background preloader

Samhällskunskap

Facebook Twitter

Samhällskunskap spel. Samhällskunskap handlar om statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med denna kunskap kan svåra samhällsfrågor förstås och förklaras så spela våra samhällskunskapsspel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Samhällskunskap. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Svenska landskap - Norrland Årskurs 4 - Årskurs 9 Spelet tränar: Landskap Norrland Sverige Här får du träna på de olika landskapen i Norrland. Ekonomi (privatekonomi) Årskurs 4 - Årskurs 6 Spelet tränar: inkomst utgift budget bidrag Detta är ett spel som över eleven i ekonomiska begrepp inom privatekonomi.

Demokrati eller diktatur? Spelet tränar: begrepp demokrati diktatur Sortera påståendena under kategorin demokrati eller diktatur. Ekonomibegrepp Välj rätt ord till rätt förklaring. Svenska landskap - Svealand Spelet tränar: Landskap Svealand Sverige Valet 2014 Ekonomi. Pedagogiskt paket kring näthat. Näthat tar varken rast eller helg Skolan har ett stort ansvar, eftersom kränkningarna ofta pågår både under skoltid och på fritiden. Väck diskussion och medvetenhet i klassrummet med hjälp av övningarna i vårt pedagogiska paket.

No hate: No Hate i skolan Fem korta övningar kopplade till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag. Eleverna får göra värderingsövningar, lyssna på poddar, analysera fallexempel och diskutera utifrån de förberedda frågorna. Högstadiet och gymnasiet. Statens medieråd: Mobbning och kränkningar på nätet Faktatext på MIK-rummet kompletterat med reflektionsfrågor, lektionstips och fördjupningsmaterial. No hate: Vad gäller juridiskt på nätet? Poddar (fem till femton minuter långa) som beskriver de lagar som gäller kränkningar på nätet. No hate: Metodmaterial – vad gäller juridiskt på nätet? Ett metodmaterial med diskussions- och faktafrågor till var och en av de nio No hate-poddarna om juridik. MUCF: Hat på nätet – vad får du inte skriva på internet? MUCF: Ses offline? Labour in a Single Shot | Films.

No Hate Speech Movement. Skolwebben.org. This country is | Identify Countries on the Map. Romernas Historia.

Ekonomi

Lag och rätt. Nyheter. Konsumtion. Jämställdhet. Necessity as the mother of invention: Photos of unexpected homes. Iwan Baan is not as interested in what architects build as he is in the beautiful ways that people appropriate the spaces once the planners are gone. In his TED Talk, Baan — whose breathtaking image of lower Manhattan after Hurricane Sandy hangs on at least one of our walls — shows incredible images from communities thriving in ways that seem quite opposite to the uniformity of suburbs. First, Baan takes us to Chandigarh, India, where people inhabit buildings created by modernist architects Le Corbusier in very different ways than expected. Then, Baan takes us to Caracas, Venezuela, where an abandoned 45-story building has become a miniature city. From there, Baan takes us to a Nigerian slum built on water, to a community in Cairo thriving amid recycling heaps, and to an underground village in China.

Baan’s talk will have you marveling at human ingenuity. With no lifts or escalators, the tower is essentially a forty-five-story walk up. In Makoko, forced evictions are a daily reality. Film om att Skapa klipp ur program + hur; Söka på UR. Mediekompass för lärare. Regeringens publikationer. Kolla källans wiki - home. Internet och källkritik.

Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägandenkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Webbsidor UR Är det sant?

Fler tips. 40 Maps That Will Help You Make Sense of the World. If you’re a visual learner like myself, then you know maps, charts and infographics can really help bring data and information to life. Maps can make a point resonate with readers and this collection aims to do just that. Hopefully some of these maps will surprise you and you’ll learn something new. A few are important to know, some interpret and display data in a beautiful or creative way, and a few may even make you chuckle or shake your head.

If you enjoy this collection of maps, the Sifter highly recommends the r/MapPorn sub reddit. 1. 2. 3. 4. Pangea was a supercontinent that existed during the late Paleozoic and early Mesozoic eras, forming about 300 million years ago. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 39. 40.

*Bonus* World Map Tattoo with Countries Visited Coloured. Föreningen för Lärare i Samhällkunskap. Breathingearth - CO2, birth & death rates by country, simulated real-time. Games. Transportation Simulator Game. Start - riksdagen.se. Huvudsidan - Globalis.se. The World Factbook.

People from nearly every country share information with CIA, and new individuals contact us daily. If you have information you think might interest CIA due to our foreign intelligence collection mission, there are many ways to reach us. If you know of an imminent threat to a location inside the U.S., immediately contact your local law enforcement or FBI Field Office. For threats outside the U.S., contact CIA or go to a U.S. Embassy or Consulate and ask for the information to be passed to a U.S. official. Please know, CIA does not engage in law enforcement. In addition to the options below, individuals contact CIA in a variety of creative ways. The best method depends on your personal situation. If you feel it is safe, consider providing these details with your submission: We cannot guarantee a response to every message.

Internet: Send a message here. Mail: Inside the U.S., send mail to the following address: Central Intelligence Agency Office of Public Affairs Washington, D.C. 20505. Startsida - Statistiska centralbyrån. Mediekompass för lärare. Skolmaterial. Ekonomifakta har tagit fram ett antal skolmaterial som lämpar sig främst till nionde klass och gymnasiet. Här finns lektionsmaterial om varför ekonomin beter sig som den gör.

Du kan också ladda ner en skrift som diskuterar hur det samhällsekonomiska kretsloppet hänger ihop. Detta går också att kombinera med Ekonomiprojektet som är ett fördjupningsmaterial. Har du lite tid över, eller vill ha ett roligt mellanspel under samhälls- eller ekonomilektionerna, rekommenderar vi Ekonomi-Jeopardy! Ekonomiprojektet Ekonomiprojektet är ett fördjupningsmaterial som kan användas som ett komplement till lärar- undervisningen i samhällskunskap och samhälls- ekonomi. Ekonomiprojektet Ekonomiprojektet - ladda hem Varför beter sig ekonomin som en berg- och dalbana? Här kan du ladda ner en pedagogisk PowerPoint-presentation om varför konjunkturen beter sig som en berg- och dalbana. Ekonomifaktas bildspel om konjunkturen (ppt) Manus till bildspelet Stolpar till bildspelet Samhällsekonomi – så skapas vår välfärd. World.