background preloader

טיעון

Facebook Twitter

הנחיות לדיאגלו. דיגאלו דיגאלו הינו כלי לשיח סינכרוני המשלב מיפוי גראפי של אלמנטים בדיון.

הנחיות לדיאגלו

הכלי פותח במסגרת פרוייקט DUNES, פרוייקט בינ"ל בראשות קבוצת כישורים מהאוניברסיטה העברית. כיום קיימות שתי גירסאות של דיגאלו, הזמינות לציבור הרחב. לשימוש בגירסה 1 של דיגאלו, המסתמכת על טכנולוגית WEBSTART, נא להקליק כאן. על הדיגלו. שלום למשתתפים בהשתלמות המורים, בדף זה תקבלו הנחיות להתקנת תוכנת דיגלו-ארגונאוט, לשימוש בתוכנה ובתוכנת השליטה של המורה.

על הדיגלו

במידה ויש לכם שאלות, אנא שגרו אותן בדף זה (כתגובות), אענה לכם כאן וכך ניצור דף עזרה לשאר המשתמשים. Argumentative. Untitled.