background preloader

Engelska

Facebook Twitter

File_download. File_download. Start. Checklistor att hämta! Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna jobbar individuellt eller gruppvis. När eleven sedan ska gå igenom sitt eget arbete är checklistan ett perfekt verktyg att använda sig av. Sedan är det kamratens tur och slutligen lärarens tur att tycka till. I tidigare inlägg kan ni läsa om hur vi arbetat med faktatexter om djur och även där använt oss av checklistor.

I måndags startade vi upp berättelseskrivande utifrån ett uppslag i Diamantjaktens arbetsbok. Vi pratade om karaktärer, miljö, problem och lösning. Skrivschema är vi också bekanta med sedan länge och det blir så tydligt när man använder sig av det för att strukturera upp sin berättelse med början, mitten och slut. Mina två grupper i åk 2 fick först planera och skriva varsin gemensam berättelse med mig innan de fick arbeta på egen hand.

Vinstlotten Det var en gång en pojke som hette Fred. Vännerna kom på en gång. Av Sörgruppen Drakens nya vän. Att svara på frågor med tydliga meningar. Lektion-se_4090_Extrabok. Skiljetecken. Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen! Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen. I vår läroplan, Lgr11, står det om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Vi lärare ska fokusera mera på förmågorna när vi gör våra bedömningar. Begreppslig förmåga handlar om att förstå innebörden av begrepp och ord och att använda begreppen och orden i olika eller nya sammanhang.

Eleverna tycker att den begreppsliga förmågan påminner mycket om vår läsfixare detektiven. Alltid när vi läser läsläxan i smågrupper skriver en elev i varje grupp upp svåra ord på en mini-whiteboard. I veckans läxa i Nyckeln till skattens kapitel 15 dök bl.a. orden måfå, snöpligt, olösligt, vallar och kamouflera upp. I berättelseskrivandet har vi gått vidare till berättelsekartor. Vi fortsatte nästa lektion med att träna på personbeskrivningar. PP i svenska år 3. 3 pedagogiska planeringar har blivit 1 PP-vägg. Skriva, läsa och tala.

Min planering börjar med att jag gör alignmentmallar. Här hittar ni mina som ni vill kika skriva, läsa och tala. Jag gör matriser och funderar över vilka nivåer som undervisningen kommer innehålla. Innan jag sedan färdigställer PP:n får eleverna vara med och tycka till vad undervisningen ska innehålla. Vi kopplade till den metakognitiva förmågan och funderade över hur man lär sig läsa? De färdiga PP:erna med matriser finns att läsa här: Skriva Läsa Tala Eleverna gör självbedömningar i målböcker då jag tycker att matriserna är lite för komplicerade än så länge. Målboks sidan för PP:erna finns här: Skriva Läsa Tala. Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola. Räknesaga. Logiska matematiska tankar : LärandeLek. Vägen till matematikens värld går genom den inre motivationen att vilja stilla sin nyfikenhet och förstå sin omvärld.

Du som förälder kan i samtal och lekar stimulera ditt barns logiska matematiska tankar och ge ditt barn ett matematiskt språk. Målet för ditt barns logiska matematiska tankar är att hon ska kunna räkna och förstå sammanhang mellan mängder och tal. Ett annat viktigt mål är att hon ska våga dra egna slutsatser och ta egna beslut. För att ditt barn ska utvecklas och lära sig nya matematiska begrepp behöver hon inte bara färdighetsträna, utan också få bekräftelse på sin analytiska förmåga. Barn repeterar och tränar automatiskt sina nya insikter Ditt barns inre motivation driver henne att automatiskt repetera och träna sina nya insikter. Tyvärr är det ganska vanligt att ett barns första möte med skolans matematiska värld känns lika främmande som ett möte med en ny kultur och ett nytt språk. Läs mer om de förmågor som utvecklar ditt barns logiska och matematiska tankar: Förskoleburken: Samlingsidéer. (Jag har även lagt till en etikett som heter tips till samlingen där jag kommer stoppa inlägg som kan inspirera till aktiviteter i samlingen.)

Vad har man samlingen till? Detta varierar ju runt förskolorna, men ofta är det just om att träffas, samla ihop sig och göra något gemensamt. Huvudsaken är att det är trevlig och roligt! Räkna barnen – vilka är här, borta? Man kan göra en aktivitet vid “uppropet” t ex att alla får lägga varsin kloss så att man bygger ett torn tillsammans(räkna sedan klossarna=antal barn!). Eller svara på en fråga, typ favoritmat, vilken våning man bor på osv. Lägga en sten i månadsburken Dra av ett blad i kalendern och kolla vilken månad, veckodag, datum och namnsdag (som ju är roligast) Ha en talsten som får gå runt och så får barnen berätta något (enligt instruktion, typ vad de gjort i helgen, eller helt valfritt) Besluta om saker : rösta och diskutera Prata om vilka regler ni har på förskolan Berätta för/förbered barnen på något som kommer hända på förskolan Sjunga!

Mina elever är superhjältar! HT-15. Alla elever är verkligen superhjältar. Tänk vad de ska vara med om under sina år i skolan. Tänk alla kursplaner di ska ta sig igenom, allt centralt innehåll som ska passera och alla kunskapskrav som ska uppnås. Det krävs en enorm styrka för att fortsätta vara nyfiken och engagerad i 12 år. I år startade jag upp åk 3 med att tillverka namnskyltar till deras hängare fast utan namn. De fick bli superhjältar i år. Jag hittade mallarna här www.jufsanne.com. Det fanns två olika och jag har valt att inte benämna dem med tjej och kille utan lagt fram båda och låtit eleverna välja vilken de vill vara.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningaratt utveckla sin förmåga att: • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. Elevledda utvecklingssamtal | skolfröken fräken. För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal. Jag skulle bara vilja säga ”Jabbadabbbadoo”! Under mina år som lärare finns det två saker som sticker ut och verkligen har förbättrat mitt yrke. 1) Digitala whiteboarden, våra active boards, som vi nu har haft i säkert sju-åtta år. 2) Elevledda utvecklingssamtal, genialiskt! Vi var några lärare som bestämde oss för att prova elevledda utvecklingssamtal och nu är vi fast. Hemligheten med elevledda utvecklingssamtal är FÖRARBETET!!

Det tar ca 2 veckor att förbereda och jag avslutar förberedandet med att ta ut eleverna en och en och går igenom hela samtalet. Vi börjar med elevledda samtal redan i ettan. Det pågår två till tre samtal samtidigt i klassrummet, de sitter utspridda med ryggarna mot varandra. Lyckokänslan jag får termin efter termin i magen är svårslagen. Jag jämför med mina barns utvecklingssamtal och tidigare traditionella jag själv hållit i. Vad gör då jag under pågående samtal? Vad tycker eleverna? Att starta en lektion på effektivt sätt | Min undervisning. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Tack för det tipset! Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen. Sedan har man som lärare en återkoppling på det. Klassrumsmöblering – rummets berättelse. Vi möblerar klassrum av gammal tradition. Vi möblerar dem kanske inte alls.

Vi får dem. Hur som helst. Klassrummet och dess möblering ska inte handla om det ”hemtrevliga” utan mer om det pedagogiska. Så här tänker jag då jag organiserar mina klassrum: Om jag är en elev här inne – hur kan jag ta mig från en plats, exempelvis min bänk till pennor och papper. Då jag arbetar med mina klassrum, bygger upp dem, är jag medveten om varje sak och varje pedagogisk betydelse. Jag skulle vilja säga att det är det. Vad vill jag med klassrummet?

Jag grubblar mycket på klassrumsorganisationen. Och när vi är därinne – är det här en miljö för lärandet? Klassrumsstrategier 1. Lektioner: Att starta upp efter sommarlovet. Lgr 11 åk 1 till 3 sammanfattning. Svenska- och mattehäfte med jultema. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. Veckans förmåga. Värdegrundande förmåga – Att kunna arbeta tillsammans med andra Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera. Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. Presentationer. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Siffror-med-produkter.

File_download. Alfabetisk-ordning.pdf. Winnetkapluslilla1.pdf. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Det kan vara en berättelse du läser, ett matematiktal du ska problematisera och undersöka med eleverna, en tidningstext du tänker ha i undervisningen eller något annat som ska läsas ihop. Jag använder min handstil eller så skriver jag med digital text: Dessa tre ord ska nu ut i klassen. Jag berättar inte varför jag skrivit upp orden, jag tycker om spänning och överraskningar, det retar hjärnanJag läser orden högtEleverna läser orden högt, unisontJag modellar nästa steg då jag säger välj ett ord och sätt in det i en mening; Rättvisa mellan syskon är ofta något syskon bråkar om.

Syftet med detta är att involvera eleverna i språket. Som jag brukar säga: Körlings Ord. ”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5. ”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5 En saga av Camilla Allequist, för att förklara förmågorna i The Big Five för de yngsta. Elefanten levde på savannen i Afrika tillsammans med sina vänner noshörningen, buffeln, leoparden och lejonet.

Varje kväll när solen gått ner samlades de vid vattenhålet för att lyssna till elefantens berättelser och dela med sig av vad de varit med om under dagen. Det var ofta elefanten som ledde samtalen och han diskuterade och argumenterade med sina vänner i timmar. Ibland hände det att de fem vännerna inte förstod varandra riktigt. De fem vännerna lärde sig mycket av varandra under kvällarna på savannen. Elefanten, noshörningen och buffeln deltog inte i jaktdiskussionerna eftersom de alla var växtätare. Så här fortsatte kvällarna vid vattenhålet på savannen. The Big 5 material | Fröken Ann. Vill du arbete med TB5? Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4 MetakognitivPlanschV4 analysformagaPlanschV4 Planscherna nedan är designade med utgångspunkt i en plansch som Pedagogiska Magasinet gjorde.

TheBig5PlanschPMv2 Bilderna ovan finns i detta dokument: TheBig5DjurenKonturerMtext TheBig5DjurenKonturer Bilder på djuren, som jag själv fotograferat och som ni får använda och sprida i enlighet med licensieringen nedan: TheBig5Djuren TheBig5DjurenEnskilda Planeringsstöd med kunskapskraven för 1-3 samt TB5-förmågorna: PlaneringsstodVt2013 (Kunskapskraven i dessa dokument är skapade med bas i infometors kunskapskrav på förenklad svenska, i deras magasin HEJA, med vissa förändringar som jag tillsammans med några kollegor gjort.) Alla verk på denna sida, som det står att jag har skapat, går under denna licensiering:

"The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Metakognitiv förmåga[1] Procedurförmåga[1] Begreppslig förmåga. Kommunikativ förmåga[1] Analysförmåga[1] 3. LGR.11ÄmnesmatrisTheBigFive. Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna. För att bedömningen ska bli en del av undervisningen behöver läraren konkretisera kunskapskraven. Det ökar möjligheten för eleven att förstå vad som förväntas av honom eller henne. Konkreta bedömningsaspekter underlättar också planering av undervisning och återkopplingen till eleven. Stödmaterialet Bedömningsaspekter kan användas av alla lärare i grundskolan, oavsett vilken årskurs eller vilket ämne läraren undervisar i.

I stödmaterialet presenteras exempel samt en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven. Stödmaterialet vill också visa på bedömningens roll i planeringen och genomförandet av undervisningen. Skolverket har tidigare tagit fram kommentarmaterial till kursplanerna i alla ämnen. Materialet förhåller sig inte till hela undervisningsprocessen. Ladda ner stödmaterialet "Bedömningsaspekter" The Big 5 material | Fröken Ann. Matteva. Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola.

File_download. File_download. File_download. File_download. File_download. File_download. Häxorna del 1 av 10 6 september kl 10:45 - Unga Radioteatern. File_download. File_download. File_download. File_download. File_download. Berattelseansikte.pdf. Prepositions Flashcards. Verb | Flashcard. Rating: 4.0/5 (11 votes cast) List of Common Verb walk, run, play, sleep, read, write, jump, ride, talk, cry, laugh, climb, cook, wait, watch TV, dance, fight , fly drink, eat, listen, open, close, throw away, turn on, turn off, sing pull, push, think, win, give, wash, sit down, stand up, cut Verb, 4.0 out of 5 based on 11 ratings. English for kids | Printables.