background preloader

Engelska

Facebook Twitter

File_download. File_download. Start. Checklistor att hämta! Att svara på frågor med tydliga meningar. Lektion-se_4090_Extrabok. Skiljetecken. Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen!

Den begreppsliga förmågan i svenska och so

Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen. I vår läroplan, Lgr11, står det om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Vi lärare ska fokusera mera på förmågorna när vi gör våra bedömningar. Begreppslig förmåga handlar om att förstå innebörden av begrepp och ord och att använda begreppen och orden i olika eller nya sammanhang. PP i svenska år 3. 3 pedagogiska planeringar har blivit 1 PP-vägg.

PP i svenska år 3

Skriva, läsa och tala. Montessoriinspirerad matematik. Räknesaga. Logiska matematiska tankar : LärandeLek. Vägen till matematikens värld går genom den inre motivationen att vilja stilla sin nyfikenhet och förstå sin omvärld.

Logiska matematiska tankar : LärandeLek

Du som förälder kan i samtal och lekar stimulera ditt barns logiska matematiska tankar och ge ditt barn ett matematiskt språk. Målet för ditt barns logiska matematiska tankar är att hon ska kunna räkna och förstå sammanhang mellan mängder och tal. Ett annat viktigt mål är att hon ska våga dra egna slutsatser och ta egna beslut. Förskoleburken: Samlingsidéer. (Jag har även lagt till en etikett som heter tips till samlingen där jag kommer stoppa inlägg som kan inspirera till aktiviteter i samlingen.)

Förskoleburken: Samlingsidéer

Mina elever är superhjältar! HT-15. Alla elever är verkligen superhjältar.

Mina elever är superhjältar! HT-15

Tänk vad de ska vara med om under sina år i skolan. Tänk alla kursplaner di ska ta sig igenom, allt centralt innehåll som ska passera och alla kunskapskrav som ska uppnås. Det krävs en enorm styrka för att fortsätta vara nyfiken och engagerad i 12 år. I år startade jag upp åk 3 med att tillverka namnskyltar till deras hängare fast utan namn. De fick bli superhjältar i år. Elevledda utvecklingssamtal.

För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Jag skulle bara vilja säga ”Jabbadabbbadoo”! Under mina år som lärare finns det två saker som sticker ut och verkligen har förbättrat mitt yrke. 1) Digitala whiteboarden, våra active boards, som vi nu har haft i säkert sju-åtta år. 2) Elevledda utvecklingssamtal, genialiskt! Vi var några lärare som bestämde oss för att prova elevledda utvecklingssamtal och nu är vi fast. Hemligheten med elevledda utvecklingssamtal är FÖRARBETET!! Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Klassrumsmöblering – rummets berättelse. Vi möblerar klassrum av gammal tradition.

Klassrumsmöblering – rummets berättelse

Vi möblerar dem kanske inte alls. Klassrumsstrategier 1. Lektioner: Att starta upp efter sommarlovet. Lgr 11 åk 1 till 3 sammanfattning. Svenska- och mattehäfte med jultema. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. Veckans förmåga. Värdegrundande förmåga – Att kunna arbeta tillsammans med andra Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera.

Veckans förmåga

Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. Presentationer. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Siffror-med-produkter. File_download. Alfabetisk-ordning.pdf. Winnetkapluslilla1.pdf. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. ”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5. ”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5 En saga av Camilla Allequist, för att förklara förmågorna i The Big Five för de yngsta. The Big 5 material. Vill du arbete med TB5? "The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber.

Metakognitiv förmåga[1] Procedurförmåga[1] Begreppslig förmåga. Kommunikativ förmåga[1] Analysförmåga[1] 3. LGR.11ÄmnesmatrisTheBigFive. Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna. För att bedömningen ska bli en del av undervisningen behöver läraren konkretisera kunskapskraven. Det ökar möjligheten för eleven att förstå vad som förväntas av honom eller henne. Konkreta bedömningsaspekter underlättar också planering av undervisning och återkopplingen till eleven. Stödmaterialet Bedömningsaspekter kan användas av alla lärare i grundskolan, oavsett vilken årskurs eller vilket ämne läraren undervisar i. I stödmaterialet presenteras exempel samt en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven. Stödmaterialet vill också visa på bedömningens roll i planeringen och genomförandet av undervisningen. Skolverket har tidigare tagit fram kommentarmaterial till kursplanerna i alla ämnen. Materialet förhåller sig inte till hela undervisningsprocessen.

Ladda ner stödmaterialet "Bedömningsaspekter" The Big 5 material. Matteva. Montessoriinspirerad matematik. File_download. File_download. File_download. File_download. File_download. File_download. Häxorna del 1 av 10 6 september kl 10:45 - Unga Radioteatern. File_download. File_download. File_download. File_download. File_download. Berattelseansikte.pdf. Prepositions Flashcards. Flashcard. Rating: 4.0/5 (11 votes cast) List of Common Verb. English for kids.