background preloader

Grondrechten

Facebook Twitter

Niet ingrijpen in de conceptie. Hoeveel mensenrechten zouden er moeten worden opgeschort om gedwongen anticonceptie voor wilsbekwame burgers mogelijk te maken?

Niet ingrijpen in de conceptie

De discussie over het recht om in te grijpen in de voortplanting van mensen, wier kinderen na de geboorte acuut gevaar lopen, herleeft met enige regelmaat. De aanleiding was nu de Rotterdamse wethouder Hugo de Jong (CDA) die inwoners van zijn stad, die reddeloos verslaafd of door hun leefsituatie niet competent zijn, in extremis tot anticonceptie wil dwingen. De ernst van de situatie in deze gezinnen mag niet onderschat worden – het risico op verwaarlozing en mishandeling is er zodanig dat ieder pasgeboren kind steevast uit huis wordt geplaatst.

Als de instanties tenminste contact hebben met een dergelijk gezin. De kinderen worden dan al tijdens de zwangerschap onder toezicht geplaatst met het oog op hun veiligheid. Hoge Raad: geen overtreding bis-in-idem-verbod bij strafvervolging voor mensensmokkel na oplegging van een bestuurlijke boete voor tewerkstellen vreemdelingen. Hidden "anti-crime" mics are proliferating on US public transit, recording riders' conversations / Boing Boing. New Jersey public transit was forced to remove the bugs it had installed on its light rail system after a public outcry, but Baltimore's buses and subways remain resolutely under audio surveillance, while in Oakland, the cops hid mics around bus-shelters near the courthouses to capture audio of defendants and their lawyers discussing their cases.

Hidden "anti-crime" mics are proliferating on US public transit, recording riders' conversations / Boing Boing

The argument for these things goes, "No one is listening to them unless a crime is committed, and then they're of forensic value -- besides, you're in a public place, where you have no expectation of privacy. " We've seen that warehoused surveillance data is intrinsically leaky (anything you collect will probably leak, anything you retain will definitely leak); we've also seen that making the haystacks bigger doesn't make it easier to find the needles hidden in them.

Ukip 'calls for EU nationals to be used as hostages' in Brussels talks. Switzerland denies citizenship to Muslim immigrant girls who refused to swim with boys: report. The Swiss government recently rejected citizenship for two Muslim immigrant girls who refused to swim with boys in a coed class at school, USA Today said Tuesday, citing reports from Swiss media outlets.

Switzerland denies citizenship to Muslim immigrant girls who refused to swim with boys: report

Statement on the launch of the Chakrabarti Report - Ruth Smeeth. Landtagsanfrage: AfD will wissen, wie viele Schwule in Thüringen leben. Foto: dpa Landtagsabgeordnete der AfD in Thüringen.

Landtagsanfrage: AfD will wissen, wie viele Schwule in Thüringen leben

BNR Nieuwsradio. Advies W04.15.0337/I/K. Bij Kabinetsmissive van 26 september 2015, no.2015001668, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd, met memorie van toelichting.

Advies W04.15.0337/I/K

Het voorstel strekt ertoe voor personen die vanuit Nederland willen afreizen naar terroristische strijdgebieden het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart van rechtswege te laten vervallen wanneer hen een uitreisverbod is opgelegd. Deze maatregel wordt voorgesteld ter uitwerking van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. 1. A. B. Samenvatting advies wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Datum publicatie: woensdag 9 december 2015 - Datum advies: woensdag 28 oktober 2015 De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over bestuurlijke maatregelen op het gebied van terrorismebestrijding.

Samenvatting advies wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Het wetsvoorstel is op 8 december 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden. Inhoud wetsvoorstel Het wetsvoorstel bevat maatregelen die zijn bedoeld om de nationale veiligheid te beschermen en deelname aan of ondersteuning van het jihadisme tegen te gaan. Dutch Antiterrorism Legislation. Amnesty: encryptie basisvoorwaarde voor privacy. Slecht popi-jopie verhaal van Amnesty.. die de afgelopen tijd wel vaker de plank mis slaat, zeker ook in Oost Europa.

Amnesty: encryptie basisvoorwaarde voor privacy

Enveloppen kunnen gewoon opengemaakt worden door de Douane, of andere instanties... Dat hebben ze bij mijn post onlangs nog gedaan (schijnbaar is vrouwen speelgoed uit Hong Kong levensgevaarlijk). Gordijnen worden over de hele wereld en zelfs in Nederland al heel verschillend gebruikt.Misschien dat je op de keizersgracht in Amsterdam gordijnen nodig hebt (had je daar maar geen kantoor moeten hebben, en zowiezo, waarom moet AI een 20.000 euro per maand kostend pand hebben in hartje Amsterdam?

Onderwijs

Asscher wil verbod shariapartijen bekijken. Waarom cookies?

Asscher wil verbod shariapartijen bekijken

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat bijvoorbeeld je locatie- en taalinstellingen worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Deskundigenbijeenkomst over bezuinigingen op de rechtshulp en toegang tot de rechter. 20 november 2014 Op 15/16 december 2014 vindt in de Eerste Kamer de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie plaats.

Deskundigenbijeenkomst over bezuinigingen op de rechtshulp en toegang tot de rechter

De commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer houdt ter voorbereiding op dat debat op maandag 24 november 2014 van 16.45 tot 19.00 uur een openbare deskundigenbijeenkomst onder de noemer 'bezuinigingen op de rechtshulp en toegang tot de rechter'. Tijdens de bijeenkomst zal de commissie zich door organisaties uit het veld laten informeren over de effecten van de stelselvernieuwing rechtsbijstand en de verhoging van de griffierechten.

Voor de bijeenkomst zijn onder meer uitgenodigd de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Frits Bakker, de algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten Walter Hendriksen en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Maria van de Schepop. De deskundigenbijeenkomst zal plaatsvinden in de plenaire vergaderzaal en via de livestream te volgen zijn. FBI investigation of Broadwell reveals bureau’s comprehensive access to electronic communications. Hoe onze strijd tegen de jihad de rechtsstaat dreigt te ondermijnen. Ivo Opstelten (Justitie & Veiligheid, VVD) wierp zich de afgelopen dagen op als de hoeder van de Nederlandse rechtsstaat.

Hoe onze strijd tegen de jihad de rechtsstaat dreigt te ondermijnen

Sterker nog: hij had een plan. 'Geef míj,' zo stelde hij voor, 'de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een rechter het Nederlanderschap af te pakken van Nederlanders met een dubbele nationaliteit die lid zijn van een terroristische organisatie.' Of zijn plan daadwerkelijk doorgang vindt, moet nog blijken.

Maar het zou niemand verbazen. Nederlandse Orde van Advocaten - Levenslange proeftijd schaadt grondrechten burgers en lost niets op. 11-09-2014 | 0 reacties De Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft een reactie opgesteld op het voorstel om levenslange proeftijd met beperkende voorwaarden mogelijk te maken. In haar reactie schrijft de commissie: "De onderbouwing van de noodzaak van zowel het wetsvoorstel als het Amendement is onvoldoende. Het is onverstandig vergaande, mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen door te voeren indien de noodzaak daarvoor niet is aangetoond.

Men zou beter eerst de (vele) recent ingevoerde nieuwe regelingen kunnen evalueren. Levenslang toezicht voortvloeiend uit een strafrechtelijke veroordeling dient slechts tot de hoge uitzonderingen te behoren en is in een rechtsstaat per definitie geen geschikt middel om het kennelijke doel van de indieners - 100% maatschappelijke veiligheid – te bereiken. Siljeedagvaarding. Thanks for nothing, jerkface. Blijf maar lekker boos op asielzoekers en moslims. Waarom het handelsverdrag met de VS met argwaan moet worden bekeken #TTIP. Illustratief voor de afgronddiepe kloof tussen de Brusselse bubble en het electoraat is de wijze waarop de Vlaamse eurocommissaris Karel De Gucht de afgelopen jaren heeft geprobeerd er nog even voor het einde van zijn mandaat een verreikend handelsverdrag tussen Verenigde Staten en Europese Unie doorheen te frommelen.

Terwijl de burger worstelt met de negatieve consequenties van een mislukte muntunie, steeds meer twijfels koestert over aard en richting van het Europese integratieproject en meer en meer nadelen ondervindt van de interne markt (‘social dumping’) , doet de Brusselse elite een klassieke vlucht naar voren. Het tuigt een transatlantische interne markt op die de voordelen (en nadelen) van de Europese interne markt moet verdubbelen: het Transatlantisch Handels en Investeringsverdrag. NSA surveillance: The US is behaving like China.

RvS kraakt regeringsplannen camerabeelden en meldplicht datalekken - Kabinet-Rutte II. 'De Nederlandse rechtstaat is in de prullenbak beland' - Enith Vlooswijk. Nog voordat het NSA-schandaal de wereld opschudde, presenteerden de hoogleraren Jan Smits en Bert-Jaap Koops bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken de resultaten van een studie naar verkeersgegevens (metadata). Sindsdien houdt Den Haag zich muisstil over het onderwerp. Volgens Smits is het hoog tijd dat zowel politici als ingenieurs hun verantwoordelijkheid nemen voor de rechtstaat. Voor hem op tafel liggen een smart phone en een tablet. Zodra hij zich even niet kan herinneren wanneer een bepaalde de wet ook alweer inging, glijden zijn vingers snel over een van de schermen. Den Haag wil bijstandsfraude opsporen met ‘Big Brother-systeem’ - NRC Q.

Hoe pak je bijstandsfraudeurs aan? En hoe zorg je dat je ze sneller vindt? De stad Den Haag denkt de oplossing te hebben gevonden door het geautomatiseerd analyseren van een groot aantal gegevens van haar burgers. PI-products. Stop and search: there's an app for that. Aaron Sonson, Satwant Singh Kenth and Gregory Paczkowski, were set the challenge of designing an app that would help solve a community problem.

They were on a course called Apps for Good, run by the non-profit organisation the Centre for Digital Inclusion. Ken Auletta: Can the Guardian Take Its Aggressive Investigations Global? David Cameron makes veiled threat to media over NSA and GCHQ leaks. David Cameron has called on the Guardian and other newspapers to show "social responsibility" in the reporting of the leaked NSA files to avoid high court injunctions or the use of D notices to prevent the publication of information that could damage national security.

Geen hype. George Orwell kon onmogelijk bevroeden hoezeer deze passage uit 1984 bewaarheid zou worden. En met bewaarheid bedoel ik: ieder dystopisch woord is anno 2013 realiteit. Wereldwijd houden inlichtingendiensten ons permanent in de gaten: waar we zijn, met wie we bellen, wat we mailen, waarop we googelen. Van de Amerikaanse en Britse diensten weten we het zeker, over de Nederlandse AIVD druppelen de eerste aanwijzingen binnen – en niets wijst erop dat niet ook het Russische of Chinese staatsapparaat structureel meeluistert. Dit is geen complot. En al helemaal geen hype. 'Kamer niet op de hoogte van afluistersysteem' - Binnenland. Jeroen Wollaars. The One Where A National Security Expert Says What We All Know To Fox News's Face. Anoniem het web op. Anoniem op het web surfen, zonder dat iemand meekijkt, is een utopie.

In deze handleiding vele tips om toch zo privé mogelijk online te gaan. Deze hele handleiding is erop gericht om zo anoniem mogelijk op internet te gaan. Dat staat haaks op een profiel aanmaken binnen een sociaal netwerk. Bestanden opslaan in de cloud, in plaats van op de eigen computer, is ook vragen om problemen als het uw doel is anoniem te blijven. What, let gays get married? We must be bonkers - Comment - Voices. Similarly, Hitler and Eva Braun’s marriage didn’t lessen the sanctity of heterosexual blessings, because whatever else, their ceremony in the bunker was healthy and natural and not all icky and weird.

But now gays can get married, the offices at Relate will be bursting. Couples will have to be seen six at a time to fit them all in. “Our marriage seems pointless now,” they’ll whimper. “Now gays can get married, we spend every evening shooting each other with air rifles and we’ve put our kids into care.” Slimme grenzen in Europa. Zoom Een digitaal hekwerk van ‘slimme grenzen’ moet Europa beveiligen tegen illegale migratie. Een omvangrijk en duur project waarvan de praktische uitvoerbaarheid valt te betwijfelen. Toch wordt het ingevoerd. Gemeenten wisselen kennis uit over terugkeer delinquenten. Twistgesprek: 'Gevangenen mogen niet soberder leven vanwege bezuinigingen' - opinie.

CBP vindt ook nieuwe wet LIZ onder de maat. Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie - BWBR0011123. VN steunen resolutie voor meer privacy voor burgers op internet. Schippers: Patriot Act is risico voor elektronisch patiëntendossier - Politiek. GCHQ accused of monitoring privileged emails between lawyers and clients. Privacy en veiligheid. Spanning tussen privacy en internetveiligheid is overdreven - Media & technologie. If You Used This Secure Webmail Site, the FBI Has Your Inbox. Burgers vinden veiligheid vaak belangrijker dan privacy - Politiek-digitaal.nl. NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others. Belediging religie strafbaar of verbod op godslastering - NJB - Nederlands Juristenblad.

U.S., British intelligence mining data from nine U.S. Internet companies in broad secret program.