background preloader

Utveckling av undervisningen

Facebook Twitter

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö?

I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Cirkelmodellen ökar språkutveckling Klasserna befinner sig i fas ett av cirkelmodellens fyra faser - bygga upp kunskap, läsa texter för att få förebilder, skriva gemensam text och skriva en egen text. Men arbetet med cirkelmodellen tar tid. Första fasen inleder Förebilder i fas två Lätt att glömma fas tre Fas fyra avslutar. Lärmodul för rektorer, ”Lektionsobservation 2″ Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare. I denna lärmodul ska du, som rektor eller som kollega, få möjlighet att träna dig i att göra kvalitativa observationer av undervisning. Denna gång ska du genomföra en lektionsobservation i din verksamhet.

Vi börjar med fyra begrepp för att förstå och särskilja mönster i undervisning. Sherp har framhållit att det inte finns någon självklar koppling mellan arbetssätt och en elevaktiv lärprocess. Elevaktiv helklassundervisning: I den elevaktiva undervisningen står läraren inför en större grupp elever och hanterar klassen med hjälp av sin kunskap, föreläsartalang och förmåga att fånga elevernas intresse för det ämne eller kunskapsområde de är experter på. Elevpassiv helklassundervisning: Den elevpassiva katederundervisningen styrs helt av läraren. Läs författningsstöd Läs observationsguide Besök min lektion, med Kristoffer Creutz Diskussion. Farid Nolen | Livet Lärandet Skolan. Idag lyssnade jag när Farid talade till högstadiets elever om nyttan med matematik.

Det var andra gången för mig. Hans huvudpoänger att undervisningen i matematik har både direkt och en indirekt nytta. Den direkta nyttan av att kunna räkna procent för att räkna ut vad man får i pension är lätt att inse. Men de indirekta nyttoaspekterna hör förmågan att analysera, generalisera använda avancerade begrepp. Jag har redan haft stor nytta av Farids liknelse av matematik vid gym-träning. Ingen blir starkare av att lyfta korkar ändå strävar många elever i skolan efter att göra mattetal, fördjupningsuppgifter eller annat som de redan behärskar. De som blir duktiga på matte är inte de som fattar utan de som är duktiga på att inte fatta.

Jag ska ha en lite annorlunda approach nästa gång en elev utbrister ”Jag fattar ingenting!” Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare. Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning.

Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. PDF-formatObservationsschema (PDF-fil, nytt fönster) Word-formatObservationsschema (Word-fil, nytt fönster) Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare.

Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell The Big Five. Lärmoduler för kollegialt lärande | Kvutis. Great Maths Teaching Ideas | Sharing great ideas and resources with maths tea...