background preloader

Vrij verkeer

Facebook Twitter

Europees Migratienetwerk - 20 jaar inwerkingtreding Schengenverdrag. Op 26 maart 1995 werd de afschaffing van de grenscontroles tussen de Benelux, Frankrijk en Duitsland werkelijkheid.

Europees Migratienetwerk - 20 jaar inwerkingtreding Schengenverdrag

Op 14 juni 1985 werd het eerste akkoord tussen de vijf initiatiefnemende landen ondertekend. Dankzij deze overeenkomst die in 1995 van kracht werd, konden de binnengrenzen tussen de overeenkomstsluitende lidstaten worden afgeschaft en kon er één enkele buitengrens worden gecreëerd. Sindsdien zijn meer landen toegetreden tot de Schengenzone. Deze bestaat momenteel uit 26 landen, waaronder vier niet-EU-landen: Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Dimitris Avramopoulos, eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap markeerde dit jubileum met de volgende woorden: "This year we are celebrating 20 years of Schengen, but also 20 years of the abolishment of internal border controls.

Voor meer informatie klik hier.

Mededingingsrecht

EU migration crisis: will refugees acquire full free movement rights? 18 January 2016 Europe’s migration crisis shows little sign of abating, with over 50,000 refugees reaching Germany in the first couple of weeks of this year alone.

EU migration crisis: will refugees acquire full free movement rights?

Meanwhile, the tone of the debate across Europe has changed dramatically in the wake of the Cologne sex attacks. In the UK, both Leave campaigns have in recent days attempted to link the attacks to the EU debate by claiming that the UK is at risk of similar attacks on the grounds that the perpetrators will acquire EU citizenship and be free to come to the UK under free movement rules – UKIP leader Nigel Farage has said this could take place within three years. Who needs European Employment Rights? We all do. Who needs European Employment Rights?

Who needs European Employment Rights? We all do.

We all do. I logged into Twitter and someone had posted this image into my timeline. My eyes nearly rolled out of their sockets. The Brexit debate could scarcely be said to have been characterised by the accuracy and honesty of the arguments advanced, but this seems to me to be very seriously misleading. I am going to deal with each of the points made. Right to Holidays The Holidays with Pay Act 1938 did not create a general right to paid holiday. The relevant part of the Act was repealed in 1975. Dear Brits: This is what it's like to be a non-EU citizen - Dispatches Europe. How the EU's asylum policy affects us. EU migration crisis: will refugees acquire full free movement rights?

Expertisecentrum Europees Recht. ECLI:NL:RVS:2013:1695, Raad van State, 201112799/1/V3 en 201202062/1/V3. 201112799/1/V3 en 201202062/1/V3.

ECLI:NL:RVS:2013:1695, Raad van State, 201112799/1/V3 en 201202062/1/V3

Datum uitspraak: 23 oktober 2013 Verwijzingsuitspraak op de hoger beroepen van: 'Ierland geeft illegale staatssteun aan Apple' - iCreate Magazine. Uit verkennend onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat Apple illegale staatssteun ontvangt van Ierland.

'Ierland geeft illegale staatssteun aan Apple' - iCreate Magazine

Het bedrijf zou werkgelegenheid creëren in ruil voor lagere belastingtarieven. Er wordt nu een officieel onderzoek gestart. Griekenland voor EU-hof vanwege staatssteun - archief nrc.nl. Brussel, 24 febr.

Griekenland voor EU-hof vanwege staatssteun - archief nrc.nl

De Europese Commissie sleept Griekenland voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg omdat het geweigerd heeft onrechtmatige staatssteun aan bedrijven terug te vorderen. Het dagelijks bestuur van de EU heeft dat vandaag bekendgemaakt. De commissie sommeerde Athene in 2008 om belastingvrijstellingen aan honderden Griekse ondernemingen in onder meer de textiel- en de automobielsector terug te vragen, omdat die in strijd waren met de EU-regels voor staatssteun. De betreffende bedrijven konden in 2003 en 2004 onder bepaalde voorwaarden tot 35 procent van hun belastbare winst aftrekken. Europese Commissie moderniseert staatssteunregels. Lekker schelden op Brussel. Politiek verslaggever Jos Heymans over wat hem opvalt in de Haagse en Europese politiek.

Lekker schelden op Brussel

Het is een nationale volkssport geworden, Brussel de schuld geven van alles waarvan we denken dat het niet goed is. We zijn opgejaagd door Geert Wilders, die geen moment onbenut laat om met de beschuldigende vinger naar de Europese hoofdstad te wijzen. Daar zitten ze, de zakkenvullers. Daar zitten ze, de regenten die bepalen wat goed is voor ons land. Daar zitten ze: de geldsmijters die Griekenland, Cyprus, Portugal en Spanje met onze belastingcenten op de been houden. Vrijhandelsakkoord EU - VS: de voordelen, kansen en winnaars. Marco Visser − 05/07/13, 16:36 © thinkstock.

Vrijhandelsakkoord EU - VS: de voordelen, kansen en winnaars

Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en VS biedt veel voordelen en kansen. Valt EU uit elkaar na vrijhandelsakkoord met VS? - Economie. Niet-economische belangen en het mededingingsrecht: het Europese en Nederlandse kader. Publicaties van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Niet-economische belangen en het mededingingsrecht: het Europese en Nederlandse kader

Deze publicatie is beschikbaar via de publicatiewebsite van het G.J. Wiarda Instituut, Utrechts Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek. 247911_1417507_11_2.pdf. Gemeenschappelijk Europees asielbeleid (CEAS) In 1999 besloten de EU-lidstaten middels het Verdrag van Amsterdam om toe te werken naar een Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid, het CEAS (Common European Asylum System).

Gemeenschappelijk Europees asielbeleid (CEAS)

Momenteel is binnen dit beleidsterrein het Stockholm Programma (2009-2014) van kracht. Inhoudsopgave van deze pagina: De Europese Unie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een welvarend en vredig deel van wereld. Om deze reden is het een veelgekozen toevluchtsoord voor vluchtelingen en minderbedeelden uit andere delen van de wereld. Door een gebrek aan onderlinge coördinatie stelde de toestroom van deze mensen de EU-lidstaten voor enkele problemen: Asiel- en migratiebeleid. Bron: AFM Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid.

Door de sterk toegenomen welvaart werd Europa een steeds aantrekkelijkere bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. De basis van dit beleid werd gelegd in 2003, met de Dublin-verordening. Vrij verkeer van personen, asielbeleid, immigratie. 1968-2008: veertig jaar douane-unie. Het is vandaag 40 jaar geleden dat de grenzen in de EU opengingen voor personen in de 6 toenmalige lidstaten van de EEG, de voorloper van de EU. De zwart-wit foto - genomen op de Belgische grens - laat zien dat het vervoer van goederen een langzaam proces kon zijn. Douanecontrole op de buitengrenzen van de EU heeft ervoor gezorgd dat de interne markt bestaande uit goederen, personen en diensten kon ontwikkelen.

Vandaag de dag is het belangrijkste doel van de controles op de buitengrenzen van de EU het beschermen van mensen tegen terrorisme en georganiseerde misdaad, ongezond voedsel en gevaarlijke producten zoals nagemaakte medicijnen. IE-Forum.nl. Donderdag 12 mei 2011 - IEF 9649 HvJ EU 12 mei 2011, gevoegde zaken C-400/09 en C-207/10 (concl. A-G Y.Bot, Orifarm c.s. tegen Merck Sharp Dohme en Paranova c.s. tegen Merck Sharp Dohme) Expertisecentrum Europees Recht. Het begrip “burger van de Unie” is voor het eerst officieel geïntroduceerd in het Verdrag van Maastricht. Daarin werd de volgende doelstelling opgenomen: “de bescherming van de rechten en de belangen van de onderdanen (van de lidstaten) door de instelling van een burgerschap van de Unie.”

Hoewel het Europees burgerschap in eerste instantie niet zoveel om het lijf had, heeft het steeds meer betekenis gekregen. Het Hof van Justitie heeft via zijn rechtspraak een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en versterking van het Europees burgerschap. Ook de andere EU-instellingen spelen een belangrijke rol bij de bevordering van de aan het burgerschap van de Unie verbonden rechten. Op deze pagina vindt u meer informatie over het EU-burgerschap en de daaraan verbonden rechten met verwijzingen naar de belangrijkste websites, documentatie, wetgeving, rechtspraak en juridische teksten.

'EU-onderzoek belastingparadijs Nederland' Foto: ANP Dat melden bronnen in Brussel vrijdag. De Europese Commissie bespreekt het onderwerp tijdens een ontmoeting op 11 juni, aldus de ingewijden. In het geval van Nederland gaat het om de stevige belastingvoordelen die onder meer de Amerikaanse koffieketen Starbucks krijgt. Behalve Nederland en Ierland, zou ook Luxemburg onder de loep kunnen worden genomen wat betreft het belastingklimaat. Www.bankingreview.nl/download/27410. Advocaten. Hoogst Persoonlijk.

Grensoverschrijdende zorg vanaf 2013 Het is 2013 en dat betekent dat dit jaar de Europese patiëntenrichtlijn bij grensoverschrijdende zorg in de Nederlandse wetgeving moet zijn geïmplementeerd. Het is daarom interessant, zo niet noodzakelijk, te bezien of de richtlijn veranderingen met zich brengt op het terrein van de vergoeding van grensoverschrijdende zorg, één van de onderwerpen die nadrukkelijk in de Richtlijn is geregeld. Asscher vindt gehoor: regels arbeidsmigranten EU-landen strenger. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Foto ANP De Europese Unie gaat scherper toezien op het lot van EU-werknemers die zijn uitgezonden om tijdelijk in een ander EU-land te werken. De EU-lidstaten willen voorkomen dat dergelijke gedetacheerde arbeiders nog langer worden onderbetaald of zwart werken.

Media.leidenuniv.nl/legacy/tra-uitgebreide-vers.def.3-2-09.pdf. 001892155_2012_0001_AC. Kritiek op Duitse tolheffing zwelt aan: Wenen dreigt met EU-hof. Www.europesefiscalestudies.nl/upload/Charles Kuijpers - De rangorde tussen de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van kapitaal.pdf. Tweede Kamer maakt zich zorgen om Duitse tolplannen - Politiek. 'Zwitserland wordt door Europa-gelovigen gewoon genegeerd' - opinie. Wenen dreigt Berlijn met EU-hof om tolheffing - Buitenland. EU vermoedt kartelvorming bij bijna alle onderdelen die voor een auto nodig zijn. Hartz IV für Ausländer: Brüssel kritisiert Sozialsystem - Politik. Swiss immigration: 'Narrow Yes' to bring back quotas. 9 February 2014Last updated at 15:04 ET The Swiss Socialist Party opposed the return of the quotas Swiss voters have narrowly backed a referendum proposal to bring back strict quotas for immigration from European Union countries.

Final results showed 50.3% voted in favour. Grafiek van de dag: tsunami van MOE-landers?