background preloader

Siruri numerice

Facebook Twitter

Strumenti. C++ Metode de sortare Metoda bulelor, insertiei, selectiei, numararii. // Bubble Sort – Sortarea unui tablou unidimensional #include<iostream.h> int v[25], i, n, ok, aux; void main() {cout<<„n=”; cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) {cout<<„v[„<<i<<„]=”; cin>>v[i]; } for(i=1;i<=n;i++) cout<<v[i]<<” „; //Sortarea crescatoare do ok=1; for(i=1;i<=n-1;i++) if(v[i]>v[i+1]) //Interschimbare aux=v[i]; v[i]=v[i+1]; v[i+1]=aux; ok=0; }while(ok! Cout<<endl; cout<<v[i]<<” „; Fie un tablou unidimensional care contine n valori intregi. Realizati un program care ordoneaza crescator elementelor vectorului folosind „algoritmul de insertie”.

Solutia: Elementele vectorului sunt impartite in doua liste: sortata si nesortata. La fiecare pas primul element al listei nesortate este transferat in lista sortata, exact pe pozitia prin care se respecta ordinea crescatoare a elementelor. Aceasta operatie se va realize prin deplasarea cu o pozitie spre dreapta a tuturor elementelor mai mari decat el.

Exemplu: Fie vectorul a=(3,2,1,6,4). // Sortarea prin insertie – Sortarea unui tablou unidimensional #include<iostream.h>