background preloader

Språksociologi

Facebook Twitter

Det digitala språket

Härskar- och främjartekniker och motstrategier. Kunskap om härskartekniker är en väg till att upptäcka många vanligtvis osynliga kränkningar, därför är det viktigt att förstå vilka de är och hur en kan arbeta mot dem.

Härskar- och främjartekniker och motstrategier

För varje härskarteknik finns en motstrategi som en kan använda som ”svar” och det finns även bekräftartekniker. Här presenteras sju vanliga härskartekniker, motstrategier som den som utsätts kan använda sig av och bekräftartekniker som personer runtomkring kan använda för att lyfta den som utsätts och uppmärksamma den som härskar på att beteendet inte är okej. Osynliggörande. Vi bedöms efter hur vi talar. Minns ni debatten om ny rikssvenska som fördes för några veckor sedan?

Vi bedöms efter hur vi talar

Det statliga företaget Lernia gjorde en grej av att lansera vad de kallade en ny rikssvenska. Budskapet var att hur en person pratade inte sade något om dess kompetens. Bakgrunden var en studie som Europakommissionen låtit göra. Enligt den ansåg 72 procent av tillfrågade svenskar att sättet som en person talade på skulle hade stor inverkan vid en anställningsintervju. Men i stället för att försöka trolla bort orättvisan borde vi kanske erkänna betydelsen av hur vi talar. Särskilt vetskapen om att sättet att tala är centralt för individens chanser att få det jobb den vill ha borde intressera skolpolitiker.

HON är osynlig i ordboken. När Svenska Akademien bildades 1786 fick den i uppdrag att skriva en grammatik och en ordbok över det svenska allmänspråket, det språk som den bildade allmänheten använde sig av.

HON är osynlig i ordboken

Den senaste upplagan av Svenska Akademiens grammatik firar tio år i år, men med Svenska Akademiens ordbok återstår mycket arbete. I dag beräknar man att ordboken kommer att vara klar 2017, hela 230 år efter att Akademiens allra första ledamöter började samla ord. I maj i år trycktes det 35:e bandet, vilket innebär att SAOB nu beskriver ord mellan A och T. Ord som börjar på någon av alfabetets åtta sista bokstäver finns ännu inte med, och de band som redan är tryckta har aldrig uppdaterats. Därför går det inte att slå upp moderna ord som dator, internet och mobiltelefon i ordboken. Three ways to speak english. Språksociologi. När inläraren har en subtraktiv tvåspråkighet innebär det att hen har en negativ inställning till sitt förstaspråk.

Språksociologi

Detta leder till att hen byter ut förstaspråket till det nya språket – vilket leder till effektivare inlärning. Med additiv tvåspråkighet menas att inläraren tycker om båda språken och är intresserad av att använda sig av de båda. Detta leder till en mer balanserad inlärning. Man brukar tala om två typer av språkinlärning, nämligen simultan och successiv inlärning. Svensk författningssamling 2009:600 Språklag (2009:600) Lagens innehåll och syfte1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, denationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket.

Svensk författningssamling 2009:600 Språklag (2009:600)

Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvarför att den enskilde ges tillgång till språk samt omspråkanvändning i offentlig verksamhet och i internationellasammanhang.2 § Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språksställning och användning i det svenska samhället. Lagensyftar också till att värna svenskan och den språkligamångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någonbestämmelse som avviker från denna lag, gäller denbestämmelsen. Svenska språket 4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk,som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till ochsom ska kunna användas inom alla samhällsområden.6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskananvänds och utvecklas.

De nationella minoritetsspråken. Anders Piltz: Språkmakt blir maktspråk. Ord har inga orubbliga betydelser.

Anders Piltz: Språkmakt blir maktspråk

De laddas med den innebörd vi ger dem när vi använder dem. Ibland måste nya ord uppfinnas för nya ting och tankar. När kristendomen introducerades i Skandinavien för tusen år sedan lanserades nyord som dygd, samvete, frestelse, medlidande, barmhärtighet, ödmjukhet, tålamod och förlåtelse. Så talar kungafamiljen – avslöjande om språk. Pappa lät inte som pappa när han pratade med min gamla farmor i telefon.

Så talar kungafamiljen – avslöjande om språk

Kronolekt

Sociolekt. Svordomar. Dialekt. Sexolekt. Slangord / Nyord. Så ser framtidens språk ut. Inte sedan 1906 har Sverige genomdrivit en stavningsreform. ”Stafningsukasen”, som den kallades, innebar att man förenklade stavningen av bokstäverna ”v” och ”t” i det svenska språket och därmed var den så kallade ”gammalstavningen” på väg bort.

Så ser framtidens språk ut

Någon snarlik reform har vi inte att vänta inom någon nära framtid, tror Susanna Karlsson, språkvetare på Språkrådet. – Nej, vi fokuserar på andra typer av reformer i dag. Universitetslarm: Studenterna för dåliga på svenska. Värsta språket. Tidningen i en ordklass för sig. Institutet för språk och folkminnen - Institutet för språk och folkminnen. Bråkar på dari, äter godis på svenska. Klockan är fyra på eftermiddagen, och veckans modersmålsundervisning i dari har just startat.

Bråkar på dari, äter godis på svenska

Läraren Qudos Shaur välkomnar eleverna in i klassrummet, som kommer från olika skolor i Lund. Eleverna här pratar svenska lika naturligt som dari, som är det största språket i Afghanistan. Idag ska eleverna lära sig skriva beskrivande texter. Blandar språk Att ha tillgång till två modersmål gör att de lättare kan byta språk vid behov, intygar 15-årige David Shaur och 13-åriga Elham Salimi. - När jag inte kan något ord på dari så använder jag det svenska ordet istället. . - Om jag bråkar med mina syskon där hemma så använder jag vissa ord som inte finns på svenska, och då får jag säga på dari istället, säger Elham Salimi.

Pratar olika språk med olika personer Med vem man pratar med vilket språk varierar helt beroende på familj. . - Jag pratar dari med mina föräldrar.