background preloader

Lärande

Facebook Twitter

Isbergsillusionen. CreatingMinds - tools, techniques, methods, quotes and quotations on all matters creative. Skolan bör ha fler test – men inte för bedömning utan för inlärning. Att använda test vid inlärning är mycket effektivt.

Skolan bör ha fler test – men inte för bedömning utan för inlärning

Det visar Carola Wiklund-Hörnqvist i sin avhandling och via magnetröntgen förklarar hon också varför. Varför blev du intresserad av ämnet? Prata pedagogik! - Kvartssamtal.se. CreatingMinds - tools, techniques, methods, quotes and quotations on all matters creative. TPACK iPad Project In Schools (TIPS) iPads are an excellent way to provide individualized learning materials and re-inforcement for students with a wide range of learning abilities.

TPACK iPad Project In Schools (TIPS)

Differentiating Instruction The iPads provide a way for teachers to provide each learner with activities suited to their learning needs.Teachers can use Dropbox to send documents and links to individual students’ folders, which contain their individualized learning materials.They can also be used to provide extension activities for students who need higher-order thinking challenges. These can take the form of webquests, quizzes and polling (Socrative), treasure hunts with QR Codes (QRafter), and geocaching. Scaffolding Learning iPads can be used to scaffold learning for students who need additional support. Sensory Learning Supporting Learning Students who need support taking notes will find “AudioNote” useful. Supporting Communication There are a wide selection of apps, eg. Sunni Brown: Doodlers, unite!

Lärare lär

First Day of School? Here’s How to Get Students Thinking. As a social studies high school teacher, I faced over 25 years of the first day of school.

First Day of School? Here’s How to Get Students Thinking

When I first began teaching, I did usual thing – working through the class list (“do you prefer Patrick, or Pat?) , a dry recitation of the class rules, passing out the textbooks. Blah, blah, blah – think of the message it sent to my students. As my teaching style evolved from the lecture / work sheet model into a more engaged learning environment, I redefined how I wanted to introduce my students to my course. I also came to understand that it was imperative that I get all my students to contribute a few comments to the class during those first few days. So I didn't waste the opening week of school introducing the course – my students solved murder mysteries.

Om_textsamtal.pdf. Growth mindset.

Kloka människor

Formativ bedömning. Elevinflytande. R-12-05-langsiktiga-effekter-av-mindre-klasser.pdf. Elevstöd. Storyline. Under en storyline skapar elever och lärare en berättelse tillsammans i klassrummet.

Storyline

Eleverna engageras i skapandet av karaktärer och platsen där berättelsen försigår. De ställs inför problem som de får lösa tillsammans i grupp. Elevernas förförståelse är utgångspunkten för deras vidare arbete. Temats innehållLäs Ylva Lundins artikel Storyline i korthet och lyssna på hennes föreläsning om Storyline. Exempel: Alignmentplanering. Inlägg av Ylva Pettersson. Man startade ett pilotprojekt med 1:1 på den skola där jag arbetar år 2007.

Inlägg av Ylva Pettersson

Vi fick då elevdatorer till det estetiska programmet, och ganska fria tyglar att avgöra hur vi ville arbeta med dem. Det var bra, eftersom det tvingade oss att bli kreativa och samtala kring metodik. Det fanns också nackdelar med att vara så tidigt ute, och först på skolan. Vi fick lägga mycket tid på att göra egna misstag när det fanns så få att lära av. Jag hade länge varit bekymrad över elevernas läsförmåga, eller brist på sådan. Professor Caroline Liberg, chef för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, tar upp just detta problem i samband med sin forskning: Men idag är det ett stort, svart hål efter kodknäckarfasen.

När eleverna fick varsin dator började vi fundera på om detta kunde vara ett verktyg för att låta eleverna bli just ”aktiva deltagare i skapandet av den kunskap som ligger dold i böckerna”. Eleverna har skapat artiklar på Wikipedia, fotat och filmat åt Wikimedia Commons. Tips om aktiviteter. Undersökande arbete. Många skolor och lärare väljer att låta sina elever göra undersökningar antingen på den egna skolan eller i det omgivande samhället.

Undersökande arbete

Från mindre arbeten i lägre åldrar till projektarbete i gymnasieskolan. Att hitta flexibla lösningar för att få elever att utifrån problem och egna frågor ta reda på och fundera kring olika områden är innehållet i det här temat. Temats innehållI Det öppna lärorummet beskriver Rigmor Lindö och Anette Eliasson sju olika faser i kunskapsprocessen som kan vara till hjälp för lärare som vill låta eleverna arbeta mer undersökande.

I Cecilia Waerns artikel På jakt efter en teori beskriver hon vilka känslor informationssökningen kan väcka hos elever och att dessa känslor ibland hindrar dem i processen. Thomas Samuelssons artikel Processtöd i projektarbetet beskriver hur han arbetat med webbstöd för att handleda sina elever i deras projektarbete. Lars-Erik Nilsson från Högskolan i Kristianstad diskuterar innebörden av ett mer Flexibelt lärande. Dokumentationsverktyg - The big 5. 10 Note Taking Tips for The 21st Century Teachers. January 11, 2014 I am presently reading a book entitled " Orality and Literacy" by Walter Ong in which Ong provides an insightful analysis of the two concepts: oral cultures and literate ( both chirographic, typographic, and later on electronic ) cultures.

10 Note Taking Tips for The 21st Century Teachers

Ong argues that oral cultures were not able to develop logical and conceptual thought and that their thinking was purely operational and situational. Without a written language to store and save knowledge , there was no referential data for others to reflect and build on. Even for recollections, oral people drew on the heavy use of rhythmic patterns :