background preloader

Refugee

Facebook Twitter

Syrian Refugees. Verhalen van vluchtelingen - Recht Op Bestaan! Op deze pagina staan de verhalen van de vluchtelingen op het vluchtelingenkamp in Den Haag. Ze vertellen hun verhaal, waarom ze gevlucht zijn, hoe dat ging en hoe hun situatie in Nederland is. De meeste gesprekken zijn opgenomen op het kamp en later uitgeschreven. Gesprek met Rebar – tentenkamp Recht op Bestaan 4 november 2012 Ik ben Rebar, ik kom uit Irak, ik ben 25 jaar. Ik ben gevlucht uit Irak omdat ik op de militaire universiteit zat en ik werd officier. Toen mijn broer was vermoord, in onze moslim cultuur gaan wij dan drie dagen samenkomen voor de slachtoffers, de koran lezen, in de avond eten.., vanaf de eerste dag hebben wij problemen gekregen en konden wij niet verder gaan, en daarna besloot ik, ik heb met mijn baas besproken, dat mijn leven niet meer veilig is.

Daarom heb ik het illegaal gegaan, één dag gelopen, paar uurtjes met de auto, en toen was ik in Turkije. We zijn daar uitgestapt, en naar een huis gebracht en iedereen moest daar geld betalen. Ik zag twee man politie. Refugees and human rights abuses: we can’t pretend that we do not know. The writer Hannah Arendt noted how, during the refugee crises of the 1930s, the treatment received by those fleeing repression was determined, even when they escaped, by their oppressors.

Refugees and human rights abuses: we can’t pretend that we do not know

Those whom the persecutor had singled out as scum of the earth—Jews, Trotskyites, etc. Prejudiciële vragen over beoordeling seksuele gerichtheid vreemdelingen. ECLI:NL:RBDHA:2014:13727, Rechtbank Den Haag, AMS 13/30849 en AMS 13/31008. Overwegingen Ten aanzien van beide beroepen De rechtbank gaat uit van de volgende - niet in geschil zijnde - feiten en omstandigheden.

ECLI:NL:RBDHA:2014:13727, Rechtbank Den Haag, AMS 13/30849 en AMS 13/31008

Het Hof heeft bij vonnis van 26 september 2013 in beroep de veroordeling van eiser tot een gevangenisstraf van 50 jaar bevestigd. Door of namens eiser is in verband met de vaststelling in welk land hij zijn straf moet uitzitten op 26 september 2013 een brief ingediend bij de President van het Hof. Op 4 oktober 2013 heeft de President van het Hof door middel van een sentencing order bepaald dat eiser zijn straf in het Verenigd Koninkrijk (VK) moet uitzitten. PVV wil zo snel als maar kan uit internationaal vluchtelingenverdrag stappen. Nederland moet zo snel mogelijk het internationaal vluchtelingenverdrag eenzijdig opzeggen.

PVV wil zo snel als maar kan uit internationaal vluchtelingenverdrag stappen

Om dat te bereiken dient PVV-Kamerlid Sietse Fritsma vandaag een motie in. "Als we het verdrag opzeggen vervalt de verplichting om alle asielaanvragen te behandelen en asielzoekers op te vangen. Alleen dan kan het belangrijke principe van opvang in de regio echt worden waargemaakt. " Hoewel het eenzijdig opzeggen van internationale verdragen geen dagelijkse gang van zaken in Den Haag is denkt Fritsma wel degelijk steun te kunnen vergaren. "Bijna alle andere partijen vinden dat je vluchtelingen zoveel mogelijk in de eigen regio op moet vangen. Wat Fritsma betreft is het vluchtelingenverdrag, dat stamt uit 1951, niet meer van deze tijd. Daarnaast steekt het volgens Fritsma dat golfstaten Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten het verdrag nooit hebben ondertekend. 'Persoonlijke bedreiging' niet nodig voor asielaanvraag. Luxemburg, 17 febr.

'Persoonlijke bedreiging' niet nodig voor asielaanvraag

Het is voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden die in Europa een verblijfsvergunning willen ,,niet noodzakelijk” om aan te tonen dat zij specifiek en persoonlijk worden bedreigd als zij zouden worden teruggestuurd. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie vanmorgen bepaald naar aanleiding van onenigheid over de asielaanvraag van het Iraakse echtpaar Elgafaji in Nederland. De uitspraak betekent dat bij beslissingen over verblijfsvergunningen niet alleen moet worden gekeken naar de specifieke bedreiging waaraan een aanvrager zou worden blootgesteld als hij zou worden teruggestuurd, maar ook naar ,,een algemener risico op schade”.

Die afweging is aan de nationale asielinstanties in de EU-landen. Deze uitleg van de hoogste Europese rechter is van belang voor talrijke vluchtelingen die uit crisisgebieden naar Europa zijn uitgeweken. Asielrichtlijn Daarover was verschil van inzicht gerezen. 'Risico op individuele schade’ Handing back asylum seekers is called refoulement. And it's illegal. "Sometimes in difficult circumstances difficult things happen," Tony Abbott told us in his stumbling way at the commonwealth heads of government meeting (Chogm) in Sri Lanka in November last year.

Handing back asylum seekers is called refoulement. And it's illegal

He must have been inspired by Donald Rumsfeld's neat encapsulation of the post-invasion chaos in Iraq: "stuff happens". Last week "difficult things" were a distant memory as the prime minister soothed us with the message that Sri Lanka "is at peace", even though it is "not everyone's idea of the ideal society". For the Abbott government the importance of stopping boats of asylum seekers landing on our golden soil is a higher priority than protecting them according to international law.

The commander-in-chief of our militarised refugee response, Scott Morrison, is on his way to Sri Lanka this week to hand over two former Australian patrol boats to the navy of President Mahinda Rajapaksa. No doubt the ceremonial glad-handing will be accompanied by brass bands and fluttering flags.