background preloader

Bra att ha - lärare

Facebook Twitter

Flippat klassrum

Didaktisk design. Staffan Selander reflekterar över teknikens inverkan på lärande och undervisning: Avsnitt i introduktionstexten: Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete Ett designteoretiskt perspektiv på lärande Multimodalitet Den digitala och globala utmaningen Utbildningens grundläggande uppgifter Design av lärsekvenser Förutsättningar och iscensättning Första transformationscykeln Andra transformationscykeln Ett dialogiskt och mångdimensionellt perspektiv I didaktisk design presenterar vi digitala verktyg för undervisning och lärande samt ett antal länkar med en mängd konkreta exempel från olika lärmiljöer. I den här (löp)texten kan du läsa mer om ett designteoretiskt, didaktiskt och multimodalt perspektiv på undervisning och lärande i digitala miljöer.

Denna text innehåller främst reflektioner och teoretiska resonemang. Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete Till textens början Ett designteoretiskt perspektiv på lärande Till textens början Multimodalitet. Verktyg för formativ bedömning. Connected learning. Undervisningstips. Cooperative Learning - More Than Group Work. Did you know that there's a difference between cooperative learning and group work? I'll bet you thought those two terms were synonymous, but they're not. Let me show you how they are worlds apart. Does this scenario sound familiar? The teacher assigns a group project, outlines the task, and gives a deadline for completion. Students are expected to work together and participate equally, but we all know what happens.

The self-appointed leader takes over, makes all the decisions, and does most of the work. But what I just described is NOT cooperative learning. But if that's not cooperative learning, what does cooperative learning look like? How to Foster Effective Team Discussions Introducing accountability and rules of equal participation can be as easy as changing to a new team discussion format. Place students in teams of 4 or 5 and have them number off in order around the team. Believe it or not, many educators are still skeptical about the benefits of cooperative learning. Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare. Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter.

Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna. Forskarna måste bli bättre på att knyta an till vardagen, de måste ut och föra en dialog med lärare för att överbrygga klyftan. I dag vet vi att det är den handlingsorienterade kunskapen, där man förmår omvandla teori till praktisk pedagogik i klassrummet, som är viktigast, säger hon. I sin senaste studie har Catharina Tjernberg tittat på varför yrkesskickliga lärare jobbar som de gör i klassrummen. En tydlig slutsats är att de ofta har lärt sig av en annan erfaren kollega – de har iakttagit och reflekterat kring den andra lärarens agerande, de har inte enbart utgått från läroboken. – Men en skicklig lärare använder båda delarna samtidigt.

Digital Storytelling Activities. Video-base Activities -Beginner Activity: 1. Register for Animoto.com (select education version to gain access to advanced features for free) 2. Select a video theme from Animoto. 3. 3a. 4. 5. 5a. 6. -Intermediate Activity: 1. 2. 3. 4. 5. -Advanced Activity: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -Highly Advanced Activity: 1. 2. 3. Image-Based Activities 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Using Google Maps and Google Earth to Tell a Story -Click here for full directions on using Google Maps and Google Earth. Critical-thinking-guide.png (666×586) 10 Life Lessons Worth Teaching Next Year. What should you be teaching? Every class has standards and curricula to attend to, but we have so many options for teaching our materials. Creative instruction is important to maximizing learning for students and enjoying our classroom time as educators.

What happens when we teach from a slightly different angle–when we layer our teaching with elements of social and emotional learning, empathy, creativity, analysis, and the arts, and consciously access the different learning styles? Can we use our content areas as a vehicles to teach skills and add in the other areas? If we can, we create well-rounded students who want to learn.

Pay It Forward: Teaching Kids About Kindness Carrie Sorenson models how to teach kindness in the classroom as part of the day-to-day activities, reinforcing the three R’s. Teaching Argument Argument is a big cornerstone of the Common Core State Standards . Teaching Primary Research Teaching Kids Compassion And Empathy Teaching Document Analysis. Skrivpapper. Det är inte alltid som vi skriver alla jobb på datorn eller iPaden. Det finns ju färdiga papper att skriva på men då finns det inte plats för bild på en vit yta som jag ofta vill ha till mina yngre elever. Jag vill också att det ska finnas stödlinjer för dem när de skriver. Detta papper brukar jag använda till flera olika ämnen, men framför allt i svenska och so. Ibland använder vi bara den sidan där man kan rita och skriva och klipper efter ramen för att klistra upp det på färgat papper. Det är ungefär 5 mm mellan linjerna och 7 mm mellan varje del. Om du vill använda det kan du ladda ner det i pdf.

Har också gjort en version som är utan ram Det kan du hämta här i pdf. 27 Ways To Increase Student Engagement In Learning. Student engagement in learning is kind of important. No matter the best practices of your curriculum mapping, instructional strategies, use of data for learning, formative assessment, or expert use of project-based learning, mobile learning, and a flipped classroom, if students aren’t engaged, most is for naught. Historically, student engagement has been thought of in terms of students “paying attention”: raising hands, asking questions, and making eye contact. Of course, we know now that learning can benefit from learner self-direction and self-initiated transfer of thinking as much as it does simple “engagement” and participation.

That being said, increasing engagement and sheer participation is not a wrong-headed pursuit in and of itself, and in pursuit of that is the following infographic from Mia MacMeekin: 27 ways to increase student engagement. 27 Ways To Increase Student Engagement In Learning.