background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Sagobabblarna. Böcker att läsa tillsammans! Här kommer några tips på böcker att läsa tillsammans från oss på TioTretton.

Böcker att läsa tillsammans!

Vi har valt berättelser som på olika sätt kan öppna för samtal om sådant som känns viktigt att prata om men kan vara svårt att sätta ord på. Bokpratsspel ny version. Perspektiv på läsning - Barbro Westlund, Stockholms universitet, föreläser om läsförståelse. Att läsa mellan raderna. Cirkelmodellen,%20konferens%20stockholm%202. Cirkelmodellen. Hur kan man använda läsförståelsestrategier på en faktatext?

När det gäller faktatexter handlar det om att koppla på elevernas förkunskaper, att de får berätta vad de vet om det aktuella ämnet och delge varandra sina erfarenheter före vi börjar läsa.

Hur kan man använda läsförståelsestrategier på en faktatext?

Eleverna ska också få möjlighet att berätta vad de tror att de kommer att få veta och varför de tror det. Viktigt när man läser faktatexter är också förmågan att plocka ut det viktigaste i texten genom nyckelord. Syftet: Att träna eleverna att innan läsningen aktivera sina kunskaper och att under läsningen plocka ut viktig information ur texten för att kunna sammanfatta det viktigaste.

Edward Tulanes fantastiska resa. Vägledd läsning – jag provar mig fram. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Bokpratsspel ny version. Perspektiv på läsförståelse - SBI. Hösten 2014 genomförde Stockholms universitet, i samarbete med Svenska barnboksinstitutet, föreläsningsserien Perspektiv på läsförståelse, med forskare och lärare vid Institutionen för språkdidaktik.

Perspektiv på läsförståelse - SBI

Serien ingår även i Svenska barnboksinstitutets föreläsningsserie Tema barns läsning. Wordle Create Page. ReadWriteThink: Student Materials: Comic Creator. Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen.

Tuben   CORI 1. Tuben   CORI 2. Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Det är en sen eftermiddag i slutet av höstterminen och ett tjugotal lärare har samlats i Susanne Kristensens klassrum på Munkhätteskolan för ett sista tillfälle att förkovra sig i och bli inspirerade till att använda sig av RU – reciprok undervisning*.

Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse

RU som också kan kallas för RT- reciprocal teaching handlar om ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Eleverna lär av varandra med läraren som modell. Kurstillfället ligger helt rätt i tiden. Olika typer av lässtrategier. Jag har gjort en film om vad en elev behöver tänka på vid sök- och skumläsning: Gjorde även en seriestrip som en slags sammanfattning av filmen här ovanför.

Olika typer av lässtrategier

Tänker utforska seriestripen och se hur eleverna tar emot den som flippmaterial. Läsfixare för hela slanten. Redan från första skoldagen på vårterminen i tvåan körde vi igång med ny läsläxa.

Läsfixare för hela slanten

Att undervisa i läsförståelse. Skriva sig till läsning. EN LÄSANDE KLASS. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading.

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area

By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Literature? This all makes reading strategies somewhat content area specific. But if you’d like to start with a basic set of strategies, you could do worse than the elegant graphic above from wiki-teacher.com. For related reading, see 50 of the best reading comprehension apps, different ways your school can promote literacy, or how reading in the 21st century is different.

Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Sites/varldslitteratur.se/files/bifogat/BFransson_handledning.pdf. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Börja med att modella: Jag ser … randiga byxor. Jag är också tydlig med att ge eleverna ordet – de får alla säga. Lektioner: En serie bildpromenader. Jag kommer att visa er hur man genomför bildpromenader.

Lektioner: En serie bildpromenader

Bildpromenadens syfte är 1) Att skapa ordförråd. Att ge ordförråd. Att sätta ord på det vi ser. Om mig. Jag tänker att jag är en fjäril mellan praktik och teori! Detta om mig: YRKE OCH YRKESUTÖVNING: Grundskolelärare, föreläsare, författare, krönikör, skolresenär – ja, jag besöker skolor där jag får möjlighet: Kina, Nya Zeeland, Amerika, Sydafrika, Ryssland, England, Sverige, Norge, Italien. Jag har arbetat som grundskollärare, pedagogisk sakkunnig, lärarutbildare, coach. Jag har också arbetat åt Skolinspektionen och granskat hur skolor arbetar med texter. För skolverket skriver jag i Skolverkets blogg För det vidare.