background preloader

Fraksarapersson

Facebook Twitter

Sara Persson-lärare för nyanlända elever. Konfbroschyr_gbg_nyast. SVERIGE. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår. För att visualisera dessa clicks and clunks tog läraren små pinnar (ex. glasspinnar) och satte på en symbol. Lärarens modellering skedde under högläsningsstunderna. Strategier för självövervakning och självkorrigering modelleras och lärs ut under lärarens modellering och i minilektioner. Läraren modellerar hur denne med sina självövervaknings-frågor skapar mening av texten.

Självövervaknings-frågorna används för att göra ett clunk till ett click. Cliff-hanger skrev Angelika. Referenser: Skolverket (2016). Språkutveckling handlar om medvetenhet: Fråga om nya ord för dagen. Lyft begreppen, gör orden till de viktiga för dagen, för lektionen. Ämnen tillkommer genom sina begrepp. Språket tillkommer genom orden vi kan berätta med. Fråga eleverna vid dörren innan de går hem, kanske till och med efter varje lektion: - Vilket/vilka ord lärde du dig idag?

Jag gjorde detta efter varje lektion. . - Jag lärde mig ordet ”x” fast jag fattar inte riktigt vad det betyder. Jag förde alltid anteckningar över ord eleverna ville lära sig under dagen. Några ord jag stött på, mött, läst och uttalat idag: tokroligvidsträcktaursprungsbefolkningpitjantjatjara Så kan jag också modella mitt intresse!