background preloader

Teaching Languages

Facebook Twitter

Teaching English

Strong's Greek: 2532. καί (kai) Strong's Concordance kai: and, even, also.

Strong's Greek: 2532. καί (kai)

枯木逢春 - Deutsches Chengyu-Lexikon. 常用國字標準字體筆順學習網. 中网 Zhongweb Chinese » Character stroke order – websites. Chinese Character Etymology and Dictionary. Gedichten; Waarom? Taal. Geheimen van het noorderlicht. Tweede belangrijk raadsel voor Stammes is het pulserende noorderlicht, dat vaak na een actieve avond op verschillende plekken flikkert.

Geheimen van het noorderlicht

‘We tasten in het duister welke mechanisme dit veroorzaakt.’ Onbekend is ook waarom de beste tijd voor het noorderlicht aan het begin (september/oktober) en aan het eind (februari / maart) van het seizoen ligt. Ook in Nederland blijven sterrenkundigen met raadsels zitten. Snik: ‘Waar komen die zonnevlekken precies vandaan en waarom ondergaan ze een cyclus van elf jaar? Waarom wordt de cyclus soms onderbroken? Verwondering Voor de negentigjarige sterrenkundige Kees de Jager blijft de verwondering. Een zonnestorm kan behalve fraai noorderlicht ook problemen veroorzaken. Na een zonne-uitbarsting is het heel moeilijk te voorspellen wanneer (en of) een zonnestorm de aarde raakt. De zonnestorm zit boordevol energie en is radioactief. Doel is een betere (en niet al te zware) stralingsbescherming te ontwerpen.

Taal in Gebruik. ROC Volwassenen. ROC Leiden verzorgt een breed scala aan trainingen en cursussen voor bedrijven, instellingen en particulieren.

ROC Volwassenen

In de regio onderhouden wij bovendien intensieve relaties met reïntegratiebedrijven, UWV Werkbedrijven en gemeenten. Zo kunnen vaak mooie combinaties gemaakt worden, ook op het gebied van subsidies. Welke trainingen en cursussen zijn er? Zoekt u een opleiding voor u zelf of voor (één van) uw medewerkers? Klik dan hier voor ons aanbod. Meer informatieWilt u meer weten over een product waarover op de site geen uitgebreide informatie is opgenomen óf hebt u behoefte aan een opleiding die u hier niet terugvindt, neemt u dan vooral contact met ons op: onze accountmanagers komen graag bij u langs om onze producten nader toe te lichten of over een traject op maat met u te spreken.

Gratis woordenboek. College voor examens - Brochure Examentrainingen Staatsexamen NT2. College voor examens - Staatsexamens NT2. Test je kennis van de Nederlandse taal! Wat andere mensen vinden. Een boer gaat naar de markt om zijn ezel te verkopen.

Wat andere mensen vinden

De manier waarop hij de ezel vervoert levert nogal wat commentaren op. Ook als de boer wat verandert, is er weer iemand die daar kritiek op heeft. Er was eens een boer die met zijn zoon op weg was naar de markt om zijn ezel te verkopen. Hij had het dier in de kruiwagen gezet zodat hij niet moe en uitgeput op de markt aan zou komen. Zo duwden vader en zoon de kruiwagen langs de weg voort. De arme boer raakte van streek, want hoe verder hij kwam hoe harder er werd geroepen en hoe meer de mensen over hem roddelden. Ze kwamen langs de smid die spottend riep: "Wil je misschien beslagen worden? Maar dat maakte de zaak nog erger. Drie vrouwen die van de markt terugkwamen begonnen te roepen: "Wat ben jij gemeen! De mensen schreeuwden de ene belediging na de andere en scholden de ongelukkige boer uit tot hij van de ezel af sprong. Toen tilde hij zijn kleine jongen op de ezel en bleef zelf achter het dier lopen. Look for a noble steed according to its description.

Bo Le was a famous master of horse-judging.

Look for a noble steed according to its description

He wrote a book titled Xiang Ma Jing (classics of how to judge a horse) to explain how to recognize a good horse. “A good horse has a wide forehead, bulging eyes and round hoofs,” he wrote. One day, according to a tale in the book, the son of Bo Le went out to look for a good horse. After a while, he came back, bringing with him a toad. He told his father, “I have found a horse similar that fits your description but its eyes are not bulging enough and hoofs not round.” From what Bo Le said we draw the idiom, depicting those who work mechanically or try to locate something by following a description. Ancient Chinese stories, other short stories. The Frog in the Well There was a frog that lived in a shallow well.

Ancient Chinese stories, other short stories

" Look how well off I am here ! " he told a big turtle from the Eastern Ocean. " I can hop along the coping of the well when I go out, and rest by a crevice in the bricks on my return. I can wallow to my heart's content with only my head above water, or stroll ankle deep through soft mud. No crabs or tadpoles can compare with me. Before the turtle from the Eastern Ocean could get his left foot into the well, however, he caught his right calw on something. " It's more than a thousand miles across and more than ten thousand feet deep. Assepoester. Er was eens een rijk man.

Assepoester

Zijn vrouw lag ziek; en toen zij haar einde voelde naderen, riep ze haar enig dochtertje bij zich en zei: "Lieve kind, blijf vroom en goed, dan zal de lieve God je altijd helpen en ik zal van de hemel op je neerzien en bij je zijn. " Daarop sloot zij haar ogen en stierf. Het meisje ging elke dag naar 't graf van haar moeder en schreide daar en zij bleef vroom en goed. Toen 't winter werd, spreidde de sneeuw een blank dek op het graf en toen de voorjaarszon het er weer af had genomen, nam de man een tweede vrouw. Sprookjes van Grimm.