background preloader

Skoldebatt

Facebook Twitter

Katederundervisning är underskattat. Trots att den senaste Pisa-mätningen visade att kunskapsraset tycks ha avstannat tyder mycket på att skolans kris är långt ifrån över.

Katederundervisning är underskattat

För hur kan det komma sig att var femte elev inte kan förstå en enklare tidningsartikel i slutet av grundskolan, trots att Sverige spenderar omfattande resurser på skolväsendet? En anledning går att finna runt om i landets klassrum. Under de senaste decennierna har den traditionella katederundervisningen, där läraren är en auktoritet i klassrummet som förmedlar kunskap till eleverna, minskat i omfattning. Konsekvensen av det är att eleverna lär sig allt mindre. Utvecklingssamtal skapar sug efter raka besked.

”Stödet till elever med särskilda behov demoleras” Rättvisa betyg kräver likvärdiga villkor för lärare. Den 16 maj diskuteras återigen de nationella proven.

Rättvisa betyg kräver likvärdiga villkor för lärare

5 missar lärare gör – enligt senaste hjärnforskningen. Annika Nilsson och Lena Winqvist undervisar i svenska på Einar Hansen-gymnasiet i Malmö.

5 missar lärare gör – enligt senaste hjärnforskningen

De håller lektioner tillsammans, skriver läromedel tillsammans – och driver utbildning om hjärnsmart lärande för pedagoger tillsammans. Practice what you teach. Slowly, slowly, a small but persuasive body of work is emerging which raises curriculum to an object of pressing concern for educators, and expresses long overdue appreciation for the idea that the instructional materials we put in front of children actually matter to student outcomes.

Practice what you teach

A welcome addition to this emerging corpus is a new Aspen Institute paper by Ross Wiener and Susan Pimentel, which makes a compelling case—equally overdue—that professional development and teacher training ought to be connected to curriculum. A primary role of school systems, states, districts, and charter-management organizations, the pair write, “is to create the conditions in schools through which teachers can become experts at teaching the curriculum they are using and adapting instruction to the needs of their particular students.”

Note the italics, which are Weiner’s and Pimental’s, not mine. It underscores that regardless of how unremarkable this may sound to lay readers (“Wait. Gustav Fridolin: Skolan måste ha regler för hur föräldrakontakten ska gå till. De senaste veckorna har DN Stockholm skrivit om lärare i Stockholm som vittnar om att de känner sig pressade från föräldrar och att deras profession inte respekteras.

Gustav Fridolin: Skolan måste ha regler för hur föräldrakontakten ska gå till

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), anser att både skolor och föräldrar borde ta mer ansvar för situationen. Läs mer: ”Rika föräldrar är en arbetsmiljöfara” Föräldrarna ska låta bli magistern. DN Stockholm har under de senaste veckorna berättat om pressen från föräldrar.

Föräldrarna ska låta bli magistern

Frustrerade lärare och rektorer har vittnat om hur respekten för yrket håller på att urholkas. Alla tycker sig veta bättre än proffsen. Särskilt verkar det gälla i områden med högutbildade vårdnadshavare. Skräckhistorier? Högern måste sluta att spela dum i vinstfrågan. Alliansen har inte gjort sin hemläxa i debatten kring vinst i välfärden.

Högern måste sluta att spela dum i vinstfrågan

Computers and Productivity: Evidence from Laptop Use in the College Classroom. Patrik Lundberg Föraktet mot duktighet är ett problem. Birgitta Ohlsson (L) har skrivit ”Duktiga flickors revansch”.

Patrik Lundberg Föraktet mot duktighet är ett problem

Jag minns hur jag satt längst fram och gnäggade, och jag minns hur jag för varje årskurs flyttade en rad bakåt.Mot bättre vetande har jag närmast skrutit om hur jag sov bort gymnasiet och tog köksvägen till högskolan via Komvux – och ändå nådde dit jag ville.Berättelsen brukar se ut så: Förebilden sitter i morgonsoffan och orerar om hur skolan inte lärde denne någonting, men att han – det är oftast en han – likväl lyckades. Nu är jag själv kanske ingen förebild. Däremot är jag en av alla som har hänförts av sådana berättelser och sedan beskrivit min egen.Går det att lära sig saker utan att öva? Det är ju fantasy, nästan. It’s ‘digital heroin’: How screens turn kids into psychotic junkies. Susan* bought her 6-year-old son John an iPad when he was in first grade.

It’s ‘digital heroin’: How screens turn kids into psychotic junkies

“I thought, ‘Why not let him get a jump on things?’ ” she told me during a therapy session. John’s school had begun using the devices with younger and younger grades — and his technology teacher had raved about their educational benefits — so Susan wanted to do what was best for her sandy-haired boy who loved reading and playing baseball. She started letting John play different educational games on his iPad. Leif Lewin: New Public Management var ett misstag. New Public Management blev lösningen på en välfärdspolitik som hade gått i baklås.

Leif Lewin: New Public Management var ett misstag

"Regeringen säger nej till mer idrott i skolan – en skam" Regeringen säger alltså på riktigt NEJ till mer idrott i skolan. Att mer idrott/fysisk rörelse bevisligen innebär en starkare folkhälsa och elever som får bättre studieresultat är uppenbarligen ovidkommande för idrottsminister Gabriel Wikström och hans kavalleri. Det är ett kraftfullt svek mot våra barn. Som om det inte spelar någon roll hur de mår psykiskt eller fysiskt, bara de lär sig räkna på x eller y. Hur många bevis behöver man stapla på varandra innan motsatsen och tvivlen i slutändan blir ”alternative facts”? Den frågan har (tyvärr) aldrig varit så aktuell som nu. KRONQVIST: Fridolin tvingar lärarna till mer pappersarbete. I tider av stor lärarbrist är det ett huvudlöst slöseri att låta utbildade pedagoger drunkna i pappersarbete. "Quoi? " När jag gick på franskt gymnasium fick jag snabbt och bryskt lära mig att lärarna var komplett ointresserade av mina frånvarointyg och ledighetsansökningar.

Lärarna var där för att sköta undervisningen. Clark. Malin Lernfelt: Ordningsregler skapar ordning - Kristianstadsbladet. Häromdagen rapporterade Expressen (13/1) om en rektor som hyllats sedan han infört ”nya hårda regler” som gjort ”succé” och lett till en bättre undervisningssituation. Regler som rektorn i fråga dessutom rekommenderar andra skolor att pröva eftersom resultatet blivit så fantastiskt framgångsrikt. För alla som under lång tid oroats över utvecklingen i svensk skola var det glädjande med positiva nyheter. Och inte minst var det spännande med en metod som bevisligen leder till ökad inlärning och en bättre skola. Skolans nya regler hyllas av föräldrar. Madesjöskolan i Nybro har länge haft problem med Snapchat, mobiltelefoner under lektionerna och "toalettbesök" – att eleverna lämnar lektionerna för att träffa varandra.

Men nu hyllas skolans nya hårda regler av föräldrarna, skriver 24Nybro. – Det finns elever som knallar in och ut ur klassrummen som om det vore en fritidsgård, säger rektor Heinz Rejdvik till sajten. Fusket som får godkänt av elever och lärare. När landets gymnasieelever i våras skulle skriva ett nationellt prov i matematik visste många redan svaren på frågorna. En elev på en Stockholmsskola lyckades ta en bild av provets facit i lärarrummet – sedan spreds det runt om i landet. På en annan skola i Stockholm berättade elever som fått använda sina datorer under provet att de kunnat titta i facit samtidigt som de skrev.

Även på andra skolor i Stockholm och Malmö avslöjade elever att de haft tillgång till provsvaren. Några av dem berättade att priset för facit till att börja med var 500 kronor innan det sedan spreds på nätet. Efter att fusket avslöjats meddelade Skolverket att om rektorn bedömer att det förekommit fusk kan provet göras om. Påverkar det digitala skrivandet vårt sätt att tänka och lära? – re:flex. Håkan Fleischer Håkan Fleischer, verksam som lärare och forskare vid Linnéuniversitet, ger oss här intressanta aspekter på vad som händer vi skriver digitalt och för hand. Det är näst intill omöjligt att tala om skola utan att ta avstamp i skriftspråk. Det tycks nämligen vara precis där det börjar. I området kring Eufrat och Tigris för drygt 7 000 år sedan utvecklades kilskriften och man upptäckte relativt snart att det var, trots dess begränsningar, ett utmärkt sätt att hålla kollektiva minnen vid liv i ett samhällsbygge som krävde alltmer administration.

Stöket ska stoppas med ledarutbildning för lärare. Åsa FahlénDet svenska Pisa-resultatet har vänt, men samtidigt påpekar OECD att svensk skola brister i likvärdighet. Patricia Franzén: Varför måste barn ta plats? - Tranås Tidning. Lärare: Skolans kursplaner fungerar inte. Låt också konferensen ge bättre svar på frågan om hur näringslivet blir en alldeles nödvändig del av svensk krisberedskap och totalförsvar. »Skolan har blivit ett terapeutiskt rum« Student evaluations of teaching are not only unreliable, they are significantly biased against female instructors. A series of studies across countries and disciplines in higher education confirm that student evaluations of teaching (SET) are significantly correlated with instructor gender, with students regularly rating female instructors lower than male peers.

Sex myter om skolan som Pisa krossar - Sydsvenskan. Forskning är inte alla gånger forskning - Per Kornhall. DATORN i UTBILDNINGEN. Skolpolitiken behövs för skolan – inte för investerarna - Per Kornhall. Svårt att tolka och bedöma förmågorna. En kaotisk Nobelvecka är slut. Vi kan lära av Pisa utan att tävla - DN.Åsikt. Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola) "Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet. Forskaren: Läxor är bra. Jag fick säga till 22 gånger – på en lektion. "Ett studentflak fyllt av okunskap" ”Mobil i skolan gynnar inte tänkandet” Läraren är ingen trollkarl. Skolan bör vara en fristad från sociala medier-världen.

Rädsla att göra fel bör inte få ta över. Eleverna ska inte ha mobiler på lektionerna. ”Eleverna behöver fler läxor” - Opinion. Per Kornhall: Hur kan skolor bli bättre på att bli bättre? ”Gymnasiets elever måste kunna misslyckas” "Förväntningar är inte ett trollspö" - Per Kornhall. Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor.