background preloader

Gerardohunt2

Facebook Twitter

GerardoHunt2

طراحی فضای سبز و اصول آن - گلپونه مهر نقش جهان خدمات کشاورزی، باغبانی و فضای سبز. 12 اصل در طراحی فضای سبز این اصول جهانی به مجموعه ابزاری تبدیل شده است که از آن‌ها برای طراحی فضای سبز استفاده می شود که تمام عناصر اصلی بزرگترین فضای سبز دنیا را در خود جای داده اند و بنابر بودجه، سلیقه و سایز هر محل طراحی شده اند. هنگامی که این اصول در کنار همدیگر در طراحی استفاده شوند یک فضای ساده را به مکانی زیبا و جادویی تبدیل می کند.

برای بسیاری از ما، طراحی در هر حالتی دلهره آور است. این نگرانی به خاطر ترس از اشتباه است. برای غلبه به این ترس باید مرحله به مرحله و قدم به قدم پیش رفت. 12 اصل طراحی فضای سبز را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد. 6 اصل ابتدایی بر ساخت قاب و چارچوب فضای سبز فوکوس دارد. 1- محوطه اصلی: یک محوطه اتاق مانند که با مواد مختلف مرزبندی می شود. محوطه اصلی محوطه ها المان های حیاتی برای مشخص کردن فضاهای خاص درون فضای سبز هستند. 2- شکل و فرم: ویژگی های کانتور و سه بعدی گیاهان یا گروه های مختلف گیاهان در فضای سبز و همچنین مرزهای بیرونی آن شکل و فرم در قاب آوردن منظره 4- ورودی: یک محل مشخص برای ورود به محوطه فضای سبز ورودی محوطه نقطه کانونی سازه ها اضافه کردن رنگ ها فراوانی زمان.