορά θερμοκρασίας μέσα και έξω από το κτίριο, τόσο μεγαλύτερες οι απώλειες. Για ένα συγκεκριμένο κτίριο λοιπόν με συγκεκριμένη θερμομόνωση και συγκεκριμένη εσωτερική θερμοκρασία (π.χ. 20oC) , οι θερμικές απώλειες κάθε στιγμή εξαρτώνται από την εξωτερική θερμοκρασία. Οσο μικρότερη είναι αυτή, τόσο μεγαλύτερες οι απώλειες του σπιτιού εκείνη την στιγμή. Ακόμη και στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων με αυτονομία, η θερμοκρασία χώρου δεν παραμένει σταθερή, αλλά ταλαντώνεται γύρω από το σημείο ρύθμισης.

ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε. - Θέρμανση - κλιματισμός - Θεσσαλονίκη. Η επιλογή θερμοστάτη χώρου, δεν είναι πάντα μια απλή υπόθεση, ειδικά όταν η εγκατάσταση που θέλουμε να ελέγξουμε λειτουργεί και σε θέρμανση και σε ψύξη, ή όταν έχουμε πρόσθετες απαιτήσεις.

ΑΕΝΑΟΣ Α.Ε. - Θέρμανση - κλιματισμός - Θεσσαλονίκη

Για να βοηθηθούμε στην επιλογή, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα βασικά για τους θερμοστάτες χώρου: Θερμοστάτη χώρου, ονομάζουμε την διάταξη που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της θερμοκρασίας ενός χώρου. Η αίσθηση της θερμοκρασίας χώρου είναι υποκειμενική και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η υγρασία, η εξωτερική θερμοκρασία και φυσικά από τις προτιμήσεις κάθε ανθρώπου. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι π.χ. αισθάνονται καλύτερα σε υψηλότερες θερμοκρασίες χώρου, σε αντίθεση με άτομα μικρότερης ηλικίας που μπορεί να αισθάνονται ακόμη και δυσφορία σε υψηλές θερμοκρασίες χώρου. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διακύμανση της θερμοκρασίας χώρου είναι ενοχλητική, αφού το ανθρώπινο σώμα αντιλαμβάνεται την διαφορά θερμοκρασίας 1οC σαν "ζέστη / κρύο"