background preloader

Digitalisering, IKT

Facebook Twitter

Random Name Picker. Undervisa med Padlet – Mikael Bruér. Tankar och idéer om att använda Padlet i undervisningen. För att kunna synliggöra vad som görs i klassrummen och få elever att samarbeta och bli medvetna om sin och sina kamraters utveckling behövs verktyg som möjliggör detta. Ett sådant verktyg är Padlet. För den som inte testat verktyget rekommenderar jag det varmt! Padlet är ett gratisverktyg för att skapa gemensamma arbetsytor online. I korthet fungerar Padlet som en gammaldags anslagstavla, fast online och tillsammans med andra. Varje Padlet går att ha privat eller delad.

Jag själv har främst använt Padlet som ett sätt att presentera olika läxor eller liknande. Verktyget är väldigt flexibelt och erbjuder långt fler möjligheter i klassrummet än de jag själv provat på (eller kan tänka ut). Interaktiva lektioner: Att låta eleverna få uppgifter som de skriver, ensamma eller i grupp, och som lyfts fram i klassrummet med hjälp av projektor. Utvärdera: Låt eleverna skriva utvärderingar på Padlet. Läxor: Lägg upp klassens läxor på en Padlet. Digitalisering som lyfter skolan: introduktion. Viktiga funktioner i Google! | Elevhälsan. När du skriver i Google dokument kan du direkt få hjälp med stavning på både svenska och engelska, du kan få text uppläst och du kan låta datorn skriva det du säger. Stava Rex (svenska) och SpellRight (engelska) är riktigt bra stavningsprogram som rättar både stavning och grammatik. Vad menar egentligen den som skrivit shonalist?

Stava Rex föreslår journalist och visst förstår man att det är ordet som avses när man ser förslaget. Det hjälper dig även med ord som har helt olika betydelse men som stavas nästan likadant t.ex. hjärna och gärna. För att hitta Stava Rex och SpellRight för Google Docs går du in i ett googledokument. Programmen är relativt enkla att använda men ta gärna del av instruktioner i text (Stava rex i Google Docs hittar du här, Spell right i Google Docs hittar du här) eller i en film som spelats in av specialpedagogen Helena Wallberg (den hittar du här). Oribi Speak är en talsyntes som du kan använda i Google, både på webben och i dokument. Foto: CC. Område: Vardagsnytta. Programmera mera: Vad är maskinkod? Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis!