background preloader

Referat

Facebook Twitter

Hårt jobb vårda nätrelationer. Så många som 60 procent av alla ungdomar som har tillfrågats i en ny avhandling, svarar att de ger pepp till varandra minst en gång i veckan i sociala medier som Facebook, Kik och Ask.

Hårt jobb vårda nätrelationer

De får också motsvarande stöd tillbaka. En majoritet blir alltså uppmuntrade och stöttade minst en gång i veckan, tvärt emot vad mediedebatten ofta gör gällande. Bara fyra procent svarar att de blir kränkta eller att de kränker andra minst en gång i veckan. Det visar en färsk avhandling av Liselotte Eek-Karlsson som heter ”Ungas samspel i sociala medier”. Svaren skiljer sig inte från dem man får om man frågar unga om mobbning och kränkningar i andra sammanhang, utanför internet, enligt henne. – Det som är intressant är alltså den uppmuntran som de får, att sociala medier fyller den funktionen för dem, säger Liselotte.

Fler exempel – Fröken Wastesons svenska. Så här kan ett referat se ut på en text som jag hämtat ur det nationella provets texthäfte Den moderna människan hösten 2006.

Fler exempel – Fröken Wastesons svenska

Tyvärr finns inte originaltexten på nätet, annars hade jag länkat till den. Originaltexten är på ca 330 ord och eleverna skulle skriva ett referat på 115 ord +/-10%. Jag har markerat källhänvisningen och referatmarkören med fetstilt text, för att du snabbare ska hitta dem. Big Brother-stad byggs utanför Hamburg Ett tyskt tv-bolag har beslutat att sätta upp en Big Brother-stad utanför Hamburg, skriver Henrik Samuelsson i artikeln ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland”, publicerad i Helsingborgs Dagblad den 30 oktober 2004. De här referaten är gjorda på en text ur samma nationella prov och denna text är lite längre. Att skriva referat 1.pptx. Styrkan i det gemensamma lärandet. Numera funderar jag mer och mer på hur jag ska planera lektioner för att stimulera till ett gemensamt lärande.

Styrkan i det gemensamma lärandet

I Svenska 1 har jag under några lektioner arbetat med referatskrivning och i samband med det försökt få eleverna att interagera så mycket som möjligt med varandra under arbetet. Det gick riktigt bra! Jag utgick från ett lektionstips om referatskrivning av svenskläraren Hanna Stehagen. Hon har en blogg ”Mitt språkutvecklande klassrum” där hon regelbundet delar lektionstips med olika innehåll.

Jag brukar skicka vidare hennes genomtänkta lektionsupplägg till kollegor på skolan. Jag började med en kort genomgång om vad referat är. Referat - lektion 1. Referat - lektion 2. Referat - Lektion 3. Referat - lektion 4 - examination. Referat. Referera betyder att återge något man läst, sett eller hört.

Referat

När vi refererar något sammanfattar vi det viktigaste, huvudinnehållet. Ett textreferat måste alltid vara koncentrerat och presentera den information som är mest intressant för ämnet, vara relevant. Referat ingår i rapporter, artiklar och utredande texter som bygger på att man samlat in information från olika källor. Det är viktigt att ange källan tydligt och fullständigt i inledningen (se avsnittet källhänvisningar) och/eller fotnot. Referatmarkeringar påminner läsaren om att det inte är dina idéer som presenteras. Referatteknikens fem regler• Referatet är kortare än originalet.• Referatet återger innehållet i ursprungstexten korrekt och objektivt.• Referatet är formulerat med egna ord.• Referatet anger källan i texten.• Citat används för enstaka uttryck som är nödvändiga eller talande. ElevexempelInga perfekta föräldrar. Fler exempel – Fröken Wastesons svenska. Skriva referat. Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text.

Skriva referat

Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten. Förberedelse Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att referera. Om du inte redan blivit tilldelad en text, måste du hitta en. Gå in på t.ex. Det viktigaste när man ska skriva referat är förberedelsen. 2. Referat: exempel och övning. 2009-12-02 15:16 Joakim Wendell Här nedan hittar du en originaltext (tidningsartikel), en sammanfattning av artikeln och ett referat av samma artikel.

2. Referat: exempel och övning

Läs igenom de tre texterna och fundera över följande: 1. Vilken information i originaltexten finns också med i sammanfattningen och referatet? 2. 3. Originaltext En ny jämlikhetsfråga börjar dyka upp i den politiska debatten: ska Sverige ha kvinnlig värnplikt? Men nu kan en ändring vara på gång. Om kvinnlig värnplikt införs kommer det att få konsekvenser också för de unga männen. Om att använda mallar, facit, exempel och annat "fusk" Jag behövde träna referatteknik med treorna, så jag skrev några små övningar utifrån tre intressanta debattartiklar i Dagens Nyheter.

Om att använda mallar, facit, exempel och annat "fusk"

Min förhoppning var att ett för många tungt och trist ämne skulle bli lite roligare att arbeta med om texternas innehåll var tillräckligt engagerande. Jag var lite rädd att eleverna inte skulle passa på att debattera, men det gick fint, och gjorde nog övningarna lite roligare, hoppas jag. Vi diskuterade - och nyanserade - tiggeri, Mellanöstern och främlingsfientlighet.

Referatprov docx. Referatprov docx (1) Referatprov sa1b. #skrivmall. Att referera, sortera, värdera och granska fakta, för att sedan skriva ett referat är viktiga förmågor såväl i svenskämnena som i so- och no-ämnena på grundskolan såväl som i gymnasiet.Referattekniken, som går ut på redogöra för andras tankar och idéer med egna ord i egen text, finner man inte bara i enskilda referat utan ingår även i vetenskapliga rapporter som våra elever börjar öva sig på att skriva redan i grundskolan.

#skrivmall

Det är alltså väldigt viktigt att vi lärare redan från början visar på vad som kännetecknar ett referat utifrån dess syfte, uppbyggnad och språkliga drag, för att elevernas vardagliga och personliga språk ska kunna förskjutas till ett mer distanserat, skriftspråkligt och opersonligt språk.