background preloader

Skolämnen

Facebook Twitter

Socrative Garden | Growing 21st Century Skills. Wordle - Beautiful Word Clouds. Läroplanen som ordmoln. Hela läroplanen för grundskolan i en enda bild: När LGR-11 var ny gjorde jag ordmoln av olika skolämnen för att visualisera vad som faktiskt står i läroplanen. De är ett bra diskussionsunderlag i kollegiet.

Vad står det egentligen i läroplanen om de ämnen som du undervisar i? Nedan hittar du de olika ordmolnen i alfabetisk ordning. De är skapade m h a Wordle. Bild: Biologi: Engelska: Fysik: Geografi: Historia: Hem- och konsumentkunskap: Idrott och hälsa: Kemi: Matematik: Moderna språk: Musik: Religion: Samhällskunskap: Slöjd: Svenska: Teknik: Länk till del 4 i serien IKT i skolan där jag tipsar om andra verktyg för att skapa ordmoln. Common Mythconceptions - World's Most Contagious Falsehoods.

PE

Matematik. Terra Scaniae. Ninas Språkrum. Bild och konst. Tidning på nätet. National Geographic Young Explorer (Student Magazine) - April 2013. JeopardyLabs - Online Jeopardy Template. Nyheter & fakta - forskning.se. SO. NO.

Språk

The Secret Door - Step Through To The Unknown… | Safestyle UK.