background preloader

Analyse Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs (18 Senatoren met Co

Facebook Twitter

(pdf) Analyse Belangenverstrengeling leden Eerste Kamer tav wet studievoorschot. Analyse Belangenverstrengeling leden Eerste Kamer tav wet studievoorschot [word-doc] Breaking Frank Underwood’s Omertà. Ah , … Jan’s finished his intro … my turn now to speech these kids to heaven, right now, right here in this little similitude of the House of Lords.

Breaking Frank Underwood’s Omertà

[back into 4th wall modus] Thank you Jan, it was very kind of you to invite me for this kruitdamp-debate . I can still hear the victorious YEA’s echo 36 times through this chamber .. and i can still smell your enemies canonpowder on their sweet lips after their resounding 26 NEA’s shriveled into oblivion. So ... Yamine, Annelote, Tom, Sanne and Floris-Jan … as representatives of your generation you looked down upon your peers battle from the public tribune opposite of the sky-box of your Press Corps. But now, .. look at you.. blooming if not glorrified by this humbling experience. So young and already so well versed in the grammar, methodology but especially the harmony of our democracy. [through the 4th wall again] I am not going to lie. I’ve always loathed the necessity of their naivety. It reminds me too much of my own Death.

CENSUUR: op publieke tribune Eerste Kamer

Livestream. Studentenlening LIVE debat eerste kamer #leenstelsel. Stenogram van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015. Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.

Stenogram van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015

Wet studievoorschot hoger onderwijs Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) (34035). De voorzitter: Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van harte welkom in de Eerste Kamer.

De beraadslaging wordt geopend. De heer Essers i (CDA): Voorzitter. Om in de sfeer van dit wetsvoorstel te blijven: naar onze mening moet de minister haar huiswerk overdoen. Het feit dat wij niet a priori tegen lenen voor de eigen studie zijn, laat onverlet dat wij steeds hebben aangedrongen op een stelsel waarin de financiering van de studie niet primair afhankelijk is van het aangaan van schulden.

Voorzitter. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Stenogram van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015. Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Stenogram van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015

Wet studievoorschot hoger onderwijs Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) (34035). De voorzitter: Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van harte welkom in de Eerste Kamer. De beraadslaging wordt geopend. De heer Essers i (CDA): Voorzitter. Om in de sfeer van dit wetsvoorstel te blijven: naar onze mening moet de minister haar huiswerk overdoen.

Het feit dat wij niet a priori tegen lenen voor de eigen studie zijn, laat onverlet dat wij steeds hebben aangedrongen op een stelsel waarin de financiering van de studie niet primair afhankelijk is van het aangaan van schulden. Voorzitter. Wet studievoorschot onderwijs aanvaard. 20 januari 2015 De Eerste Kamer heeft dinsdag 20 januari 2015 na een debat met minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Wet studievoorschot onderwijs aanvaard met 36 stemmen voor en 29 stemmen tegen.

Wet studievoorschot onderwijs aanvaard

Het wetsvoorstel bevat een voorstel tot hervorming van het stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs. Het voorstel biedt een grondslag voor de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs en geeft studenten en personeel instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de instellingsbegroting. De basisbeurs verdwijnt, en maakt plaats voor een sociale leenvoorziening die de overheid voor alle studenten ter beschikking stelt: het studievoorschot. Noodzakelijke investering Senator Bruijn (VVD) stelde dat een substantiële investering in het hoger onderwijs absoluut noodzakelijk is en het beste kan worden gefinancierd door de meest kansrijke, hoogst opgeleide groep burgers.

Oplopende schulden Geen beperking van toegankelijkheid Significante financiële impuls. FreezePage: Eerste Kamer der Staten. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Wet studievoorschot hoger onderwijs aangenomen en overig nieuws. FreezePage: Eerste Kamer der Staten.

Analyse JA stemmers tav Wet Studievoorschot

Analyse NEE stemmers.