background preloader

Teaching Languages

Facebook Twitter

Teaching English

Strong's Greek: 2532. καί (kai) 枯木逢春 - Deutsches Chengyu-Lexikon. 常用國字標準字體筆順學習網. 中网 Zhongweb Chinese » Character stroke order – websites. Chinese Character Etymology and Dictionary. Gedichten; Waarom? Taalwerkvormen / gedichten Waarom gedichten schrijven in klas?

Gedichten; Waarom?

Het gaat er niet om kinderen te leren hoe je een gedicht moet schrijven Daar is de basisschool niet voor. Wat draagt het kunnen schrijven van een gedicht bij aan de ontwikkeling van een kind? Het gaat ons in onze poëzielessen om het gevoel voor poëzie dat de kinderen van zichzelf hebben, te vergroten. In onze werkwijze leren wij hen gebruik te maken van hun poëtische vermogens door ze te wijzen op wat ze uit zichzelf al doen. Door gedichten te schrijven en te kijken naar hoe je die geschreven hebt verwerf je inzicht in de werking van taal als middel om je te uiten. Praktijk Schrijft een kind meteen in de eerste les een tekst waarin duidelijke klankovereenkomsten zitten, dan grijp je dat aan om kinderen daar op te wijzen.

Taal. In mijn klas zitten leerlingen met een zeer uiteenlopend NT2 niveau.

Taal

Er leerlingen met heel specifieke taalproblemen ( dyslexie, geen intuïtie voor zinsbouw, geen kort geheugen, enz...) maar ook leerlingen die weliswaar ongeschoold zijn, maar met veel woordaanbod heel snel vorderen. Links boven staan oefeningen voor zwakke leerders vaak met specifieke moeilijkheden en rechts oefeningen voor de snelle leerders. Geheimen van het noorderlicht. Tweede belangrijk raadsel voor Stammes is het pulserende noorderlicht, dat vaak na een actieve avond op verschillende plekken flikkert.

Geheimen van het noorderlicht

‘We tasten in het duister welke mechanisme dit veroorzaakt.’ Onbekend is ook waarom de beste tijd voor het noorderlicht aan het begin (september/oktober) en aan het eind (februari / maart) van het seizoen ligt. Ook in Nederland blijven sterrenkundigen met raadsels zitten. Taal in Gebruik. Docent Edwin Schot aan de Hogeschool Rotterdam werd gek van het stopwoordje ‘zeg maar’.

Taal in Gebruik

Leerlingen, collega’s, mensen op tv en radio iedereen zegt het steeds vaker. Hij bedachts iets leuks en zette een protestfilmpje op Youtube. Volgens Schot is het heel storend om steeds ‘zeg maar’ te zeggen. „Het betekent niks, het heeft geen functie. Volgens de docent, in een interview met het AD, heeft zijn film, waarin hij zelf alsmaar ‘zeg maar’ zingend en rappend te zien is, effect. ROC Volwassenen. ROC Leiden verzorgt een breed scala aan trainingen en cursussen voor bedrijven, instellingen en particulieren.

ROC Volwassenen

In de regio onderhouden wij bovendien intensieve relaties met reïntegratiebedrijven, UWV Werkbedrijven en gemeenten. Zo kunnen vaak mooie combinaties gemaakt worden, ook op het gebied van subsidies. Gratis woordenboek. College voor examens - Brochure Examentrainingen Staatsexamen NT2. Brochure Examentrainingen Staatsexamen NT2 - Inhoud De brochure Cursussen en examentrainingen Staatsexamens NT2 geeft een overzicht van scholen en opleidingsinstituten.

College voor examens - Brochure Examentrainingen Staatsexamen NT2

In deze brochure kunnen deelnemers en werkgevers opzoeken waar in hun regio cursussen en examentrainingen voor de Staatsexamens NT2 gegeven worden. Wilt u de brochure Cursussen en examentrainingen Staatsexamens NT2 ontvangen? Of wilt u uw taalschool kosteloos laten opnemen in de adressenlijst? Neemt u dan contact op met contact op met het Steunpunt Staatsexamens NT2, ITTA, info@itta.uva.nl , 020-525 3844.

College voor examens - Staatsexamens NT2. Staatsexamens NT2 - Inhoud Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd.

College voor examens - Staatsexamens NT2

Met het behalen van het Staatsexamen NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren. Werken en studeren kan op verschillende niveaus. Bij verschillende functioneringsniveaus worden verschillende eisen gesteld aan de taalvaardigheid. Het Staatsexamen NT2 kent daarom twee programma's waarvan er één moet worden gekozen: Programma I of Programma II. Test je kennis van de Nederlandse taal! Wat andere mensen vinden. Een boer gaat naar de markt om zijn ezel te verkopen.

Wat andere mensen vinden

De manier waarop hij de ezel vervoert levert nogal wat commentaren op. Ook als de boer wat verandert, is er weer iemand die daar kritiek op heeft. Er was eens een boer die met zijn zoon op weg was naar de markt om zijn ezel te verkopen. Hij had het dier in de kruiwagen gezet zodat hij niet moe en uitgeput op de markt aan zou komen. Zo duwden vader en zoon de kruiwagen langs de weg voort. De arme boer raakte van streek, want hoe verder hij kwam hoe harder er werd geroepen en hoe meer de mensen over hem roddelden. Ze kwamen langs de smid die spottend riep: "Wil je misschien beslagen worden?

Maar dat maakte de zaak nog erger. Drie vrouwen die van de markt terugkwamen begonnen te roepen: "Wat ben jij gemeen! De mensen schreeuwden de ene belediging na de andere en scholden de ongelukkige boer uit tot hij van de ezel af sprong. Look for a noble steed according to its description. Bo Le was a famous master of horse-judging.

Look for a noble steed according to its description

He wrote a book titled Xiang Ma Jing (classics of how to judge a horse) to explain how to recognize a good horse. “A good horse has a wide forehead, bulging eyes and round hoofs,” he wrote. One day, according to a tale in the book, the son of Bo Le went out to look for a good horse. After a while, he came back, bringing with him a toad. He told his father, “I have found a horse similar that fits your description but its eyes are not bulging enough and hoofs not round.” From what Bo Le said we draw the idiom, depicting those who work mechanically or try to locate something by following a description. àn tú suǒ jì.

Ancient Chinese stories, other short stories. The Frog in the Well There was a frog that lived in a shallow well.

Ancient Chinese stories, other short stories

" Look how well off I am here ! " he told a big turtle from the Eastern Ocean. " I can hop along the coping of the well when I go out, and rest by a crevice in the bricks on my return. Assepoester. Er was eens een rijk man. Zijn vrouw lag ziek; en toen zij haar einde voelde naderen, riep ze haar enig dochtertje bij zich en zei: "Lieve kind, blijf vroom en goed, dan zal de lieve God je altijd helpen en ik zal van de hemel op je neerzien en bij je zijn. " Daarop sloot zij haar ogen en stierf.

Het meisje ging elke dag naar 't graf van haar moeder en schreide daar en zij bleef vroom en goed. Toen 't winter werd, spreidde de sneeuw een blank dek op het graf en toen de voorjaarszon het er weer af had genomen, nam de man een tweede vrouw. De vrouw had twee dochters mee ten huwelijk gebracht. Sprookjes van Grimm.