background preloader

Opvang

Facebook Twitter

Ter Apel neemt maatregelen tegen overlast asielzoekers. In Ter Apel worden maatregelen genomen om de overlast van asielzoekers aan te pakken.

Ter Apel neemt maatregelen tegen overlast asielzoekers

Volgens de burgemeester is dat nodig omdat inwoners van Ter Apel zich thuis niet meer veilig voelen. "We hebben deze problematiek in twintig jaar niet gehad", zegt burgemeester Leontien Kompier tegen RTV Noord. Hoe Europa twee miljoen Syrische vluchtelingen "helpt". Familie Renata noemt rapport verbijsterend. Foto: ANP De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeerden dat degenen die zorg moesten verlenen aan het meisje geen fouten hebben gemaakt.

Familie Renata noemt rapport verbijsterend

Renata kwam met haar familie in juni 2012 vanuit Polen naar Nederland. Nederland stuurde de familie terug, omdat volgens Europese verdragen het land waar asielzoekers zich als eerste melden, verantwoordelijk is voor de beoordeling van het asielverzoek. Volgens Helgers moet al in Nederland bekend zijn geweest dat het meisje ziek was. ‘Five-star’ refugee camp illustrates Gulf’s growing role in Syria. ‘Teeven gaf onjuiste informatie na zelfmoord asielzoeker’ De Tweede Kamer spreekt vandaag met Teeven over de medische zorg aan vreemdelingen.

‘Teeven gaf onjuiste informatie na zelfmoord asielzoeker’

Foto ANP / Martijn Beekman Binnenland. Europese Berichtgeving Eerste Kamer - E110028 - Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn. Laatste revisie: 28-04-2014 De Commissie deed op 3 december 2008 een voorstel voor een herziening van de Opvangrichtlijn (zie E090123).

Europese Berichtgeving Eerste Kamer - E110028 - Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn

De meningen van de lidstaten omtrent het voorstel liepen op diverse onderdelen uiteen. De belangrijkste knelpunten in de onderhandelingen betroffen de bepalingen omtrent detentie, het verruimen van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid door asielzoekers alsmede de hoogte van de verstrekkingen. Beuningers gunnen asielzoekers de stoep waarop ze lopen niet - Joop. Opvangproces. Bart Staes > Articles > Parlementaire vragen > Structurele opvangcrisis België, schending richtlijn 2003/9 - schriftelijke vraag P-8169/2010.

Structurele opvangcrisis België, schending richtlijn 2003/9 - schriftelijke vraag P-8169/2010 Een structurele opvangcrisis woedt sedert meer dan 2 jaar in België.

Bart Staes > Articles > Parlementaire vragen > Structurele opvangcrisis België, schending richtlijn 2003/9 - schriftelijke vraag P-8169/2010

Aan een belangrijke groep asielzoekers wordt geen materiële opvang geboden. Vandaag zijn zo'n 4.945 asielzoekers 'dakloos'. 1083 andere asielzoekers verblijven in hotels, nu al meer dan zes maanden. Het betreft uiterst kwetsbare personen die geen informatie krijgen, geen begeleiding, geen toegang tot werk of opleidingen. België schendt hierbij de artikelen, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18 en 19 van de EU Richtlijn 2003/9/CE. . [1] PB L 31 van 6.2.2003, blz. 18. Wat is de Koppelingswet? Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning of werkvergunning hebben geen recht op voorzieningen.

Wat is de Koppelingswet?

Zij kunnen bijvoorbeeld geen verzekeringen afsluiten of studiefinanciering aanvragen. ‘Nederland passief na Europees asieloordeel’ Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) vorige maand in de Kamer tijdens een overleg over de instroom van asielzoekers.

‘Nederland passief na Europees asieloordeel’

Foto ANP / Valerie Kuypers Binnenland De overheid heeft vorig jaar geen gehoor gegeven aan het verzoek van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa om de leefomstandigheden van uitgeprocedeerde asielzoekers te verbeteren. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens vanochtend in een jaarlijkse rapportage, waarin vijftig aanbevelingen staan om de rechten van iedereen in Nederland te beschermen.

Het mensenrechtencollege wil dat de overheid zorg draagt voor de basale voorzieningen die nodig zijn voor mensen zonder geldige verblijfspapieren. Het comité vroeg Nederland in oktober mensen zonder geldige verblijfspapieren “onmiddellijk” beter op te vangen. Mensen die terug moeten naar eigen land worden vier weken opgevangen. In bepaalde gevallen hebben asielzoekers recht op een zogeheten buitenschuldvergunning. 02e902013decisiononimmediatemeasures_1. Infringement actions - SEMDOC. Odysseus synthesis report 2007 en en. Richtlijn 2003-9. MigratieWeb. Debat: Opvang van asielzoekers niet in rijke landen - Maatschappijleer - Opvang vluchtelingen in de eigen regio gebeurt al.

De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies.

Debat: Opvang van asielzoekers niet in rijke landen - Maatschappijleer - Opvang vluchtelingen in de eigen regio gebeurt al

We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Bij instellingen kun je aangeven deze cookies niet te accepteren.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Waarom cookies? De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en een overzicht van de sites waar je toestemming voor geldt. Onterecht vertrouwen in Griekenland. Wederom opschudding in vreemdelingenland.

Onterecht vertrouwen in Griekenland

Eerder schreef ik over de EHRM-zaak M.S.S. v. Belgium and Greece. De uitspraak is vrijdag bekend gemaakt. Niet minister Leers is ‘wederom’ op zijn vingers getikt, zoals ik dhr. Asielzoekers moeten weg uit Vluchthaven. Foto: ANP Veertien uitgeprocedeerde asielzoekers hadden een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Amsterdam.

Asielzoekers moeten weg uit Vluchthaven

Opvang asielzoekers in gevangenis Doetinchem. Foto: ANP De opvang wordt gevestigd in de voormalige gevangenis De Kruisberg, die nu leegstaat. Dat heeft een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) woensdag gezegd. In het nieuwe azc worden driehonderdvijftig mensen opgevangen. Later kan de capaciteit worden opgeschroefd naar achthonderd mensen. De komende weken worden alle 'penitentiaire' kenmerken weggehaald, zoals prikkeldraad, hoge hekken en gevangenisdeuren.

Instroom Nederland kent op dit moment een grote toestroom van asielzoekers, zo'n duizend per week waar het er eerder duizend per maand waren. Om de instroom het hoofd te bieden, worden in hoog tempo asielzoekerscentra ingericht in leegstaande kazernes en (jeugd)gevangenissen. Uitvoering in de EU van Richtlijn 2003/9/EG over de opvang van asielzoekers en vluchtelingen: bezoeken van de LIBE-commissie van 2005-2008. Minimum standards on the reception of applicants for asylum in Member States.

The Directive defines certain key terms, such as: Geneva Convention, applicant for asylum, family members, unaccompanied minor, reception conditions and detention. The Directive will, in principle, apply only to applicants for asylum. However, the competent authorities will presume that all applications for international protection are applications for asylum, unless the applicant explicitly requests another form of protection. This Directive does not relate to family reunification. Family members include spouses and unmarried partners if the provisions of the host State treat unmarried couples in the same way as married couples.

Children of a married or unmarried couple or adopted children and other members of the family are considered part of the family if they are dependent on an asylum applicant or if they have undergone particularly traumatic experiences or require special medical treatment. Bart Staes > Articles > Parlementaire vragen > Structurele opvangcrisis België, schending richtlijn 2003/9 - schriftelijke vraag P-8169/2010.