background preloader

Varför läsa?

Facebook Twitter

Bok och bibliotek 2013: Måste barn läsa skönlitteratur? Bok och bibliotek 2013: Studio - Johanna Lindbäck, läsambassadör. ”Skönlitteratur hjälper inte unga till framgång i livet” Pisaundersökningarna av svenska skolbarns läskunnighet har skakat nationens självbild.

”Skönlitteratur hjälper inte unga till framgång i livet”

Vi är inte längre bäst; vi ligger under OECD-snittet. Spekulationerna om orsakerna spretar från luddigheter som tidsandan till politiskt önsketänkande eller ren teknikfientlighet (ökad skärmtid). Men om boten råder desto mer enhet: mer skönlitteratur. Och det kommer ofta andra larmrapporter: Pojkar läser inte böcker, män tittar bara på filmer, föräldrar läser inte för sina barn, datorspelen konkurrerar ut bokläsning. Allt handlar om skönlitteratur. Och självklart bildas föreningar och görs utredningar. Så ser den svenska opinionen ut eftersom den svenska traditionen är sådan. Vi tänker gärna på böcker som klassikerna eller kioskvältarna. Det är inte heller så att läsning främst är en fritidssyssla. Skönlitteratur fokuserar på det mänskliga, ofta relationella medan sakprosan fokuserar på det sakliga och på orsak-verkansamband.

”Skönlitteratur hjälper inte unga till framgång i livet” Litteraturens kraft lika stark som kärlekens. Herbert Tingsten uppgav att han läste fyrtio tusen sidor om året.

Litteraturens kraft lika stark som kärlekens

Det är faktiskt inte så mycket: hundratio sidor per dag. Jag är lika beroende som han av denna ostraffbara last. En särskilt enveten läsare var hertigen av Charost. Han ägde det palats i Paris som idag hyser brittiska ambassaden. Där hörde jag hur han sågs försjunken i läsningen av en bok medan man ledde honom till giljotinen. Fast jag inte längre på barns vis slukar böcker, fortsätter de att sluka mig. Stora konstnärer kan hos läsarna väcka en känsla att det inom dem göms oförverkligade möjligheter. Carl Christoffer Gjörwell, Love Almqvists svärfar och kanske vår litteraturs störste läsare, ville tillägna sig författarens själ och utsätta sig för vällusten ”att uttömma bokens hela sinne, att se genom floret, d.ä. att se vad författaren tänkt och velat men icke kunnat säga: att bliva liksom hemmastadd med honom eller hans alldeles förtrogne vän”.

Kanske är litteraturens kraft stark som kärlekens. "Vuxna måste engagera sig i ungas läsning" - Minabibliotek. När läsningen minskar bland unga försvinner deras röst som vuxna.

"Vuxna måste engagera sig i ungas läsning" - Minabibliotek

Johan Unenge, som var Sveriges första läsambassadör, betonar att språk är makt och att de som kan ge barn den makten är främst föräldrarna. Johan Unenge är författare, serietecknare, illustratör och manusförfattare. År 2011-2013 var han Sveriges första läsambassadör. Uppdraget för den som är läsambassadör är att främja läslust och sprida medvetenhet om hur viktigt det är med litteratur för barn och ungdomar. Johan Unenges målsättning under sin tid som läsambassadör var att få så många vuxna som möjligt att engagera sig i ungas läsning. – Bästa sättet att skaffa sig ett använbart språk är genom läsning.

Många unga har dålig läsförståelse Litteraturutredningen från 2012 redovisar att ungas läsförmåga har minskat under flera år. Johan Unenge tror inte att dataspel är skadligt, däremot anser han att du som vuxen misstar dig om du tror att de kan ersätta allt det som läsning av böcker ger. Enbart skolan räcker inte Bakgrund. "Fokus på nytta tar kål på läsningen" När man talar om att läsa skönlitterära böcker i skolan är det ofta för att det är bra för andra saker, som att träna läsning, empatisk inlevelse eller för demokratisk fostran.

"Fokus på nytta tar kål på läsningen"

Mer sällan talar man om skönlitteraturens egenvärde, den speciella kunskap som skönlitteraturen bär. Det borde man göra oftare, anser Peter Degerman, litteraturdidaktiker vid Mittuniversitetet. Det är egentligen inte fel att använda böcker för att få till exempel empati, understryker han. Problemet är om skönlitteraturen alltid blir underordnad annat. – Då spelar man bort grunden till var-för det är viktigt med skönlitteratur i skolan. Litteraturen som estetisk kunskap – språkrytmen, språket som musik, klanger och bilder – har marginaliserats och försvinner alltmer från svenskämnet, anser han.

. – Man övar förmågan att lägga till sin egen fundering för att förstå texten – det man kallar tolkning. Den träningen har man stor användning av i många sammanhang, betonar Peter Degerman. Mr. Renwick's Bulldog Blog: Why Can't I Skip My Twenty Minutes of Reading Tonight? One of our teachers came across this infographic.

Mr. Renwick's Bulldog Blog: Why Can't I Skip My Twenty Minutes of Reading Tonight?

It is from Perry Public Schools in Lecompton, Kansas (Source: The information presented is from a research study on independent reading and young students by Nagy and Herman in 1987. When it was shared with other staff members, both in the building and online, it receive quite a large response. Take a look and consider the reason for its popularity. A variety of things come to mind when I see this visual. First, it is very easy to accomplish what this study is suggesting. What also comes to mine is that schools cannot do it alone. As well, reading twenty minutes a day needs to start as soon as they are able to hold a book. If you haven't stressed the importance of daily reading with your child yet, today is a great day to start.

Svenska Barnboksakademin. 17 skäl för barnboken 17 skäl för barnboken är namnet på den lilla skrift fullproppad med goda argument för barnlitteratur som Barnboksakademin framställt och som kontinuerligt skickas ut till bibliotek över hela landet.

Svenska Barnboksakademin

Skriften har översatts till en mängd språk och även tryckts i upplagor som spridits över världen. 1. Boken ger oss underhållning och spänning. Den kan få oss att skratta och gråta. 2.