background preloader

Fizyka

Facebook Twitter

Materiały pomocnicze do lekcji

Untitled. W kręgu fizyki LO Turek. Fizyka i zabawki. Siły, zasady dynamiki Newtona Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. - ppt pobierz. Zadania ruch drgajacy. Prawo Pascala. George Michael Amazing. Trzy zasady dynamiki newtona.