תקשוב ICT

Facebook Twitter

Apps for Schools.

גוגל

QR Code Generator: QR Stuff Free Online QR Code Creator And Encoder For T-Shirts, Business Cards & Stickers. מידענות. כלים. קיצורי מקשים. מקשי קיצורי דרך מאת: הילה אחת פורסם: 22/05/2003 עדכון אחרון: 23/05/2005 קיצורי מקשים בשילוב המקש המיוחד לחלונות.

קיצורי מקשים

הפעלת הסייר Win+Eהפעלת חיפוש קבצים או תיקיות Win+Fהפעלת חיפוש מחשב Ctrl+Win+Fמיזעור כל החלונות Win+Mביטול פעולת מיזעור כל החלונות Shift+Win+Mכניסה לתפריט הפעלה Win+Rמעבר סדרתי בין תוכנות פתוחות Win+Tabהצגת מנהל התקנים Win+Breakהצגת שולחן העבודה Win+Dכללי תפריט עזרה F1מעבר לתפריט F10בחלון דוס - מעבר בן מסך שלם לחלון Alt+Enterסגירת היישום הפעיל Alt+F4מיזעור כל החלונות Alt+Mכששורת המשימות פעילההעתקת החלון הפעיל ללוח Alt+Print Screenתפריט בקרה משמאל למעלה של החלון +Altרווחמעבר סדרתי בן תוכנות פעילות Alt+Tabכל Ctrl+A בחירת אתחול או סגירת יישום פעיל Ctrl+Alt+Deleteמעבר לסוף היישום Ctrl+Endפתיחת תפריט התחל Ctrl+Escמעבר לתחילת היישום Ctrl+Homeמעבר ליישום הבא בתיבת הדו שיח Ctrl+Tabביטול מצב טעינה אוטומטי מקש Shift בעת הכנסת CD.

Technology Integration Matrix. Professional Development Resources The following resources have been developed to assist teachers, schools, and districts in applying the Technology Integration Matrix as part of a comprehensive technology integration plan.

Technology Integration Matrix

Summary Indicators – Printable Technology Integration Matrix The Table of Summary Indicators is a one-page PDF that includes short descriptors for each cell of the Matrix. Student Indicators – Printable Technology Integration Matrix. Effective Web 2.0 Tools for the Classroom. Updated by David Brear, December 5, 2012 KnowSchools Presentation 21st Century Learning & Sharing: Engaging for Success!

Effective Web 2.0 Tools for the Classroom

Spring Online Conference 2010.

לוחחכם