background preloader

Skrivundervisning

Facebook Twitter

Precis som jag! – Några råd till mitt 15 åriga jag. Vi arbetar just nu med acceptans och lika värde.

Precis som jag! – Några råd till mitt 15 åriga jag

Vi har titta på några klipp av Tänkt till – Melanin. Ett moment i det området är att lyssna på råd från artister som de önskade att de hade fått när de var tonåringar. Ni kommer sedan få en skrivuppgift som bygger på dessa klipp. Texttyper i svenska. Tips till dig som vill utveckla ditt skrivande. Be a better writer in 15 minutes: 4 TED-Ed lessons on grammar and word choice. There’s no denying it — the English language can be mighty tricky.

Be a better writer in 15 minutes: 4 TED-Ed lessons on grammar and word choice

When writing a paper, a novel or even an e-mail, you might look at a sentence you just wrote and think, “Is that comma supposed to be there?” Or “Is that really the best word to use?” Fear not! TED-Ed has put together a list of four of our favorite grammar and language lessons to get your next piece of writing in tip-top shape. First, let’s look at the often-confusing comma. What about the Oxford comma? METAkognitiva uppgifter att göra i par och tänka tillsammans så det knakar. #meta.

Hur bygger man meningar som vibrerar av energi och som låter som musik? Så här kan man förklara det #exempelatthärma. The Danger of a Single Story. Hur uppfattar vi människor från andra länder, städer, områden, intressesfärer och med annan etnicitet, religion och sexualitet utan att egentligen ha en aning om hur de är?

The Danger of a Single Story

Här en film som illustrerar vad ”förutfattade meningar” är: Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk. När eleverna ska skriva eget arbete eller rapporter ingår det att återge andras tankar och idéer i en sammanställning som kan vara ett referat.

Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk

Just denna aspekt att återge någons åsikter finns också ofta prövat i de nationella proven i svenska där eleverna ska beskriva och förklara vad någon tycker på skrivdelen utifrån häftet de läst till läsförståelsen. När de återger ska eleverna använda ett ämnesrelaterat språk. Eleverna ska uppge källan och använda referatmarkörer när de återger personens tankar och för texten framåt med ett ämnesrelaterat språk. Detta är inte helt lätt och en konst vi måste visa eleverna. Jag tänkte visa hur jag gör och kanske någon har nytta av det innan terminen är slut och för att få fram delar av kunskapskravet nedan.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. (Svenska/Sva åk9, Lgr11) Vilka källor? Sambandsord – Poster by Annika Sjödahl. Argumenterande text i fem stycken - ett exempel. Argumenterande text i fem stycken. Att ge stöd för skrivandet till NP via flipp! Tips inför skrivandet! När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först.

Tips inför skrivandet!

Det är första steget innan du börjar skriva. Minilektioner. Jag har vid flera tillfällen testat upplägget att begränsa tiden rejält till olika typer av uppgifter (bland annat i Den knäppa lektionen om tandborsten).

Minilektioner

Ibland kan tanken med en väl tilltagen tid, som är att eleven ska ges mycket tid att fundera, formulera sig och uttrycka det, få motsatt effekt på resultatet. Jag upplever att en del elever inte riktigt ”kommer igång” och använder enbart en liten del av lektionstiden till det faktiska tänkandet och skrivandet. Eleverna får vanligtvis generöst med tid för att läsa, tänka, samtala och skriva. Såklart. En del elever blir stressade av att prestera under tidspress, vilket gör att det är viktigt hur lektionsidén presenteras. Sv 1 - litteraturtema: arbete. Input%20Kapitel%203%20Ord%20och%20begrepp%20Sambandsord NY.

Verktygslåda för svenskelever. Min duktiga högstadiekollega Annika Sjödahl i Enköping har ett intresse som jag delar, att konkretisera uppgifter för eleverna med hjälp av mallar och stöttning för att förstå genrer och begrepp.

Verktygslåda för svenskelever

I ett tidigare inlägg, till exempel detta, har jag skrivit om hur jag arbetar med mallar, och faktum är att jag kommit att utveckla detta arbetssätt alltmer, utan att tänka på hur det började. Dystopisk mininovell – en lektionsidé. Mina åttor har precis läst ut Fahrenheit 451.

Dystopisk mininovell – en lektionsidé

Vi har diskuterat både text och innehåll ingående med många intressanta infallsvinklar. Dystopin är en genré som många känner väl till tack vare moderna succéer som Hungergames och Divergent. Nu är det hög tid för 8A att skapa egna dystopier. Några enkla tips innan eleverna sätter igång: Handlingen ska utspela sig under kort tidFå karaktärerSlutet ska ”ringa efter” novellens slutLägg mycket tid på rubriken (skriv den sist) Koll på språket - Svenska NaTe. När du skriver texter finns det vissa regler och tips som är bra att känna till och använda dig av.

Koll på språket - Svenska NaTe

Följer du reglerna kan dina läsare koncentrera sig på innehållet och inte fastna på din texts utseende. På den här sidan får du koll på grundläggande språkliga regler. Styckeindelning. Som invandrare söker jag mig till mina landsmän - Helsingborgs Dagblad. Annorlunda är inte dåligt på något vis, men det som är bekant kan vara tryggt och skönt också.

Som invandrare söker jag mig till mina landsmän - Helsingborgs Dagblad

Därför blir jag upprörd när jag hör hur det pratas om att invandrare ska assimileras! Ordet har nyligen nämnts av politiker i Sverige, men det är också ett ord som många egentligen syftar på när de talar om integration. Med integration menas ett sammanförande, ett skapande av en helhet av delar, medan assimilation å andra sidan betyder att helt införlivas med något annat. Synonymer, antonymer och möjligheten att nyansera språket! Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Att stötta skrivandet istället för att förenkla nivån ”Tänk dig att du som ambitiös ämneslärare märker att elever kan ditt ämne men stupar på språket. Du sänker därför nivån och förenklar språk och undervisning, men får reda på att det är fel väg att gå. Lösningen säger man istället är ett språkutvecklande arbetssätt, men hur går sådant till?

Vi har sammanfört en NO-lärare med en svenska som andraspråkslärare. Och frågan är – kan en ämneslärare få elever att lyckas bättre – bara genom att jobba med språket?” Detta är inledningsorden till ett av programmen (”Stötta skrivande”) i UR:s programserie Språket bär kunskapen, som jag verkligen rekommenderar. Jenny på Wendes: Mallar och instruktioner.

Genrer/texttyper. Om att utveckla elevers språk och skrivande i kursen Svenska 2 – så här gör j... Hej på er! Utmaningar i klassrummet. Mallar och instruktioner. Exempeltext för Svenska 3 med relevanta slutsatser om språklig förändring. De formuleringar som belyser A-kravet om "relevanta slutsatser om språklig förändring" är markerade med fetstil. När jag var liten åt jag frukost på morgonen, lunch mitt på dagen och middag på kvällen.

Varför måltiderna hette som de gjorde funderade jag överhuvudtaget inte på. Om att ”få alla med på tåget” och att komma igång med att skriva debattartike... I veckan fortsatte jag arbetet med debattartikeln i min tvåa, och denna gång hade vi med min skolas mått mätt en riktigt kort lektion, “bara” 70 minuter. ”Läxan” till detta pass var att lyssna på en flipp om debattartikeln som genre. Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier. Idag hade jag en lektion i Svenska 2 med min samhällstvåa där vi hade de sista fyrtio minuterna på slutet till att komma igång med vårt nästa område, nämligen att skriva debattartikel.

Eleverna hade tidigare på lektionen lyssnat på varandras utredande tal så jag ville göra något kreativt där de fick engagera sig och samtidigt använda och fördjupa sina lässtrategier. Mallar och instruktioner.

Debattartiklar

Att läsa och bedöma texter i digitala portföljer. I det här inlägget tänkte jag berätta om hur jag gör när jag “rättar” numera. Jag arbetar i Google Apps för fjärde året i rad, och mina elever i svenska skapar egna portföljer i början av höstterminen, och i dessa samlar de allt sitt skrivande under året, både anteckningar, svar på uppgifter, större skrivuppgifter och reflektioner kring det egna lärandet. I dessa portföljer skriver jag också kommentarer till eleverna och ger framåtsyftande respons.

Referat av filmrecensioner. Mot ett akademiskt skrivande - gemensamma språkövningar i Svenska 2. Skrivmall för utredande text. Skrivundervisning i Svenska 2 - tankar och konkreta exempel. Tankar om skrivundervisning.

PM - Svenska 3

Det obotliga verbala viruset. Min mamma brukar säga att om jag svär för ofta så försvinner kraften – orden blir nötta och kantstötta av att upprepas. Jag hör vad hon säger, men fortsätter ändå att språkligt svavelosa. Sanoma Utbildning : Övningsmästaren. Myndigheternas skrivregler - Institutet för språk och folkminnen. Malinsklipp de och dem... Be a better writer in 15 minutes: 4 TED-Ed lessons on grammar and word choice. Lektionstips: referatskrivning. Att referera, sortera, värdera och granska fakta, för att sedan skriva ett referat är viktiga förmågor såväl i svenskämnena som i so- och no-ämnena på grundskolan såväl som i gymnasiet.Referattekniken, som går ut på redogöra för andras tankar och idéer med egna ord i egen text, finner man inte bara i enskilda referat utan ingår även i vetenskapliga rapporter som våra elever börjar öva sig på att skriva redan i grundskolan.