background preloader

SV:7

Facebook Twitter

Dagboken-Ett-romanprojekt1. Honduras – tio år efter orkanen Mitch | Erik Halkjaer, reporter. Det är i dagarna tio år sedan Honduras drabbades av orkanen Mitch, den värsta orkan som drabbat den amerikanska kontinenten på 200 år. Samtidigt har Honduras återigen försatts i katastroftillstånd på grund av kraftiga tropiska regn. Hundratusentals människor i behov av nödhjälp och stora skador på infrastrukturen visar att Honduras fortfarande står dåligt rustat för effekterna av orkaner och stormar. Göteborgs-Posten har återvänt till ett par av de människor som drabbades av Mitch och som långsamt rest sig ur ruinerna. Orkanen Mitch gjorde byn Limón de la Cerca, utanför staden Choluteca i södra Honduras, och bybornas 140 hektar odlingar till en sandöken.

Bonden Santo Catalino Osarto, då 46 år, förlorade allt. Själv hade han flytt byn med sin fru Maria Isadora, då 30 år, och deras fyra barn bara någon dag innan floden Choluteca strömmade in över husen. Nytt liv med hjälp av bistånd I tre år levde byborna i pappkartonghus på lånad mark. Länge omöjligt att odla majs Spåren närmast osynliga Fakta. Alex Dogboy. Den första fråga jag får från unga läsare är alltid, är det sant? Den här boken bygger på långa samtal jag haft med en pojke som levde med sina hundar på gatorna i Honduras huvudstad Tegucigalpa. Jag mötte honom på ett märkligt sätt.

Under hösten 2001 var jag i Honduras som reporter för tidningen Globen. Vårt uppdrag var att bl. a. intervjua gatubarn som bodde på ett speciellt barnhem. Vi hade stor tur. Samtidigt som vi var där blev det premiär på en barnteater. De spelade en pjäs som byggde på den svenska författaren Barbro Lindgrens bok ”Sagan om den lilla farbrorn”. När vi gick ut från föreställningen sade ett av gatubarnen till mig: – Den där pjäsen handlade ju om Nahin Samuel. – Vem är det? – Det vet du väl. Då kom jag ihåg att jag sett ett gatubarn som låg och sov på en trottoar med två hundar sovande tätt intill sig.

Jag började leta efter pojken med hundarna. De andra pojkarna i gänget var trasiga och mycket smutsiga, men pojken som hade två hundar med sig såg ovanligt ren ut. Fakta om gatubarn. 100 miljoner gatubarn Majoriteten av barnen som lever och arbetar på gatan är pojkar och vissa av gatubarnen är inte äldre än fem år. Barnen lever oftast i gäng och söker till exempel skydd under broar, i övergivna hus och på billiga hotell. Det är svårt att säga hur många gatubarn det finns i världen, eftersom många lever i det fördolda och inte finns med i någon statistik. UNICEF uppskattar att det finns omkring 100 miljoner gatubarn. Varför lever barn på gatan? Många av de barn som lever och arbetar på gatan har ingen annanstans att ta vägen.

Krig och naturkatastrofer är andra orsaker till att barn hamnar på gatan. Ett gatubarn är utsatt för många risker Sjukdomar: Brist på näringsrik mat, rent vatten, rena kläder och hygieniska anrättningar gör barnet mottagligt för sjukdomar och infektioner. Droger: Det svåra livet på gatan och den påtagliga bristen på mat gör att många barn börjar använda droger. Droger leder till en ytterligare försämring av barnets hälsa. Saknar utbildning. Språkutveckling med genrepedagogik, IKT och formativt lärande. I ett par veckor har jag och två kollegor arbetat ämnesövergripande kring temat lag och rätt i år 7. Den ena kollegan, som är lärare i so, har på sina lektioner undervisat eleverna hur rättssystemet i Sverige ser ut och fungerar samt hur lagstiftning och normuppfattning påverkar varandra i samhället. Bildläraren (den andra kollegan) har arbetat med nyhetsbilden som text, där eleverna fått studera nyhetsbildens språk och objektivitet. Jag och bildläraren (som dessutom varit resurs på mina lektioner) har i svenska och svenska som andraspråk koncentrat oss på hur brott framställs och förmedlas i olika medier - från film, romaner till nyhetstexter.

Vi ville att eleverna enligt kursplanen i svenska och svenska som andraspråks syfte skulle: [...] ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Vårt syfte med undervisningen var att öka genremedvetenheten hos eleverna.