background preloader

Läsförståelse

Facebook Twitter

Några enkla strategier att ta till för att fördjupa sin läsning. Ibland får jag frågan hur man enkelt kan hjälpa eleverna att komma djupare in i texten men också hur man kan hjälpa dem reflektera över det de läser.

Några enkla strategier att ta till för att fördjupa sin läsning

Jag brukar då bjuda på två tips och dessa tänkte jag också dela med mig av här. Det första tipset handlar om hur du kan få eleverna att veta vad det är de ska fokusera på i en text. Läser en elev en lärobokstext i exempelvis historia kan det vara en god hjälp att göra om de olika rubrikerna till frågor. Läsförståelse: Aktiv läsning - UR Skola. Läscirkel. Vad är sakprosa? Klass 8, Navets skola, Örebro. Hur kan vi lärare synliggöra för eleverna vad de ska göra egentligen? Textsamtal i en so-klass. Språkutveckling AGVF.pdf. Målet är att alla elever ska lyckas.

Språkutveckling AGVF.pdf

Det betyder att eleverna, genom språkligt stöd, ska utvecklas så långt som möjligt. En sådan språkut- vecklande undervisning har: » Höga förväntningar på eleven » Tydliga kunskapsmål och språkliga mål » En rik och varierad kontext. Lässtrategier i ett kollegialt lärande. Läs högt och samtala! Sedan tidigare har forskning fört fram att vuxnas högläsning för barn stimulerar och utvecklar små barns språkliga förmåga men också den allmänt kognitiva utvecklingen.

Läs högt och samtala!

Högläsning leder till avläsbara förändringar i hjärnan. Svenska forskare som Mats Myrberg, Ingvar Lundberg och Karin Taube har så länge jag minns understrukit vikten av högläsning från den allra första början. Vi har det svenska forskningsprojektet SPRINT som studerar just betydelsen av interaktionen föräldrar-barn för barnens språkliga utveckling under perioden 18 mån-åk 1. Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag.

Lässtrategier - exempel från klassrummet!

Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier. Varje tillfälle var 40 minuter. På gång i läsandets värld - Läsambassadören. 1438934880Publicerad 07.08.2015 kl. 11:08.

På gång i läsandets värld - Läsambassadören

Därför är läroboken så svår att förstå. Språkutvecklande arbete. Startsidan - Läsambassadören. IdékartotekCitatsamlingOrdförrådOrdkonst Den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman lasambassadoren(at)sydkusten.fi.

Startsidan - Läsambassadören

Läslyftet. - Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor- Sätt ditt eget lärande i fokus- Pröva aktiviteter direkt i undervisningen Det här är Läslyftet.

Läslyftet

Grav språkstörning: Att undervisa i läsförståelse. Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning. Skönlitteraturen och samhället Som jag har skrivit om i tidigare inlägg så läser en av mina klasser i årskurs två på samhällsprogrammet just nu Thérèse Raquin eller Den unge Werthers lidanden.

Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning

Nu har vi kommit ganska långt i romanerna och som avslutande uppgifter ska eleverna längre fram dels delta i ett boksamtal, dels hålla ett försvarstal (”En författares försvar”) där de ikläder sig rollen av författaren och skriver och framför ett tal där de försvarar sitt verk och sitt syfte inför en kritisk samtida publik. Inför uppgifterna är det inte bara viktigt att eleverna läser romanen utan också förstår romanens plats i litteraturhistorien. I det centrala innehållet i kursen Svenska 2 står det att kursen ska behandla… ”relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.”

Actively Learn - läsverktyg på webben! Mallar och instruktioner. Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg. För den som vill fördjupa sig mer i läsloggar så kan jag rekommendera Gunilla Molloys artikel som du hittar i Läslyftets Läs- och skrivportal.

Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg

Artikeln heter Läsloggen – ett tankeredskap. Här får du en dos teori och en dos praktiska exempel. Vägledd läsning – jag provar mig fram. Parallellt med att jag provar cirkelmodellen för första gången den här terminen, undersöker jag och testar mig fram med den undervisningsform som kallas vägledd läsning.

Vägledd läsning – jag provar mig fram

Jag har ända sedan jag såg Anne-Marie Körling (filmen går tyvärr inte att få tag på på nätet) ha vägledd läsning med en grupp elever, varit nyfiken på att prova detta arbetssätt. Och eftersom mina 3:or och 4:or inte har slöjd tillsammans detta läsår, har jag fått en en möjlighet att arbeta med varje grupp var för sig, en gång i veckan i ca 80 minuter. I boken ”Kiwimetoden” skriver Anne-Marie Körling om vägledd läsning. Undervisning i svenska och psykologi på gymnasiet: Lässtrategier i kursen Svenska 2. De elever jag undervisar i Svenska 2 har i ettan på olika sätt och i olika situationer bekantat sig med de olika lässtrategierna. Trots detta tycker jag inte att eleverna behärskar dem självständigt i alla sammanhang, och i takt med att texterna blir svårare behövs också mer stöttning och modellering. Att eleverna i dessa klasser håller på att ta ett stort kliv framåt i sin läsutveckling var något som jag skrev om i förra inlägget.

Vi har dels arbetat med svårare faktatext i Svenska 2, dels läst antingen Candide av Voltaire eller Dvärgen av Pär Lagerkvist. Både skönlitteraturen och faktatexterna blir mer utmanande i tvåan och jag vet att många även har svårt för de ämnesspecifika texterna i till exempel Psykologi 2a, som jag själv undervisar i.

Jag tyckte helt enkelt att det behövdes en lektion då vi kunde prova, diskutera och lyfta fram strategierna lite mer intensivt. Goda, självständiga läsare. Respektive svaga, osjälvständiga läsare!? Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas.

Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare. Läser vi mer så flyter läsningen lättare, bättre och med mindre ansträngning. Lasning_ger_oss_vingar.pdf. Läsmuskler. En viktig del i fysisk träning är koordination, att till exempel hålla koll på både armar och ben samtidigt. Och det är svårt! Man måste liksom tänka på många saker på en gång, i alla fall om man vill klara lite svårare rörelser. Precis så är det med läsningen också, faktiskt. Man måste koordinera sin läsning av texten med tankar om den, det vill säga man måste samtidigt läsa texten och tänka om den.

Och det kan man förstås träna! Goda-självständiga-läsare_140819.jpg (JPEG Image, 605 × 683 pixels) Lässtrategier från fyra modeller. 15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla. Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Vad säger då detta mig? Jo, att det finns många sätt att presentera och/eller kategorisera strategierna både som överordnade och underordnade kategorier. Textkopplingar. Min läsning – Språkmakargatan. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Om läsning - Karolinska skolan. Students Annotating Text. At our school, we really push students to get comfortable and familiar with the idea of annotating academic text that they’re reading.

That’s just one of several reasons why we don’t use standard textbooks much in our English classes, and instead use copied units from Pebble Creek Labs, the Write Institute, or ones developed by local universities. And we always have a lot of post-it notes on hand for when we aren’t using consumables. We encourage students to read text with a pen or highlighter in their hands. This is why I’m really big on web apps that let you annotate webpages (see Best Applications For Annotating Websites). This kind of annotation habit is a reminder and strategy for students to interact more meaningfully with the text, and makes follow-up work so much easier (unit projects, studying for tests, etc.). Of course, in this kind of situation, students might also respond in the way they believe the teacher wants them to, but I was pleased to see most of their answers.

Mosaic Listserve Tools. Undervisa lässtrategier by Cecilia Lind on Prezi. Ankomsten sigtuna 21 mars 14. ABC. Att bedöma läsförståelse. Det finns inga test som kan bedöma läsförståelse utan det är pedagogen som är det bästa bedömningsverktyget (Westlund) Det är genom textsamtalen som man får syn på elevernas kunskapsutveckling (Liberg) Ett medvetet strukturerat arbete med läsförståelsestrategier gör att eleverna får verktyg att ta sig in i texter och förstå det de läser.

Dessa verktyg använder vi både i textsamtalen i grupp, i par och enskilt. Bokcirkel med åk 2 - Två pedagoger - ett klassrum. Lektionsförslag: Skriv in dig mellan olika stycken och allt vad som krävs för... 120351_framgngsrika-lsare-i-alla-mnen-130419.pdf. Att förstå att man inte förstår. Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Tuben   CORI 2. Tuben   CORI 1. En PT i läsning. 11. Att undervisa i läsförståelse. Reading RtI. "Läsförståelsestrategier får inte bli en receptbok". BFransson_handledning.pdf.

”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättrasLærer: Læsning er ikke en alene-ting. En läsupplevelse på 90 sekunder.