תקשוב ICT

Facebook Twitter
Apps for Schools

גוגל

QR Code Generator: QR Stuff Free Online QR Code Creator And Encoder For T-Shirts, Business Cards & Stickers Please Note: Will only work on iPhone and Android devices that have the Skype app installed. 0 chars (max 160) Select your Contact Details QR code type: vCard Format Important: VCARD information embedded in a QR Code will often result in a QR Code too dense for many mobile phones to read. To work around this, we recommend you choose the “link to download” option.

QR Code Generator: QR Stuff Free Online QR Code Creator And Encoder For T-Shirts, Business Cards & Stickers

מידענות

כלים

קיצורי מקשים מקשי קיצורי דרך מאת: הילה אחת פורסם: 22/05/2003 עדכון אחרון: 23/05/2005 קיצורי מקשים בשילוב המקש המיוחד לחלונות. הפעלת הסייר Win+Eהפעלת חיפוש קבצים או תיקיות Win+Fהפעלת חיפוש מחשב Ctrl+Win+Fמיזעור כל החלונות Win+Mביטול פעולת מיזעור כל החלונות Shift+Win+Mכניסה לתפריט הפעלה Win+Rמעבר סדרתי בין תוכנות פתוחות Win+Tabהצגת מנהל התקנים Win+Breakהצגת שולחן העבודה Win+Dכללי תפריט עזרה F1מעבר לתפריט F10בחלון דוס - מעבר בן מסך שלם לחלון Alt+Enterסגירת היישום הפעיל Alt+F4מיזעור כל החלונות Alt+Mכששורת המשימות פעילההעתקת החלון הפעיל ללוח Alt+Print Screenתפריט בקרה משמאל למעלה של החלון +Altרווחמעבר סדרתי בן תוכנות פעילות Alt+Tabכל Ctrl+A בחירת אתחול או סגירת יישום פעיל Ctrl+Alt+Deleteמעבר לסוף היישום Ctrl+Endפתיחת תפריט התחל Ctrl+Escמעבר לתחילת היישום Ctrl+Homeמעבר ליישום הבא בתיבת הדו שיח Ctrl+Tabביטול מצב טעינה אוטומטי מקש Shift בעת הכנסת CD קיצורי מקשים
Technology Integration Matrix Technology Integration Matrix Professional Development Resources The following resources have been developed to assist teachers, schools, and districts in applying the Technology Integration Matrix as part of a comprehensive technology integration plan. Summary Indicators – Printable Technology Integration Matrix The Table of Summary Indicators is a one-page PDF that includes short descriptors for each cell of the Matrix. Student Indicators – Printable Technology Integration Matrix
Effective Web 2.0 Tools for the Classroom Effective Web 2.0 Tools for the Classroom Updated by David Brear, December 5, 2012 KnowSchools Presentation 21st Century Learning & Sharing: Engaging for Success! Spring Online Conference 2010
לוחחכם