background preloader

IKT

Facebook Twitter

Digitala verktyg. Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser.

Digitala verktyg

Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för planering, flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Desktop Timeline Software for Mac OSX, Windows and ChromeBooks. Whiteboard online - ett användbart verktyg.

Via Patricia Diaz fb-sida Språk & IKT har jag fått ett tips på ett nytt webbaserat verktyg som gör mig väldigt entusiastisk och jag är ivrig att prova det i klassrummet så snart som möjligt.

whiteboard online - ett användbart verktyg

(Ska berätta när det har skett.) Verktyget är ett online whiteboard-klassrum och det är mycket enkelt att använda, fungerar på alla moderna plattformar (surfplattor, smarta mobiler, datorer) och är gratis. Det går ut på att läraren snabbt och enkelt öppnar ett online "klassrum" på whiteboard.fi och eleverna ansluter sig med hjälp av en enkel kod som de kan se på tavlan.

Varje elev har då en egen whiteboard att skriva på och läraren ser alla elevers whitebords samtidigt på sin enhet. Läraren ställer en fråga, eleverna skriver svaret på sina tavlor och läraren ser svaren poppa upp på sin skärm i realtid. I filmen här nedan kan du se hur whiteboard.fi fungerar. Sambandsord – Poster by Annika Sjödahl. Become a Google Slides Artist With These 7 Tricks - The Gooru. If there’s one conclusion you’ll reach after reading this article, it’s that Google Slides has some tricks up its sleeve.

Become a Google Slides Artist With These 7 Tricks - The Gooru

Jenny Lee is a graphic designer at BetterCloud and the artist behind the 2016 State of Cloud IT presentation. She shared her top tricks in Google Slides that she used while building the 2016 State of Cloud IT presentation. More than 35,000 people have viewed the presentation in SlideShare, which has proven to be a successful method to share a comprehensive slide presentation. From keyboard shortcuts, to masking images, Google Slides has an impressive set of tools for all end users to learn to become a Google Slides artist. 1.

Logo Design and Name Generator. Digitala verktyg – supertips. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här).

Digitala verktyg – supertips

Men för många är vägen dit fylld av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig verktygen är just nu alldeles för stor. Därför blir det oftast ingenting. En sätt att göra berget lite lägre är att introducera enklare digitala verkyg regelbundet, till exempel med ett tips i månaden. Då hinner alla testa tipset och kan delge varandra erfarenheter. Bokmärken skapar struktur. Skapa klipp från UR:s program. Litteraturblogga med dina elever. Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode! När ens favoritverktyg får uppdateringar som gör att man får det stora leendet och förbannar att terminen snart är slut, då är det bra!

Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode!

Två verktyg som jag måste skriva om är; Mentimeter och Kahoot. Vi börjar med Mentimeters uppdatering; Nu är alla olika alternativen, för att svara på, gratis! Tidigare var det multiple choice och open ended som gick att använda gratis, men nu kan man även använda de andra; scales, 100 points, dual axis och who will win. Iiiiiiihhh! Och nu till den bästa uppdateringen; Photos For Class - The quick and safe way to find and cite images for class! Educational Technology and Mobile Learning: A Step by Step Guide to Creating ... February, 2014 Since I posted about the " 20 online museums for teachers and students " I received several emails with links, apps, tools and more tips related to educational virtual field trips.

Educational Technology and Mobile Learning: A Step by Step Guide to Creating ...

One of the links I got included this wonderful guide I am sharing with you below created by Silvia Rosenthal from Langwitches. The guide is about how to frame a virtual field trip using Google Earth. Being able to frame your field trip enables you to take your students into an education virtual learning trip in which they will engage in authentic and experiential learning. Silvia used Tour of Jacksonville, Florida as an example of the virtual field trip you can create for your students. She also integrated some curriculum activities that go parallel with this virtual trip.

Google docs som formativt redskap. Utifrån mitt eget arbete med en formativ arbetsprocess har jag jobbat en hel del med Google docs.

Google docs som formativt redskap

Min egen uppfattning är att en av de mer centrala delarna av den processen är den ständiga återkopplingen till eleven om var den är och hur den ska ta sig vidare. Ett av de främsta verktygen för att få denna process att fungera är Google docs. Poängen med detta är flera. En mycket god anledning att använda det först och främst är en gratis ordbehandlare (i den mån man verkligen kan anse att Google står för gratis produkter, men det är en annan fråga). För det andra är det enkelt och smidigt på det vis att det inte kräver ett dokument som hela tiden sparas och e-postas mellan olika användare utan är ett verktyg som gör att flera användare kan använda samma dokument och som sparas i molnet och på så vis försvinner inget arbete. När det kommer till feedback finns det, som ett tillägg till Google docs, ytterligare en möjlighet att utvidga återkopplingen till eleven. 6 Alternative Ways To Use Kahoot! in the Classroom, and Beyond - Kahoot! Forums.

A game of Kahoot!

6 Alternative Ways To Use Kahoot! in the Classroom, and Beyond - Kahoot! Forums

Is typically initiated by educators as a way to gain rich insights about their classroom, through formative assessment or reviews. IVONA Text-to-Speech. Online voice recorder. UPDATE: 36 Digital Formative Assessment Tools for the Classroom. If you’ve followed our blog here at Teach Learn Grow, you know that we’re a huge proponent of formative assessment.

UPDATE: 36 Digital Formative Assessment Tools for the Classroom

There is no shortage of formative assessment techniques available to teachers to use in their classroom. They provide teachers the valuable feedback they need to adjust their teaching so student learning moves forward. Canva – Amazingly simple graphic design for blogs, presentations, Facebook co... Understand Creative Commons Licensing With This Chart. UserGuide.pdf.

50 Education Technology Tools Every Teacher Should Know About. #GAFE, Vad kan man använda det till? Igår så tweetade Katarina Lycken Rüter en hel del tankar kring Google Apps For Education, även kallad GAFE.

#GAFE, Vad kan man använda det till?

I skolSverige är det väldigt olika kring hur man kan/får använda detta i sin undervisning. På min skola använder vi GAFE tillsammans med våra elever och har mycket nytta av detta. Använder det själv varje dag, både på jobbet och privat. Då jag tycker att alla borde få använda detta verktyg i sitt arbete tillsammans med eleverna gick jag lite igång på detta. Kahoot! — Kahoot! user guide We’ve created this Kahoot!... Flippfilm inför min föreläsning. I min föreläsning pratar jag mycket om modet att våga prova digitala verktyg i sitt klassrum. För att våga prova och känna sig någorlunda trygg behöver man kunskap om hur man gör. Om man är med i olika Facebookgrupper eller på Twitter är det väldigt lätt att känna sig ensammast i världen och tänka " jag fattar ingenting av vad de pratar om" !

Så kände jag själv i januari när jag skapade mitt Twitterkonto. Men jag tog mod till mig och ställde frågor. Och ställde frågor. Jag har därför gjort en instruktionsfilm till er från absoluta början. Det är bra om ni tittat på filmen innan vi ses.

Digitala verktyg

Instruktioner. Jag gör ofta instruktioner inför utbildningstillfällen och vill gärna dela med mig av dem så att de kanske kan komma till ytterligare nytta. Instruktionerna är alla licensierade under Creative Commons BY-NC-ND även om det inte står nämnt i själva dokumentet. Detta innebär att om du för dem vidare behöver du uppge att jag har skapat dem, du får inte använda dem kommersiellt utan lov och du får inte ändra dem.

Om du vill använda dem utanför det som licensen stipulerar är det bara att du hör av dig. På grund av att webbsajterna som instruktionerna handlar om ändrar sig hela tiden så blir instruktionerna alltjämt inaktuella. Hör gärna av dig med förslag på tillägg eller ändringar. A Guidebook for Social Media in the Classroom.

Google Earth. The New Doctopus & Add-ons Gallery. Mitt Digitala Lyft 2013/14. Chrome Classroom Certification for Teachers. Goobric - infofilm på svenska. Om gClassFolders, Doctopus och Goobric. Tools for Creating Wiki in the Classroom. Didaktikens verktyg. Doctopus - introduktion på svenska. Educational Technology and Mobile Learning: 4 Pinterest Boards Packed Full of... Google drive, Doctopus och Goobric. Parallellt med #Digiskol har jag den här terminen börjat jobba i Google drive tillsammans med mina elever. Som jag skrivit tidigare fick de i början av terminen Cromebooks att arbeta med och vi hade ett par dagar innan fått en dags kompetensutveckling kring GAFE, Google Apps For Education, Det kan ju låta lite, men det var det som behövdes för att komma igång.

Sen måste man ju som alltid pilla och pröva för att hitta finesser som man är ute efter. Den största fördelen med att arbeta i driven är ju att man kan komma åt sina saker från vilken dator som helst. Det var väldigt lätt att få ut dokument till eleverna bara genom att med ett enkelt knapptryck dela det med en hel klass, en hel grupp eller bara några stycken.